In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
3 ay önce
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
3 ay önce
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
3 ay önce
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
4 ay önce
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
4 ay önce
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
5 ay önce
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
7 ay önce
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
7 ay önce
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
7 ay önce
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
7 ay önce
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
7 ay önce
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
7 ay önce
In this module, you will learn how to use 3DLean to improve team meetings animation and boost cross-team collaboration.
Learning Path
11 ay önce
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 yıl önce
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
1 yıl önce
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
1 yıl önce
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
1 yıl önce
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
1 yıl önce
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
1 yıl önce
Bu öğrenme modülündeki dersler; SOLIDWORKS'teki parçalar, montajlar ve teknik resimlere hızlı bir giriş sağlar. Nasıl oluşturulduğunu anlamak için geri alma kullanarak bir parçayı sorgulayın. Unsurların sırasını değiştirin ve unsurları, çizimleri ve çizim düzlemlerini düzenleyin. Bir montajdaki mevcut parçaları ekleyerek ve yönlendirerek montajlar oluşturun. Bileşenleri bağlamak için montaj ilişkileri ekleyin. Mevcut bir parça dosyasından bir teknik resim oluşturun, temel görünümler ekleyin ve ölçülendirmeler ve bilgi metinleri ekleyip manipüle edin.
Learning Path
2 yıl önce
CSWA sınavı için hazırlanmak üzere bu uygulama sınavlarını gözden geçirin. CSWA sınavının parça modelleme kısmını keşfedin. CSWA sınavının montaj modelleme kısmını keşfedin.
Learning Path
2 yıl önce
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
2 yıl önce
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
3 yıl önce
SOLIDWORKS Simulation hakkında bilgi edinin; üretim mühendisleri için güçlü ve sezgisel bir yapısal analiz aracı. eLearning modülleri ile: SOLIDWORKS Simulation üretim paketini keşfedin. Simulation kullanıcı arabirimine giriş yaparak başlayın ve kurulum işlemini gözden geçirin. Temas, cıvatalar ve uzak yüklerle bir montajı nasıl test edeceğinizi öğrenin. Temas hiyerarşisi, pim bağlantı elemanları ve yay bağlantı elemanları tanımı ile montaj testinde daha da ileriye gidin. İnce yapıları modellemek için kabukları kullanmayı öğrenin. Eleman boyutlarının gerilimler, gerinimler ve yer değiştirmeleri nasıl etkilediğini görerek mesh yakınsama konsepti hakkında bilgi edinin. Model ölçülerini değiştirerek model ağırlığını düşürmek için tasarımların nasıl optimize edileceğini öğrenin. Doğal frekansları ve montaj yapılarının modlarını analiz edin. Yorulma modülünü kullanarak tekrarlanan yükleme koşulları altında bir yapıyı nasıl analiz edeceğinizi keşfedin. Yük Durumu Yöneticisi'ni kullanarak farklı konfigürasyonlardaki yükleri nasıl birleştireceğinizi öğrenin. Radyasyon, iletim ve konveksiyonu dikkate alarak ürününüzün termal davranışını test edin. Zamandan kazanmak ve alt modelleme kullanarak daha doğru sonuçlar almak için büyük bir montajın bir kısmını nasıl analiz edeceğinizi keşfedin.
Learning Path
3 yıl önce