Katalog školení
了解 SOLIDWORKS 工程图的基础知识,并添加工程图视图、注解、BOM 表和零件序号。 在本课程中,您将: 使用视图控制面板添加工程图视图。 创建截面视图和详细视图。 从零件插入模型尺寸。 添加材料明细表。 自动生成零件序号。
Lesson
7 dnů před
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
通过打开装配体并添加零部件和配合来了解 SOLIDWORKS 装配体设计的基础知识。 在本课程中,您将: 打开现有装配体。 将零部件插入到装配体中。 使用常用类型配合零部件。 了解自由度并显示装配体运动。 从装配体打开零部件。 隐藏和显示零部件。
Lesson
7 dnů před
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
了解 SOLIDWORKS 设计的基础知识,并使用草图和特征构建基于 SOLIDWORKS 特征的参数实体模型。 在本课程中,您将: 创建新草图。 绘制线和圆等几何图形。 添加关系和尺寸。 旋转和拉伸草图以创建特征。 抽壳以创建薄壁模型。* 使用尺寸更改测试设计。
Lesson
7 dnů před
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
Learn about the basics of using a Structure System to create structures.
Learning Path
18 dnů před
Create a cut list to organize the bodies in a structure part. Add custom properties to the components of a structure so the properties appear in the cut list. Create and edit a cut list. Edit custom properties. Edit the material of the bodies in a structure.
Lesson
18 dnů před
ENG
Learn to shorten, extend, or add corner treatments to a structure using the Corner Management tool. Learn to trim and extend structural members. Add simple and complex corner treatments.
Lesson
18 dnů před
ENG
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes.
Lesson
18 dnů před
ENG
Vybrané základy modelování dílů v SOLIDWORKS. Vysvětlení významu výběru správné roviny skici pro začátek dílu. Přehled různých možností ukončení pro prvky vysunutí. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání hodnot kót. Použití konfigurací k reprezentaci verzí dílu. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci kót a prvků. Úprava dílu pomoci změny pořadí prvků a úpravy skic. Analýza a oprava chyb souvisejících se skicou. Přidání materiálů k dílům pro výpočet fyzikálních vlastností, pro použití se SOLIDWORKS Simulation a úpravu vzhledu dílu. Nástroje Měření a Fyzikální vlastnosti umožňují zjišťovat velikost, hmotnost a další vlastnosti modelu.
Learning Path
25 dnů před
An introduction to the many types view manipulation for parts, assemblies, and drawings. Explore the different types of views. Understand how to manipulate views using menus, the keyboard, mouse, and reference triad.
Lesson
25 dnů před
ENG
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
1 měsíc před
An introduction to the basics of SOLIDWORKS and the user interface. Explore the definition of SOLIDWORKS. Understand how Design Intent is used. Explore the SOLIDWORKS user interface. Access the SOLIDWORKS Options.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Learn multiple methods for creating and using SOLIDWORKS File Properties.
Learning Path
1 měsíc před
Use the Property Tab Builder stand-alone utility to build a customized user interface, or ‘tab’, and add file properties. Create Custom or Configuration Properties. Choose from seven different types of controls. Take data from external sources such as text or Excel files.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Add new non-graphic properties to fully describe a SOLIDWORKS part, assembly, or drawing. Add Custom Properties using user-defined text and SOLIDWORKS special properties. Understand the downstream uses of properties in drawing annotations and tables. Use properties to select assembly components.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Get familiar with the Structural Designer role and understand the user interface of the Linear Structural Validation app. Learn how to access the Linear Structural Validation app from the 3DEXPEREINCE platform. Learn how to access the Linear Structural Validation app directly from the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Understand the key assumptions of the Linear Structural Validation app.
Lesson
2 měsíců před
ENG
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
2 měsíců před
Get familiar with the Structural Designer role and understand the user interface of the Linear Structural Validation app. Learn how to access the Linear Structural Validation app from the 3DEXPEREINCE platform. Learn how to access the Linear Structural Validation app directly from SOLIDWORKS using the Collaborative Designer for SOLIDWORKS role. Understand the key assumptions of the Linear Structural Validation app.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Use Modify Configurations options to create and manage configurations in user-defined tables. Configure sketch and feature dimensions with Configure Dimension. Use Configure Feature to configure suppression of features. Configure the part material with Configure Materials. And, use Configure Component to configure the component suppression, fixed state, and configuration.
Lesson
3 měsíců před
ENG
The Linear Structural Validation app is used to perform a linear static analysis on a simple part. The simulation is then run and the results are analyzed. Learn how to set up the linear static study. Apply fixtures, materials and loads. Run the simulation and analyze the model for stress and displacement. Generate and review the simulation report.
Lesson
3 měsíců před
ENG
The Linear Structural Validation app is used to perform a linear static analysis on an assembly. The simulation is then run and the results are analyzed. Learn how to set up the linear static study on an assembly. Learn how to define connections. Refine the mesh. Run the simulation and analyze the assembly for stress and displacement.
Lesson
3 měsíců před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Learning Path
3 měsíců před
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
3 měsíců před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
3 měsíců před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
3 měsíců před
ENG