Katalog školení
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
1 den před
Review additional resources available to SOLIDWORKS users and platform administrators. Access platform help topics. Connect to SOLIDWORKS specific communities. Explore resources provided in the SOLIDWORKS community wiki.
Lesson
1 den před
Explore and configure the platform settings for revision and lifecycle control. Understand revision naming rules. Examine the settings used to configure revision schemes. Review access rules for lifecycle and collaboration commands. Explore a SOLIDWORKS lifecycle scenario using the default revision scheme.
Lesson
1 den před
Explore and configure the platform settings for content access rules and maturity. Understand the lifecycle of SOLIDWORKS content. Examine the settings to configure access to content. Add a transition to a maturity graph. Add a control rule to a transition.
Lesson
1 den před
Configure platform options and settings used for naming and numbering SOLIDWORKS platform content when saved. Turn on the platform Auto-name setting and understand its interaction with specific SOLIDWORKS Save options. Configure the platform Content Naming Rules used for naming SOLIDWORKS content. Understand and configure an Enterprise Item Number. Set an Enterprise Item Number in SOLIDWORKS. Map the SOLIDWORKS property ‘Engineering Partnumber’ to a SOLIDWORKS drawing title block.
Lesson
1 den před
Configure the SOLIDWORKS specific platform configuration options and settings. Explore the SOLIDWORKS Save options. Understand the SOLIDWORKS Open options.
Lesson
1 den před
Create platform attributes and map SOLIDWORKS properties to platform content. Review platform content types generated from SOLIDWORKS files. Add and deploy attributes to platform content. Map SOLIDWORKS properties to content attributes. Validate attribute mappings.
Lesson
1 den před
Review the administrator roles and apps used to create a design environment for SOLIDWORKS users. Review the administrator dashboards and platform manager role. Add to a custom administrator dashboard. Create a User Group. Create a 3DSwym community and add members. Create and share a dashboard. Create a collaborative space and add members.
Lesson
1 den před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWA. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, základních prvcích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, referenční geometrii, výkresech a dalších tématech zkoušky CSWA.
Learning Path
16 dnů před
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
23 dnů před
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
30 dnů před
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
30 dnů před
要查看每个视频的 中文 文本,请激活课程屏幕左下角的字幕。对于每个课程,都必须执行此操作。 了解 SOLIDWORKS 工程图的基础知识,并添加工程图视图、注解、BOM 表和零件序号。 在本课程中,您将: 使用视图控制面板添加工程图视图。 创建截面视图和详细视图。 从零件插入模型尺寸。 添加材料明细表。 自动生成零件序号。
Lesson
1 měsíc před
要查看每个视频的 中文 文本,请激活课程屏幕左下角的字幕。对于每个课程,都必须执行此操作。 通过打开装配体并添加零部件和配合来了解 SOLIDWORKS 装配体设计的基础知识。 在本课程中,您将: 打开现有装配体。 将零部件插入到装配体中。 使用常用类型配合零部件。 了解自由度并显示装配体运动。 从装配体打开零部件。 隐藏和显示零部件。
Lesson
1 měsíc před
要查看每个视频的 中文 文本,请激活课程屏幕左下角的字幕。对于每个课程,都必须执行此操作。 了解 SOLIDWORKS 设计的基础知识,并使用草图和特征构建基于 SOLIDWORKS 特征的参数实体模型。 在本课程中,您将: 创建新草图。 绘制线和圆等几何图形。 添加关系和尺寸。 旋转和拉伸草图以创建特征。 抽壳以创建薄壁模型。* 使用尺寸更改测试设计。
Lesson
1 měsíc před
Learn about the basics of using a Structure System to create structures.
Learning Path
1 měsíc před
Create a cut list to organize the bodies in a structure part. Add custom properties to the components of a structure so the properties appear in the cut list. Create and edit a cut list. Edit custom properties. Edit the material of the bodies in a structure.
Lesson
1 měsíc před
Learn to shorten, extend, or add corner treatments to a structure using the Corner Management tool. Learn to trim and extend structural members. Add simple and complex corner treatments.
Lesson
1 měsíc před
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes.
Lesson
1 měsíc před
Vybrané základy modelování dílů v SOLIDWORKS. Vysvětlení významu výběru správné roviny skici pro začátek dílu. Přehled různých možností ukončení pro prvky vysunutí. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání hodnot kót. Použití konfigurací k reprezentaci verzí dílu. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci kót a prvků. Úprava dílu pomoci změny pořadí prvků a úpravy skic. Analýza a oprava chyb souvisejících se skicou. Přidání materiálů k dílům pro výpočet fyzikálních vlastností, pro použití se SOLIDWORKS Simulation a úpravu vzhledu dílu. Nástroje Měření a Fyzikální vlastnosti umožňují zjišťovat velikost, hmotnost a další vlastnosti modelu.
Learning Path
2 měsíců před
An introduction to the many types view manipulation for parts, assemblies, and drawings. Explore the different types of views. Understand how to manipulate views using menus, the keyboard, mouse, and reference triad.
Lesson
2 měsíců před
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
2 měsíců před
An introduction to the basics of SOLIDWORKS and the user interface. Explore the definition of SOLIDWORKS. Understand how Design Intent is used. Explore the SOLIDWORKS user interface. Access the SOLIDWORKS Options.
Lesson
2 měsíců před
Learn multiple methods for creating and using SOLIDWORKS File Properties.
Learning Path
3 měsíců před