Naucz się dodawać kolejne komponenty do złożenia na potrzeby przykładowego egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Pobieraj komponenty i wstawiaj je do złożenia. Dodawaj wiązania w celu ustawienia komponentów. Przenoś komponenty za pomocą wykrywania kolizji. Naucz się mierzyć kąt pomiędzy dwiema krawędziami.
Lesson
1 rok temu
ENG
Naucz się zastępować jeden komponent innym w złożeniu na potrzeby przykładowego egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Zastąp wystąpienia komponentu w złożeniu nową częścią. Ponownie dołącz wiązania do komponentu zastępczego.
Lesson
1 rok temu
ENG
Twórz odniesienia między częściami w złożeniu za pomocą odniesień zewnętrznych. Poznaj różnicę między odniesieniami zewnętrznymi w kontekście i poza kontekstem. Blokuj, odblokowuj i przerywaj odniesienia zewnętrzne, aby zatrzymać rozchodzenie się zmian projektowych.
Lesson
1 rok temu
ENG
Edytuj wartości odległości, kąta i wiązań limitu. Dodawaj wiązania odległości i kąta według specyfikacji podanych w tabeli rysunku. Edytuj wartości utworzonych wiązań odległości i kąta.
Lesson
1 rok temu
ENG
Understand the characteristics of a large assembly, how SOLIDWORKS opens an assembly, and what can cause it to slow down. Also, a quick look at some possible solutions. Explore what makes a large assembly. Learn the sequence of steps SOLIDWORKS uses to open an assembly. Discover some common large assembly slowdowns.
Lesson
1 rok temu
ENG
Compare opening an assembly using each of the three assembly modes: Resolved, Lightweight, and Large Design Review. Discover the differences between each mode. Examine the best use for each mode and how to use them. Understand the options when switching between modes.
Lesson
1 rok temu
ENG
This is an introduction to some of the assembly techniques that can further reduce the time required to open and edit your large assembly. Learn the advantages of using assembly techniques. Examine some details about each technique. Understand how the testing tool Assembly Visualization can help you find components that need to be simplified.
Lesson
1 rok temu
ENG
Take advantage of selected global and local settings, techniques, and tips that can lead to faster assemblies. Examine helpful settings in System Options and Document Properties. Understand how to work with large assembly FeatureManager design trees. Learn a few tips to speed up view manipulations.
Lesson
1 rok temu
ENG
Poznaj podstawowe pojęcia związane z tworzeniem animacji w SOLIDWORKS. Używaj Kreatora animacji i menedżera ruchu MotionManager do tworzenia animacji, które obracają, rozstrzeliwują i zwijają złożenie. Twórz animacje. Poznaj okienko menedżera ruchu MotionManager. Używaj Kreatora animacji do obracania, rozstrzeliwania i zwijania złożenia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Utwórz animację w celu symulacji nawijania kabla z jednego bębna na inny. Użyj helisy, płaszczyzny odniesienia i wyciągnięcia po ścieżce w celu utworzenia modelu kabla. Zdefiniuj równania w celu zmodyfikowania geometrii i przeprowadzenia symulacji nawijania kabla. Utwórz animację. Użyj helisy, płaszczyzn odniesienia i operacji wyciągnięcia po ścieżce w celu utworzenia modelu kabla. Zdefiniuj równania w celu zmodyfikowania geometrii. Zmieniaj stopniowo wartość wiązania za pomocą menedżera ruchu MotionManager.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Twórz stany wyświetlania w celu sterowania widocznością i stylem wyświetlania komponentów. Stany wyświetlania można łączyć z konfiguracjami złożenia. Stany wyświetlania mogą sterować stanem ukrycia/widoczności, trybem wyświetlania, wyglądem i przezroczystością komponentów. Dodawaj stany wyświetlania do złożenia. Modyfikuj właściwości wizualne komponentów za pomocą stanów wyświetlania. Poznaj techniki wyboru komponentów. Używaj okienka wyświetlania. Otwieraj złożenia według określonej konfiguracji i określonego stanu wyświetlania. Łącz stany wyświetlania z konfiguracjami.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Operacja Seria otworów dodaje otwory do wielu komponentów w złożeniu. W odróżnieniu od standardowej operacji złożenia Seria otworów dodaje operacje na poziomie części do poszczególnych komponentów. Naucz się tworzyć operację Seria otworów w złożeniu. Naucz się tworzyć operację Seria otworów na podstawie istniejącej operacji otworu. Poznaj różnicę między operacją Seria otworów a standardową operacją złożenia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Bloki grupują elementy szkicu i wymiary razem, aby wspólnie przemieszczały się w szkicu. W połączeniu ze szkicem układu pozwalają przejść bezpośrednio od szkicu złożenia do pełnego złożenia. Utwórz, wyedytuj i zapisz bloki. Utwórz szkic układu złożenia za pomocą bloków. Zbuduj komponenty złożenia na bazie istniejących bloków.