In this learning module you will enhance your xDesign skill by solving various CAD problem statements to prepare for the SOLIDWORKS 3D Creator - Associate! Learning is designed for in class assignments as well as users that want to learn more on their own. You will create sketches to apply various features like extruded bosses, cuts, revolves and sweep. You will also define mates to create assemblies of parts.
Learning Path
1 měsíc před
In this learning module you will enhance your SOLIDWORKS skill by solving various CAD problem statements to prepare for the Certified SOLIDWORKS Associate Exam (CSWA)! Learning is designed for in class assignments as well as users that want to learn more on their own. You will create sketches to apply various features like extruded bosses, cuts, revolves and sweep. You will also define mates to create assemblies of parts.
Learning Path
2 měsíců před
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
3 měsíců před
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
3 měsíců před
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content. After completing the learning path, put your knowledge to the test and showcase your experience by taking the DraftSight Associate Certification.
Learning Path
3 měsíců před
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
4 měsíců před
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
4 měsíců před
In this module, you will learn how to use 3DLean to improve team meetings animation and boost cross-team collaboration.
Learning Path
5 měsíců před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Mold Tools (Nástroje pro formy). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, jádra, dutiny, uzavírací povrchy, dělicí čáry a další témata zkoušky CSWPA – Mold Tools. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
6 měsíců před
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
7 měsíců před
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
7 měsíců před
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
8 měsíců před
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
9 měsíců před
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
9 měsíců před
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
10 měsíců před
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
11 měsíců před
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
11 měsíců před
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
11 měsíců před
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok před
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
1 rok před
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
1 rok před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWA. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, základních prvcích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, referenční geometrii, výkresech a dalších tématech zkoušky CSWA.
Learning Path
1 rok před
Learn about the basics of using a Structure System to create structures.
Learning Path
1 rok před
Vybrané základy modelování dílů v SOLIDWORKS. Vysvětlení významu výběru správné roviny skici pro začátek dílu. Přehled různých možností ukončení pro prvky vysunutí. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání hodnot kót. Použití konfigurací k reprezentaci verzí dílu. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci kót a prvků. Úprava dílu pomoci změny pořadí prvků a úpravy skic. Analýza a oprava chyb souvisejících se skicou. Přidání materiálů k dílům pro výpočet fyzikálních vlastností, pro použití se SOLIDWORKS Simulation a úpravu vzhledu dílu. Nástroje Měření a Fyzikální vlastnosti umožňují zjišťovat velikost, hmotnost a další vlastnosti modelu.
Learning Path
1 rok před