Katalog szkoleń
Learn the fundamentals of SOLIDWORKS xDesign. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
7 dni temu
Understand where geometry needs to be to achieve your design goal based on given loads and fixtures. Design Guidance will give you an insight of what geometry satisfies those conditions. Use sketches or 3D geometry to define the connection points and force conditions. Select existing geometry to avoid or leave intact. Choose the resolution required to optimize for time or result. Use the results as a guide to create the design, or automatically smooth the output.
Lesson
7 dni temu
ENG
The following course relates to the features found in SOLIDWORKS Electrical Schematic, each modules provides insight into how to best leverage the available tools to achieve results.
eCourse
27 dni temu
ENG
SOLIDWORKS Routing is a unique application that combines the power of standard SOLIDWORKS files and features, such as parts, assemblies, drawings, and 3D sketches with routing-specific files like routing components and route sub-assemblies, to model 3D routed systems. This course focuses on the fundamental skills, concepts, and techniques central to creating and editing electrical routes.
eCourse
1 miesiąc temu
ENG
Learn more about the SOLIDWORKS Business Innovation role on the 3DEXPERIENCE platform. Use the 3DCompass to explore 3DDashboard, 3DDrive, 3DPlay, and other exciting apps.
Learning Path
1 miesiąc temu
Get started with Social Collaboration Services by watching this brief overview of the offering.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
Poznaj bardziej zaawansowane możliwości formatu 3D PDF, aby zapewnić jednoznaczne przekazywanie intencji projektu 3D do dalszych etapów produkcji, gdzie oprogramowanie SOLIDWORKS może nie być zainstalowane. Dołączaj pliki SOLIDWORKS lub STEP do pliku 3D PDF przy użyciu bezpłatnego oprogramowania Adobe Reader. Wstawiaj wiele arkuszy. Wstawiaj wiele okienek ekranu. Wstawiaj wiele tabel. Wyświetlaj zarys bryły i tryby ilustracji. Wyświetlaj notatki i tabele w płaszczyźnie ekranu. Dołączaj pliki do pliku 3D PDF przy użyciu bezpłatnego oprogramowania Adobe Reader.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to chat with members Access 3DMessaging Search contacts Create group of contacts Delete contacts or groups of contacts Review status options Share 3DSwym content thru chat window Clear and download chat history Initiate audio / video calls
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to preview, annotate CAD files and share annotations Preview files Explode assemblies and move components Create section views Measure entities Hide and show components Create annotations Share annotations
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to collaborate using communities Create communities Review settings for communities Determine the community layout Create content Comment on content Follow activity
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to manage your files Store files Manage files Share files Preview files
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to install and use the 3DEXPERIENCE Platform add-in for SOLIDWORKS Install the add-in Access your 3DDrive files from SOLIDWORKS Access your local 3DEXPERIENCE Drive folder Upload parts and assemblies Open parts and assemblies Insert parts
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to create and manage a dashboard Create dashboard and tabs Drag and drop widgets Position and size widgets Share dashboards and tabs
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Learn how to access your roles and apps Review 3DCompass Access roles, apps and services Review My Favorites Apps
Lesson
2 miesiące temu
ENG
As a platform administrator, learn how to manage your platform and members Watch a platform overview Invite members Assign roles Review platform settings (members, content, and community)
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Ten moduł obejmuje sposób wykorzystania widoków adnotacji do porządkowania informacji o produkcji i produktach (PMI). Wyświetlaj informacje PMI za pomocą narzędzia Dynamiczne widoki adnotacji. Wstawiaj ortogonalne widoki adnotacji i dodawaj dostosowane widoki adnotacji za pomocą opcji Wg wyboru. Przypisuj informacje PMI do różnych widoków adnotacji w celu określenia sposobu wyświetlania. Używaj okienek ekranu, aby wyświetlić model z wielu perspektyw jednocześnie.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Ten moduł obejmuje dodatkowe narzędzia informacji o produkcji i produktach (PMI) służące do definiowania modelu w 3D. Stosuj wymiary odniesienia i ponownie używaj wymiarów operacji. Stosuj i dostosowuj pola odniesienia. Dodawaj domyślne notatki z Biblioteki projektu i dodawaj notatki 3D. Twórz i zapisuj style tolerancji do ponownego użycia. Dodawaj wykończenia powierzchni i symbole konstrukcji spawanych.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Twórz odbicia lustrzane istniejących elementów szkicu za pomocą narzędzia Lustro elementów lub przez dodanie relacji symetrycznych. Można też dynamicznie wykonać lustro elementów szkicu podczas ich tworzenia. Wykonuj odbicia lustrzane wcześniej utworzonych elementów szkicu. Dynamicznie twórz lustro elementów szkicu podczas ich tworzenia. Dodawaj relacje symetryczne do elementów szkicu, aby utworzyć odbicie lustrzane elementów.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
DEU
JPN
Twórz zaokrąglenia i sfazowania w celu zmodyfikowania geometrii w szkicu. Konfiguruj rozmiar i opcje dla zaokrągleń szkicu i sfazowań szkicu. Twórz zaokrąglenia i sfazowania w szkicu. Poznaj opcje tworzenia zaokrągleń szkicu i sfazowań szkicu.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
DEU
JPN
Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania części. Zapoznaj się z technikami wykorzystywanymi do modelowania części w przykładowym egzaminie CSWA. Zapoznaj się z przykładowym egzaminem CSWA.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Twórz notatki z tekstem połączonym z istniejącymi wymiarami i dostosowanymi właściwościami. Łącz notatki z wymiarem. Edytuj blok tytułowy rysunku, aby dodać notatki połączone z właściwościami modelu. Dodawaj informacje o właściwościach rysunku, aby wypełnić blok tytułowy.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
DEU
JPN
Używaj narzędzi Przenieś ścianę i Usuń ścianę do modyfikowania nieparametrycznej importowanej geometrii. Zwiększaj rozmiar modelu poprzez przenoszenie ścian obiektu. Usuwaj i łataj zaokrąglone ściany modelu, usuwając ściany. Zwiększaj średnicę dodania cylindrycznego przez odsunięcie cylindrycznej ściany.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
JPN
Przenoś komponenty w obrębie podzespołu za pomocą elastycznych podzespołów. Modyfikuj właściwości komponentu podzespołu, aby zmienić go ze sztywnego w elastyczny. Przeciągaj komponenty elastycznego podzespołu w głównym złożeniu, aby obserwować ich ruch. Poznaj wpływ, jaki elastyczne podzespoły wywierają na ogólną wydajność złożenia.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu przecinają płaszczyznę szkicu lub siebie nawzajem. Tych szkiców można użyć do ustalenia kątów pochylenia, oceny krzywizny, jako ścieżki wyciągnięcia po ścieżce itd. Twórz elementy szkicu 2D, gdzie wybrane ściany przecinają płaszczyznę szkicu. Twórz elementy szkicu 3D, gdzie wybrane ściany przecinają się nawzajem.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
JPN