In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
3 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
3 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
3 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
4 miesiące temu
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
4 miesiące temu
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
5 miesiące temu
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
7 miesiące temu
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
7 miesiące temu
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
7 miesiące temu
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
7 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
7 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
7 miesiące temu
In this module, you will learn how to use 3DLean to improve team meetings animation and boost cross-team collaboration.
Learning Path
11 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok temu
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
1 rok temu
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
1 rok temu
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
1 rok temu
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
1 rok temu
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
1 rok temu
Lekcje z tego modułu szkoleniowego stanowią szybkie wprowadzenie do części, złożeń, i rysunków w SOLIDWORKS. Analizuj części za pomocą opcji wycofywania zmian, aby ustalić, w jaki sposób zostały utworzone. Zmieniaj kolejność operacji i edytuj operacje, szkice oraz płaszczyzny szkicu. Twórz złożenia, dodając i orientując istniejące części w złożeniu. Dodawaj wiązania w celu łączenia komponentów. Twórz rysunki na podstawie istniejącego pliku części, wstawiaj widoki podstawowe, a także wstawiaj i modyfikuj wymiary oraz objaśnienia.
Learning Path
2 lata temu
Zapoznaj się z tymi egzaminami praktycznymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania części. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania złożeń
Learning Path
2 lata temu
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
2 lata temu
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
3 lata temu
Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Simulation — rozbudowanego i intuicyjnego narzędzia analizy strukturalnej dla inżynierów produktu. Korzystając z modułów szkoleniowych online: Poznaj pakiet SOLIDWORKS Simulation. Opanuj interfejs użytkownika Simulation i zapoznaj się z procesem konfiguracji. Dowiedz się, jak przetestować złożenie z kontaktem, śrubami i odległymi obciążeniami. Testuj złożenia z hierarchią kontaktów i definicjami złączy kołkowych oraz złączy sprężynowych. Dowiedz się, jak używane są skorupy do modelowania cienkich konstrukcji. Poznaj pojęcie zbieżności siatki poprzez obserwację, jak rozmiar elementów wpływa na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Dowiedz się, jak optymalizować projekty w celu zmniejszenia masy modelu poprzez różnicowanie wymiarów modelu. Analizuj częstotliwości drgań własnych i mody struktur złożenia. Dowiedz się, jak analizować konstrukcję w powtarzających się warunkach obciążenia za pomocą modułu zmęczeniowego. Dowiedz się, jak łączyć obciążenia w różnych konfiguracjach za pomocą Menedżera przypadków obciążenia. Testuj zachowanie termiczne produktu z uwzględnieniem promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Dowiedz się, jak przeanalizować fragment większego złożenia, aby zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej dokładne wyniki metodą tworzenia podmodeli.
Learning Path
3 lata temu