Zawartość wersji próbnej produktu SOLIDWORKS
Wyświetl wszystko | Zwiń wszystko

Dane ewaluacyjne
 • W tej wersji ewaluacyjnej nie można otwierać ani zapisywać danych na komputerze. Jeśli chcesz poeksperymentować z własnymi danymi, możesz odczytywać i zapisywać dane przy użyciu usługi Dropbox, Box lub Google Drive. Patrz Korzystanie z konta dysku w chmurze z SOLIDWORKS w przeglądarce.
 • Wszelkie utworzone pliki zostaną usunięte z systemu ewaluacyjnego po zamknięciu sesji.
 • Przykładowe pliki możesz znaleźć w Dokument > Wersja próbna produktu SOLIDWORKS. Kliknij Plik > Otwórz , aby uzyskać dostęp do przykładowej zawartości.
 • Lista ostatnio otwieranych dokumentów w oprogramowaniu SOLIDWORKS jest wstępnie zapełniona plikami. Wciśnij R , aby uzyskać dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów listy.
Rozdzielczość wideo

Oprogramowanie SOLIDWORKS jest maksymalizowane (dynamicznie) do rozmiaru okna przeglądarki.

Aby poeksperymentować z ustawieniami rozdzielczości wideo oraz osiągnąć równowagę pomiędzy wydajnością a przejrzystością, użyj opcji:

 • Kliknij Ustawienia > Change resolution (Zmień rozdzielczość)   (dolna lewa część okna przeglądarki) w celu znalezienia najlepszych ustawień. Większość osób używa dynamicznej rozdzielczości.

Może być konieczne wypróbowanie różnych poziomów powiększenia przeglądarki. Wartość niższa niż 100% powoduje kurczenie się przycisków i menu w SOLIDWORKS. Aby były one bardziej przystępne, należy zwiększyć poziom powiększenia w ustawieniach przeglądarki.

Basic Tools (Narzędzia podstawowe)

Here are some basic tools for using SOLIDWORKS in a browser.

Ustawienia

Daje dostęp do większej liczby aplikacji SOLIDWORKS, zmienia rozdzielczość, pokazuje i ukrywa statystyki użytkowania, udostępnia i kończy sesję itp.

Upload files (Prześlij pliki)

Przesyła pliki z komputera lokalnego do folderu Przesłane (w Ulubionych) w sesji.

Dropbox

Łączy się z Twoim Dropbox kontem.

Google Drive

Łączy się z Twoim Google Drive kontem.

Box

Łączy się z Twoim Box kontem.

Wychodzenie z SOLIDWORKS

KliknijUstawienia  w lewej dolnej części okna SOLIDWORKS, aby zakończyć sesję.
Sesja SOLIDWORKS w przeglądarce może także zakończyć się na skutek upływu limitu czasu. Limit czasu upływa, jeśli:

 • Przekroczenie maksymalnego czasu trwania. Maksymalny czas trwania sesji wyświetla się na liczniku znajdującym się u dołu ekranu podczas pracy w SOLIDWORKS w przeglądarce.
 • Nie wykonuj żadnych czynności (klawiaturą ani myszką) przez 20 min. Zapisz pracę na dysku w chmurze przed pozostawieniem sesji bez nadzoru. Patrz Korzystanie z konta dysku w chmurze z SOLIDWORKS w przeglądarce.

Korzystanie z konta dysku w chmurze z SOLIDWORKS w przeglądarce

Aby korzystać z konta dysku w chmurze w SOLIDWORKS w przeglądarce, najpierw należy posiadać konto w usłudze DropBox, Box lub Google Drive.

Aby móc skorzystać z konta dysku w chmurze w SOLIDWORKS w przeglądarce, należy:

 1. Uruchomić SOLIDWORKS w przeglądarce.
 2. Otworzyć stronę internetową, której adres podano w powitalnej wiadomości e-mail, wysłanej do Ciebie podczas rejestracji wersji próbnej SOLIDWORKS w przeglądarce.
 3. Zalogować się w MySolidWorks.
 4. Kliknąć odpowiednią ikonę konta dysku w chmurze (dolna prawa część okna przeglądarki).
 5. KliknijBądź w kontakcie z innymi.
 6. Zalogować się przy użyciu danych Twojego konta.

  Całkowite wypełnienie większych kont DropBox może potrwać kilka minut.

Przesyłanie plików

Zamiast korzystać z usługi Dropbox możesz przesyłać pliki ze swojego komputera z wykorzystaniem przeglądarki.

Aby przesłać pliki:

 • KliknijUpload files (Prześlij pliki)
 • Przesłane pliki widoczne będą wfolderu Przesłane (w Ulubionych).
Pobieranie plików

Zamiast korzystać z usługi Dropbox możesz pobierać pliki z przeglądarki na swój komputer.

Aby pobrać pliki, użyj opcji:

 1. KliknijSave (Zapisz) (standardowy pasek narzędzi).
 2. W oknie dialogowym wybierzDownload Now (Pobierz teraz) (wUlubionych ) jako miejsce zapisania pliku.
 3. WprowadźFile name (Nazwa pliku) i kliknijSave (Zapisz).
Praca z SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® Oprogramowanie 3D CAD zapewnia rozbudowane funkcje w zakresie projektowania połączone z intuicyjnym interfejsem użytkownika SOLIDWORKS, które przyspieszają proces tworzenia i zwiększają Twoją wydajność.

