Katalog školení
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
4 dnů před
Navigace na webu Certifikačního centra SOLIDWORKS a prohlížení dokončených certifikátů, vyhodnocení výsledků zkoušek a mnoho dalšího. Nástroje dostupné v Certifikačním centru SOLIDWORKS. Nastavení uživatele. Hledání certifikovaných uživatelů, certifikovaných prodejců a školicích center.
Lesson
19 dnů před
ENG
Při certifikačních zkouškách můžete uplatnit poukazy a kupóny. Poukazy můžete uplatnit v Certifikačním centru SOLIDWORKS nebo v softwaru na testy. Poukazy můžete předat jiným lidem včetně členů týmu.
Lesson
19 dnů před
ENG
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
26 dnů před
S použitím konfiguračních tabulek můžete rychle vytvářet množství konfigurací, které mění hodnoty kót a stavy potlačení prvků. Nakonfigurování modelu, aby účinně využíval konfigurační tabulky. Vysvětlení možností při vytváření konfigurační tabulky. Přidání sloupců do konfigurační tabulky pro řízení dalších kót a prvků. Vytvoření dalších konfigurací pomocí přidání řádků do konfigurační tabulky.
Lesson
27 dnů před
ENG
JPN
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
1 měsíc před
Create a cut list to organize the bodies in a structure part. Add custom properties to the components of a structure so the properties appear in the cut list. Create and edit a cut list. Edit custom properties. Edit the material of the bodies in a structure.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Learn to shorten, extend, or add corner treatments to a structure using the Corner Management tool. Learn to trim and extend structural members. Add simple and complex corner treatments.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
1 měsíc před
In this course, you will learn about what types of dynamic environments exist and the tools available for their simulation. Dynamic problems can be computationally intensive. For that reason, dynamic loads are divided into several basic types. Each will call for a different simulation tool to treat it efficiently.
eCourse
1 měsíc před
ENG
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
2 měsíců před
S použitím nástroje ConfigurationManager můžete přidávat konfigurace do sestavy a zobrazit dvě verze jejích součástí. Rovněž si ukážeme upřesňující nastavení vlastností konfigurace. Použití nástroje ConfigurationManager k přidávání konfigurací do sestavy. Použití upřesňujících možností vlastností konfigurace k ovládání nových součástí a vazeb. Reprezentace různých dostupných součástí pomocí vytvoření dvou verzí sestavy.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
2 měsíců před
要查看每个视频的 中文 文本,请激活课程屏幕左下角的字幕。对于每个课程,都必须执行此操作。 了解 SOLIDWORKS 设计的基础知识,并使用草图和特征构建基于 SOLIDWORKS 特征的参数实体模型。 在本课程中,您将: 创建新草图。 绘制线和圆等几何图形。 添加关系和尺寸。 旋转和拉伸草图以创建特征。 抽壳以创建薄壁模型。* 使用尺寸更改测试设计。
Lesson
2 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
Review additional resources available to SOLIDWORKS users and platform administrators. Access platform help topics. Connect to SOLIDWORKS specific communities. Explore resources provided in the SOLIDWORKS community wiki.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Explore and configure the platform settings for revision and lifecycle control. Understand revision naming rules. Examine the settings used to configure revision schemes. Review access rules for lifecycle and collaboration commands. Explore a SOLIDWORKS lifecycle scenario using the default revision scheme.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Explore and configure the platform settings for content access rules and maturity. Understand the lifecycle of SOLIDWORKS content. Examine the settings to configure access to content. Add a transition to a maturity graph. Add a control rule to a transition.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Configure platform options and settings used for naming and numbering SOLIDWORKS platform content when saved. Turn on the platform Auto-name setting and understand its interaction with specific SOLIDWORKS Save options. Configure the platform Content Naming Rules used for naming SOLIDWORKS content. Understand and configure an Enterprise Item Number. Set an Enterprise Item Number in SOLIDWORKS. Map the SOLIDWORKS property ‘Engineering Partnumber’ to a SOLIDWORKS drawing title block.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Configure the SOLIDWORKS specific platform configuration options and settings. Explore the SOLIDWORKS Save options. Understand the SOLIDWORKS Open options.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Create platform attributes and map SOLIDWORKS properties to platform content. Review platform content types generated from SOLIDWORKS files. Add and deploy attributes to platform content. Map SOLIDWORKS properties to content attributes. Validate attribute mappings.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Use the platform administrator tools to create and configure a design environment for SOLIDWORKS users. Review the administrator dashboards and platform manager role. Add to a custom administrator dashboard. Create a user group. Create a 3DSwym community and add members. Create a collaborative space and add members. Create and share a dashboard.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
2 měsíců před
Vytvoření pojmenovaného kusovníku odvozeného od vypočteného kusovníku. Úprava a přidávání nových položek do tabulky. Odevzdání nového pojmenovaného kusovníku do úschovny. Porovnání s původním vypočteným kusovníkem.
Lesson
4 měsíců před
ENG