In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
8 miesiące temu
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
8 miesiące temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o szkicowaniu, podstawowych operacjach, właściwościach masy, złożeniach, geometrii odniesienia, rysunkach i innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWA.
Learning Path
8 miesiące temu
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
9 miesiące temu
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
9 miesiące temu
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
9 miesiące temu
Learn about the basics of using a Structure System to create structures.
Learning Path
10 miesiące temu
Poznaj podstawowe informacje o modelowaniu części w SOLIDWORKS. Poznaj znaczenie wyboru odpowiedniej płaszczyzny szkicu do rozpoczęcia części. Zapoznaj się z różnymi opcjami statusu końca dla operacji wyciągnięcia. Twórz zmienne globalne i równania do kontroli wartości wymiarów. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji części. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania wymiarów i operacji. Edytuj części przez zmianę kolejności operacji i edycję szkiców. Analizuj i naprawiaj błędy związane ze szkicami. Dodawaj materiały do części na potrzeby obliczeń właściwości masy, do użytku z SOLIDWORKS Simulation i w celu zmodyfikowania wyglądu części. Oceniaj rozmiar, masę i inne parametry modelu za pomocą narzędzi Zmierz i Właściwości masy.
Learning Path
10 miesiące temu
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
10 miesiące temu
Learn multiple methods for creating and using SOLIDWORKS File Properties.
Learning Path
11 miesiące temu
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
1 rok temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
1 rok temu
Learn multiple methods for creating SOLIDWORKS part and assembly Configurations, and related assembly Display States.
Learning Path
1 rok temu
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
1 rok temu
Lekcje z tego modułu szkoleniowego stanowią szybkie wprowadzenie do części, złożeń, i rysunków w SOLIDWORKS. Analizuj części za pomocą opcji wycofywania zmian, aby ustalić, w jaki sposób zostały utworzone. Zmieniaj kolejność operacji i edytuj operacje, szkice oraz płaszczyzny szkicu. Twórz złożenia, dodając i orientując istniejące części w złożeniu. Dodawaj wiązania w celu łączenia komponentów. Twórz rysunki na podstawie istniejącego pliku części, wstawiaj widoki podstawowe, a także wstawiaj i modyfikuj wymiary oraz objaśnienia.
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok temu
This learning path contains exercises so you can improve your proficiency with the SOLIDWORKS CAD software before taking the Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) exam. We offer over 30 practice exercises in areas such as Sketching, Features and Parts, Assemblies, and Additional Tools. TIP: For best results, be sure to complete the CSWA Exam Prep Course before attempting these practice exercises.
Learning Path
1 rok temu
Zapoznaj się z tymi egzaminami praktycznymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania części. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania złożeń
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to perform team-based planning and execution with real-time status monitoring capability to meet the key milestones.
Learning Path
1 rok temu
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
1 rok temu
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for SOLIDWORKS role. You will learn how to securely connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save SOLIDWORKS objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to replace revisions and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
2 lata temu
In this module, you will learn how to use 3DLean to establish team routines and boost cross-team collaboration.
Learning Path
2 lata temu