Katalog szkoleniowy
The goal of this course is to teach you how to create animations using SOLIDWORKS assemblies. Animations are used to show how something works by adding motion and enhance the assembly appearance with visual effects. Note Download files for this course are quite large, so we are not able to provide every sample file. If you would like to see more of the demonstration files, you can download the complete set of files for the original book. Go to https://www.solidworks.com/support/training/training-files and search for ‘animations’.
eCourse
8 dni temu
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
18 dni temu
Learn to use the most common features and tools of the 3DEXPERIENCE Platform. Then, learn how the platform enhances product data and lifecycle management tasks for your SOLIDWORKS models.
playlist
21 dni temu
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
22 dni temu
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
22 dni temu
Learn how to create simple parts, assemblies, and drawings along with how to save them to the 3DEXPERIENCE Platform. Then, continue learning more about sketching, features, parts, assemblies, drawings, and other tools in the SOLIDWORKS software.
playlist
29 dni temu
Learn about the most popular design tools on the 3DEXPERIENCE platform: 3D Creator, 3D Sculptor, and SOLIDWORKS Connected.
playlist
29 dni temu
Learn the basics of 3DEXPERIENCE platform management. Review settings that apply to all users and some that apply specifically to SOLIDWORKS users.
playlist
29 dni temu
Learn the basics of SOLIDWORKS PDM (product data management). There are lessons for PDM Standard and PDM Professional as well as lessons for Users and Administrators.
playlist
29 dni temu
Learn the basics of many of the SOLIDWORKS Simulation tools: SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation, Motion, Dynamics, and Nonlinear. We even have content to help you get started with the Structural Mechanics Engineer role from SIMULIA.
playlist
29 dni temu
Prepare for many of the most popular SOLIDWORKS Certification exams. We have content on the Associate, Professional, and Expert level CAD exams to help you achieve industry-leading certifications.
playlist
29 dni temu
Poznaj różnicę pomiędzy rozpoczęciem szkicu na płaszczyźnie a rozpoczęciem go na ścianie planarnej. Utwórz pierwszy profil szkicu 2D na płaszczyźnie odniesienia. Utwórz dodatkowe profile szkicu 2D na planarnych ścianach modelu części.
Lesson
1 miesiąc temu
Oceniaj rozmiar, masę i inne parametry modelu za pomocą narzędzi Zmierz i Właściwości masy. Dowiedz się, jak materiał i układ współrzędnych części wpływają na właściwości masy. Naucz się mierzyć odległość między punktami i okręgami w celu określenia rozmiaru części.
Lesson
1 miesiąc temu
Dodawaj materiały do części na potrzeby obliczeń właściwości masy, do użytku z SOLIDWORKS Simulation i w celu zmodyfikowania wyglądu części. Definiuj materiały dla części. Dodawaj dostosowane materiały do części. Używaj konfiguracji do przypisania różnych materiałów do części.
Lesson
1 miesiąc temu
Używaj relacji szkicu i wymiarów do całkowitego zdefiniowania szkicu. Zapoznaj się ze statusami szkicu: niedodefiniowanym, całkowicie zdefiniowanym i przedefiniowanym. Naucz się oceniać szkic tak, aby ustalić, dlaczego jest niedodefiniowany.
Lesson
1 miesiąc temu
Używaj relacji szkicu i wymiarów do całkowitego zdefiniowania szkicu. Zapoznaj się ze statusami szkicu: niedodefiniowanym, całkowicie zdefiniowanym i przedefiniowanym. Naucz się oceniać szkic tak, aby ustalić, dlaczego jest niedodefiniowany.
Lesson
1 miesiąc temu
Używaj automatycznych relacji szkicu do wychwytywania intencji projektu podczas szkicowania profilu. Naucz się identyfikować ikony pojawiające się na kursorze oznaczającym automatyczne relacje szkicu. Utwórz profil szkicu i dodaj automatyczne relacje szkicu podczas szkicowania.
Lesson
1 miesiąc temu
Używaj relacji szkicu do całkowitego zdefiniowania szkicu i uchwycenia intencji projektu. Dowiedz się więcej na temat automatycznych relacji szkicu i relacji szkicu, które dodaje się ręcznie. Dodaj relacje między dwiema liniami, aby poznać wspólne relacje szkicu. Dodaj relacje pomiędzy okręgami i łukami, aby zapoznać się z dodatkowymi relacjami szkicu.
Lesson
1 miesiąc temu
Poznaj znaczenie wyboru odpowiedniej płaszczyzny szkicu do rozpoczęcia części. Naucz się wybierać operację początkową i początkową płaszczyznę szkicu dla części. Dowiedz się, w jaki sposób wybór początkowej płaszczyzny szkicu może wpływać na rysunek.
Lesson
1 miesiąc temu
Twórz zaokrąglone lub sfazowane krawędzie za pomocą odpowiednio zaokrągleń lub sfazowań. Poznaj ogólne reguły zaokrąglania, aby nauczyć się lepiej modelować. Opanuj wybrane opcje dostępne dla zaokrągleń o stałym promieniu. Opanuj wybrane opcje dostępne dla operacji sfazowania.
Lesson
1 miesiąc temu
Przenoś profil szkicu wzdłuż ścieżki, aby utworzyć operację wyciągnięcia po ścieżce. Używaj relacji szkicu do tworzenia ścieżki szkicu względem innych szkiców w części. Poznaj niektóre podstawowe opcje dostępne dla operacji wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 miesiąc temu
Obracaj profile szkicu wokół osi w celu dodania lub usunięcia materiału. Twórz szkice z odpowiednimi elementami, relacjami i wymiarami ułatwiającymi operacje obrotu. Poznaj niektóre opcje dostępne dla operacji obrotu.
Lesson
1 miesiąc temu
Wydłużaj profile szkicu, aby utworzyć wyciągnięcia dodania w celu dodania materiału i wyciągnięcia wycięcia w celu usunięcia materiału. Używaj relacji szkicu i wymiarów do definiowania profili szkicu. Poznaj niektóre opcje dostępne dla operacji wyciągnięcia. Dodawaj materiał za pomocą wyciągnięcia dodania i wyciągnięcia wycięcia.
Lesson
1 miesiąc temu
Używaj opcji Zależności dynamiczne przy przenoszeniu komponentów, aby umożliwić realistyczną interakcję między komponentami złożenia. Zależności dynamiczne identyfikują kolizje pomiędzy ścianami i pozwalają komponentom na wzajemne popychanie w momencie kontaktu. Poznaj opcje w poleceniu Przenieś komponent. Używaj opcji Zależności dynamiczne, aby symulować interakcję między przenoszonymi komponentami. Poznaj ograniczenia stosowania opcji Zależności dynamiczne w porównaniu do badania ruchu. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy przy użyciu opcji zależności dynamicznych.
Lesson
1 miesiąc temu