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Wiązania inteligentne można wykorzystać do automatyzacji wiązań podczas dodawania komponentu do złożenia, jak również do wiązania istniejących komponentów. Na podstawie geometrii określonej dla wiązania inteligentnego można tworzyć różne relacje wiązań. Automatyzuj wiązania podczas dodawania komponentu do złożenia. Używaj inteligentnych wiązań do wiązania istniejących komponentów. Używaj inteligentnych wiązań z krawędziami kołowymi do generowania wielu wiązań jednocześnie.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Stosuj kolor, materiał lub wyglądy tekstury do komponentów, operacji części albo ścian w złożeniu. Kontroluj sposób rozchodzenia się tych wyglądów przez model. Wyglądy stosowane na poziomie komponentu złożenia nie mają wpływu na pojedynczy plik części. Stosuj wyglądy do kilku komponentów w złożeniu. Stosuj wyglądy materiału i zmień sposób ich wyświetlania. Poznaj hierarchię stosowania wyglądu w złożeniu.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Operacja złożenia Pas/Łańcuch łączy koła pasowe luźne, koła pasowe lub koła łańcuchowe w celu osiągnięcia zamierzonego obrotu kilku komponentów jednocześnie. Opcjonalnie można utworzyć część komponentu pasa lub łańcucha. Wybierz krawędzie kół pasowych i kół pasowych luźnych operacji złożenia pasa/łańcucha. Ustaw właściwości operacji złożenia pasa/łańcucha.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Polecenie Kopiuj z wiązaniami kopiuje istniejące komponenty wraz z ich wiązaniami. Dla nowych wiązań można wybierać nowe odniesienia, aby umożliwić zmianę umieszczenia. Używaj polecenia Kopiuj z wiązaniami do tworzenia nowych wystąpień komponentów wraz z ich wiązaniami. Dowiedz się, kiedy odniesienia wiązania dla skopiowanych wiązań są powtarzane. Dowiedz się, kiedy niektóre skopiowane wiązania wymagają nowych odniesień wiązania.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Zdefiniuj powiązane elementy i typy wiązań dla komponentów, których często używasz. Przy dodawaniu komponentu do złożenia pewne wiązania mogą zostać dodane automatycznie — dla ułatwienia. Zdefiniuj elementy wiązań i typy wiązań dla często używanych komponentów. Dodaj komponent z odniesieniem wiązania do złożenia. Wybierz konfigurację komponentu przeciąganego do złożenia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Użyj wiązań limitu, aby ograniczyć ruch komponentów w określonym zakresie wartości liniowych lub kątowych. Dodaj wiązania wspólne i wiązania limitu, aby ograniczyć stopnie swobody komponentu. Ustaw początkową, minimalną i maksymalną wartość dla wiązania limitu.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Wyśrodkuj komponent względem dwóch ścian rowka za pomocą wiązania szerokości. Dodaj wiązanie szerokości, aby wyśrodkować komponent względem dwóch ścian innego komponentu. Poznaj stopnie swobody, które są ograniczane przez wiązanie szerokości.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Powiąż dwa podobne elementy (punkty, krawędzie, ściany itp.) tak, aby były symetryczne względem płaszczyzny lub ściany planarnej. Wiązanie symetryczne nie wymusza symetryczności komponentów, a jedynie wybranych elementów. Poznaj dopuszczalne wybory w przypadku wiązania symetrycznego. Powiąż dwie ściany planarne tak, aby były symetryczne względem płaszczyzny odniesienia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Powiąż punkt lub wierzchołek komponentu ze ścieżką w złożeniu. Następnie kontroluj odchylenie w poziomie, nachylenie w pionie oraz przechył boczny komponentu w czasie jego ruchu wzdłuż ścieżki. Określ elementy dla wiązania ścieżki. Edytuj wiązanie ścieżki w celu kontrolowania odchylenia w poziomie, nachylenia w pionie oraz przechyłu bocznego komponentu.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Wiązanie złączki liniowej łączy translację jednego komponentu z translacją innego komponentu. Translacja przebiega wzdłuż osi zdefiniowanej względem początku układu współrzędnych złożenia lub komponentu odniesienia. Wybierz ściany i komponenty odniesienia w celu zdefiniowania wiązania złączki liniowej. Ustaw współczynnik ruchu jednego komponentu względem drugiego.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Używaj narzędzia wizualizacji złożenia do wyświetlania, sortowania i wybierania komponentów według właściwości. Naucz się nawigować po okienku wizualizacji złożenia w celu sortowania lub grupowania komponentów. Zmieniaj kolory komponentów w celu poprawienia wizualizacji w obszarze graficznym. Dodawaj kolumny dostosowane do okienka wizualizacji złożenia. Eksportuj informacje z okienka wizualizacji złożenia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN