Katalog školení
Jak analyzovat část větší sestavy a tím ušetřit čas a získat přesnější výsledky za použití dílčího modelování. Vytvoření studie dílčího modelu z nadřazené studie. Jak se zatížení automaticky přenesou do studie dílčího modelu. Úspora času a výpočetních prostředků při zachování přesných výsledků. Použití eDrawings k uložení výsledků.
Lesson
5 hodin před
The goal of this course is to teach you how to create animations using SOLIDWORKS assemblies. Animations are used to show how something works by adding motion and enhance the assembly appearance with visual effects. Note Download files for this course are quite large, so we are not able to provide every sample file. If you would like to see more of the demonstration files, you can download the complete set of files for the original book. Go to https://www.solidworks.com/support/training/training-files and search for ‘animations’.
eCourse
16 dnů před
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
26 dnů před
Learn to use the most common features and tools of the 3DEXPERIENCE Platform. Then, learn how the platform enhances product data and lifecycle management tasks for your SOLIDWORKS models.
playlist
29 dnů před
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
1 měsíc před
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
1 měsíc před
Learn how to create simple parts, assemblies, and drawings along with how to save them to the 3DEXPERIENCE Platform. Then, continue learning more about sketching, features, parts, assemblies, drawings, and other tools in the SOLIDWORKS software.
playlist
1 měsíc před
Learn about the most popular design tools on the 3DEXPERIENCE platform: 3D Creator, 3D Sculptor, and SOLIDWORKS Connected.
playlist
1 měsíc před
Learn the basics of 3DEXPERIENCE platform management. Review settings that apply to all users and some that apply specifically to SOLIDWORKS users.
playlist
1 měsíc před
Learn the basics of SOLIDWORKS PDM (product data management). There are lessons for PDM Standard and PDM Professional as well as lessons for Users and Administrators.
playlist
1 měsíc před
Learn the basics of many of the SOLIDWORKS Simulation tools: SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation, Motion, Dynamics, and Nonlinear. We even have content to help you get started with the Structural Mechanics Engineer role from SIMULIA.
playlist
1 měsíc před
Prepare for many of the most popular SOLIDWORKS Certification exams. We have content on the Associate, Professional, and Expert level CAD exams to help you achieve industry-leading certifications.
playlist
1 měsíc před
Vysvětlení rozdílů mezi zahájením skici na rovině a na rovinné ploše. Vytvoření prvního profilu 2D skici na referenční rovině. Vytvoření dalších profilů 2D skici na rovinných plochách modelu určitého dílu.
Lesson
2 měsíců před
Nástroje Měření a Fyzikální vlastnosti umožňují zjišťovat velikost, hmotnost a další vlastnosti modelu. Vysvětlení, jak materiál a souřadný systém dílu ovlivňují jeho fyzikální vlastnosti. Určení velikosti dílu pomocí měření mezi body a kružnicemi.
Lesson
2 měsíců před
Přidání materiálů k dílům pro výpočet fyzikálních vlastností, pro použití se SOLIDWORKS Simulation a úpravu vzhledu dílu. Definování materiálu pro díl. Přidání uživatelského materiálu k dílu. Použití konfigurací k přiřazení různých materiálů k dílu.
Lesson
2 měsíců před
Použití vztahů skici a kót k plnému určení skici. Vysvětlení stavu skici: podurčená, plně určená nebo přeurčená. Analýza skici a zjištění, zda je podurčená.
Lesson
2 měsíců před
Použití vztahů skici a kót k plnému určení skici. Vysvětlení stavu skici: podurčená, plně určená nebo přeurčená. Analýza skici a zjištění, zda je podurčená.
Lesson
2 měsíců před
Automatické vztahy skici umožňují vyjádřit vztahy skici při vytváření skici profilu. Ikony, které se zobrazují na ukazateli a označují automatické vztahy skici. Vytvoření profilu skici a přidání automatických vztahů skici během tvorby skici.
Lesson
2 měsíců před
Vztahy skici umožňují plně určit skicu a vyjádřit záměr návrhu. Více o automatických vztazích skici a ručně přidaných vztazích skici. Vysvětlení běžných vztahů skici na přidání vztahů mezi dvěma čarami. Demonstrace dalších vztahů skici na přidání vztahů mezi kružnicemi a oblouky.
Lesson
2 měsíců před
Vysvětlení významu výběru správné roviny skici pro začátek dílu. Výběr počátečního prvku a počáteční roviny skici pro díl. Vysvětlení, jak výběr počáteční roviny skici může ovlivnit výkres.
Lesson
2 měsíců před
Vytvoření zaoblených nebo sražených hran s použitím zaoblení nebo zkosení. Vysvětlení obecných pravidel zaoblení, která zajistí lepší postupy modelování. Vytváření a vysvětlení některých možností zaoblení s konstantním poloměrem. Vytváření a vysvětlení některých možností prvků zkosení.
Lesson
2 měsíců před
Přesunutím profilu skici podél trasy lze vytvořit tažený prvek. Použití vztahů skici k vytváření trajektorie relativně k ostatním skicám v dílu. Vysvětlení některých základních možností tažených prvků.
Lesson
2 měsíců před
Otočením profilů skici okolo osy lze přidat nebo odebrat materiál. Vytváření skic se správnými entitami, vztahy a kótami, které zajistí prvky otočení. Vysvětlení některých možností prvků otočení.
Lesson
2 měsíců před
Prodloužení profilů skici, jehož výsledkem je přidání vysunutím pro přidání materiálu nebo odebrání vysunutím pro odebrání materiálu. Použití vztahů skici a kót k určení profilů skici. Vysvětlení některých možností prvků vysunutí. Přidání materiálu s použitím přidání vysunutím a odebrání materiálu pomocí odebrání vysunutím.
Lesson
2 měsíců před