Jeśli SOLIDWORKS to dla Ciebie nowość, zalecamy rozpoczęcie pracy od zapoznania się z poradnikiem WPROWADZENIE DO SOLIDWORKS.

Poniżej znajdują się bezpłatne filmy szkoleniowe ze strony MySolidWorks.com. Wszystkie te filmy można otworzyć w oddzielnym oknie przeglądarki tak, aby możliwe było korzystanie z nich podczas pracy z SOLIDWORKS w wersji w przeglądarce internetowej.

Można uzyskać dostęp do plików szkoleniowych użytych w filmach. W tym celu należy kliknąć Plik > Otwórz . W oknie dialogowym należy przejść do Libraries (Biblioteki) > Dokumenty > Wersja próbna produktu SOLIDWORKS > Training Files (Pliki szkoleniowe).

W pomocy produktu dostępne są samouczki, które pomogą opanować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane zagadnienia SOLIDWORKS. Należy kliknąć Pomoc > SolidWorks Tutorials (Samouczki SolidWorks), aby przejść do wyboru tematów.

W folderze dostępna jest też kolekcja plików przykładowych, Wersja próbna produktu SOLIDWORKSktóre pomogą w jeszcze głębszym poznaniu możliwości SOLIDWORKS.

Pytania dotyczące wersji próbnej produktu SOLIDWORKS


Której przeglądarki internetowej należy użyć?
 • Chrome 24.0.1312.52+
 • Safari v7.0.3+
 • Internet Explorer 11.0.10+
 • Opera 21.0.1432.67+
 • Firefox 18.0+
W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem SOLIDWORKS w pierwszej kolejności należy spróbować zaktualizować przeglądarkę. Na przykład, patrz tutaj.
Jak szybkie powinno być moje połączenie z internetem?

SOLIDWORKS, korzystając z najnowszej technologii, dostarcza wyjątkowe oprogramowanie 3D przez internet. Mając to na uwadze, sugerujemy korzystanie z połączenia szerokopasmowego o parametrach co najmniej 3000/300 Kbps (pobieranie/wysyłanie). Najlepszą wydajność pracy przy rozdzielczości 1920x1080 można uzyskać z prędkością łącza od 5000/500 Kbps. Akceptowalną wydajność zapewnić powinno łącze o prędkości nie niższej niż 1000/100 Kbps.

Jak zapisać pracę?

Podczas sesji w przeglądarce żadne utworzone pliki lub modyfikacje plików przykładowych nie są zapisywane na dysku po zamknięciu sesji.

Platforma pozwala jednak na bezpośrednie połączenie z kontem dysku w chmurze. Patrz Korzystanie z konta dysku w chmurze z SOLIDWORKS w przeglądarce.

Możesz również pobierać lub przesyłać poszczególne pliki za pośrednictwem platformy wirtualizacyjnej. Patrz Przesyłanie plików.

Widzę następujący błąd:Connection refused: It looks like you already connected... (Połączenie odrzucono: Wygląda na to, że już nawiązano połączenie...).

Może się on wyświetlić w przypadku wyrzucenia z sesji. Należy odświeżyć (F5) przeglądarkę i odczekać od 30 do 60 sekund do zamknięcia poprzedniej sesji.

Przyciski i menu w SOLIDWORKS są zbyt małe. Jak mogę je powiększyć?

Należy ustawić poziom powiększenia w ustawieniach przeglądarki internetowej na 100%. Ustawienie to dostępne jest we wszystkich obsługiwanych przeglądarkach, ale jego lokalizacja różni się w zależności od używanej przeglądarki. Na przykład w Google Chrome poziom powiększenia znajduje się w sekcji Powiększ menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

Czy stracę efekty pracy w przypadku utraty połączenia podczas pracy?

W przypadku rozłączenia z jakichkolwiek przyczyn platforma zachowa sesję przez 10 minut. Po 10 minutach rozpoczęta zostanie nowa sesja, a wszelka niezapisana praca zostanie utracona.

Zalecenie: Połącz sesję przeglądarki z kontem dysku online , aby móc okresowo zapisywać swoje dane.

Co w przypadku wystąpienia problemów z wydajnością lub błędów podczas ewaluacji?

 • Należy sprawdzić jakość połączenia internetowego przy użyciu www.speedtest.net.
 • Skorzystaj z przewodowego połączenia Ethernet zamiast połączenia bezprzewodowego.
 • Spróbuj skorzystać z innej obsługiwanej przeglądarki internetowej.
 • Spróbuj połączyć się ponownie później.

Co w przypadku chęci dalszego korzystania z SOLIDWORKS w wersji w przeglądarce po dokonaniu zakupu?

Obecnie SOLIDWORKS wymaga przeprowadzenia instalacji lokalnej na komputerze z systemem Windows. Wymagania systemowe można zobaczyć tutaj.

Obecnie nie oferujemy żadnych narzędzi SOLIDWORKS za pośrednictwem platformy przeglądarkowej – ogranicza się ona wyłącznie do bezpłatnych wersji ewaluacyjnych i próbnych.