Zawartość wersji próbnej produktu SOLIDWORKS
Wyświetl wszystko | Zwiń wszystko

Dane ewaluacyjne
 • Wiele przykładowych plików możesz znaleźć w Dokument > Wersja próbna produktu SOLIDWORKS. Kliknij Plik > Otwórz, aby uzyskać dostęp do przykładowej zawartości.
 • Lista Ostatnie dokumenty w oprogramowaniu SOLIDWORKS jest wstępnie zapełniona plikami. Naciśnij R , aby uzyskać dostęp do listy Ostatnie dokumenty.
 • Wszelkie utworzone pliki zostaną usunięte z systemu ewaluacyjnego po zamknięciu sesji, chyba że zostaną zapisane w Home Folder.
 • Aby sprawdzić własne dane można przekazać pliki za pomocą narzędzia My Files . WSKAZÓWKA: Przeciągnij i upuść pliki z lokalnej aplikacji Eksplorator Windows do Home Folder (lub utworzonych podfolderów) w narzędziu My Files. Przekazane pliki można otworzyć za pomocą opcji Ten komputer > Home Folder
Rozdzielczość wideo

Oprogramowanie SOLIDWORKS jest maksymalizowane (dynamicznie) do rozmiaru okna przeglądarki.

Aby poeksperymentować z ustawieniami rozdzielczości wideo oraz osiągnąć równowagę pomiędzy wydajnością a przejrzystością, użyj opcji:

 • Kliknij  Ustawienia > Rozdzielczość ekranu    (lewy górny róg okna przeglądarki) w celu znalezienia najlepszych ustawień. Większość osób używa opcji Dopasuj do lokalnego wyświetlacza.

Może być konieczne wypróbowanie różnych poziomów powiększenia przeglądarki. Wartość niższa niż 100% powoduje kurczenie się przycisków i menu w SOLIDWORKS. Aby były one bardziej przystępne, należy zwiększyć poziom powiększenia w ustawieniach przeglądarki.

Basic Tools (Narzędzia podstawowe)

Tutaj można znaleźć podstawowe narzędzia w celu używania oprogramowania SOLIDWORKS w przeglądarce.

Ustawienia

Daje dostęp do większej liczby aplikacji SOLIDWORKS, zmienia rozdzielczość, pokazuje i ukrywa statystyki użytkowania, udostępnia i kończy sesję itp.

My Files

Przekazuje pliki z lokalnego komputera do Home folder za pomocą narzędzia My Files

Uruchom aplikacje

Można otworzyć oprogramowanie SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Visualize, eDrawings i Treehouse.

Wychodzenie z SOLIDWORKS

Kliknij Profile  w prawym górnym rogu okna SOLIDWORKS i użyj opcji Zakończ sesję, aby zamknąć sesję. Zapisz wszystkie otwarte dokumenty. Jeśli nie zapiszesz zmian przed zakończeniem sesji, Twoje zmiany zostaną utracone.
Sesja SOLIDWORKS w przeglądarce może także zakończyć się na skutek upływu limitu czasu. Limit czasu upływa, jeśli:

 • Przekroczenie maksymalnego czasu trwania. Maksymalny czas trwania sesji wyświetla się na liczniku znajdującym się u dołu ekranu podczas pracy w SOLIDWORKS w przeglądarce.
 • Nie wykonuj żadnych czynności (klawiaturą ani myszką) przez 10 min.

Przesyłanie plików

Możesz przekazywać pliki ze swojego komputera do Home Folder w narzędziu My Files.

Aby przesłać pliki:

 • Kliknij opcję Przekaż pliki
 • Przekazane pliki będą widoczne w Home folder (w narzędziu My Files).
 • Możesz Tworzyć własne foldery za pomocą opcji Dodaj folder.
 • WSKAZÓWKA: Przeciągnij i upuść pliki z lokalnej aplikacji Eksploratora Windows do Home Folder (lub utworzonych podfolderów) w narzędziu My Files. Przekazane pliki można otworzyć za pomocą opcji Ten komputer > Home Folder
Pobieranie plików

Możesz zapisywać pliki z przeglądarki do folderu głównego, co spowoduje, że po kliknięciu dowolnego pliku w Home Folder zostanie on pobrany na komputer lokalny.

Aby pobrać pliki, użyj opcji:

 1. Zapisz pliki w Home Folder.
 2. W oknie dialogowym kliknij plik, który chcesz pobrać.
Praca z SOLIDWORKS

Oprogramowanie CAD 3D SOLIDWORKS® zapewnia rozbudowane funkcje w zakresie projektowania połączone z intuicyjnym interfejsem użytkownika SOLIDWORKS, które przyspieszają proces tworzenia i zwiększają Twoją wydajność.

Jeśli oprogramowanie SOLIDWORKS to dla Ciebie nowość, zalecamy rozpoczęcie pracy od zapoznania się z materiałem WPROWADZENIE DO SOLIDWORKS SOLIDWORKS.

Poniżej znajdują się bezpłatne filmy szkoleniowe ze strony MySolidWorks.com. Wszystkie te filmy można otworzyć w oddzielnym oknie przeglądarki tak, aby możliwe było korzystanie z nich podczas pracy z SOLIDWORKS w przeglądarce internetowej.

Można uzyskać dostęp do plików szkoleniowych użytych w filmach. W tym celu należy kliknąć opcję Plik > Otwórz. W oknie dialogowym przejdź do Biblioteki > Dokumenty > Wersja próbna produktu SOLIDWORKS > Pliki szkoleniowe.

W pomocy produktu dostępne są samouczki, które pomogą opanować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane zagadnienia SOLIDWORKS. Aby przejść do wyboru tematów, należy kliknąć Pomoc > Samouczki SolidWorks .

Ostatecznie, zbiór przykładowych plików jest również zawarty w folderze Wersja próbna produktu SOLIDWORKS, aby w dalszym ciągu poznawać możliwości oprogramowania SOLIDWORKS.

Pytania dotyczące wersji próbnej produktu SOLIDWORKS


Której przeglądarki internetowej należy użyć?

Możesz przesyłać SOLIDWORKS do przeglądarek zgodnych z HTML5, w tym najnowszych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Microsoft Edge na urządzeniach stacjonarnych, w tym na komputerach z systemem Windows, Mac, Linux oraz urządzeniach Chromebook.

Wersja próbna online SOLIDWORKS nie uruchomi się, jeśli masz włączoną blokadę AdBlock w przeglądarce

Dlaczego moja wersja próbna online SOLIDWORKS nie uruchamia się?

Wersja próbna online SOLIDWORKS nie uruchomi się, jeśli masz włączoną blokadę AdBlock w przeglądarce

Jak szybkie powinno być moje połączenie z internetem?

SOLIDWORKS, korzystając z najnowszej technologii, dostarcza wyjątkowe oprogramowanie 3D przez internet. Mając to na uwadze, sugerujemy korzystanie z połączenia szerokopasmowego o parametrach co najmniej 3000/300 Kbps (pobieranie/wysyłanie). Najlepszą wydajność pracy przy rozdzielczości 1920x1080 można uzyskać z prędkością łącza od 5000/500 Kbps. Akceptowalną wydajność zapewnić powinno łącze o prędkości nie niższej niż 1000/100 Kbps.

Jak zapisać pracę?

Podczas sesji w przeglądarce żadne utworzone pliki ani modyfikacje plików przykładowych nie są zapisywane na dysku po zamknięciu sesji. Wyjątkiem jest przypadek, gdy podczas sesji pliki są zapisywane w lokalizacji Home Folder.

Możesz również pobierać lub przekazywać poszczególne pliki za pośrednictwem platformy wirtualizacji. Patrz Przesyłanie plików i Pobieranie plików

Widzę następujący błąd: Connection refused: It looks like you already connected... (Połączenie odrzucono: Wygląda na to, że już nawiązano połączenie...).

Może się on wyświetlić w przypadku wyrzucenia z sesji. Należy odświeżyć ( F5) przeglądarkę i odczekać od 30 do 60 sekund do zamknięcia poprzedniej sesji.

Przyciski i menu w SOLIDWORKS są zbyt małe. Jak mogę je powiększyć?

Ustaw poziom powiększenia w ustawieniach przeglądarki internetowej na 100%. Ustawienie to jest dostępne we wszystkich obsługiwanych przeglądarkach, ale jego lokalizacja różni się w zależności od używanej przeglądarki. Na przykład w Google Chrome poziom powiększenia znajduje się w sekcji Powiększ menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

Czy stracę efekty pracy w przypadku utraty połączenia podczas pracy?

W przypadku rozłączenia z jakichkolwiek przyczyn platforma zachowa sesję przez 10 minut. Po 10 minutach rozpoczęta zostanie nowa sesja, a wszelka niezapisana praca zostanie utracona.

Co w przypadku wystąpienia problemów z wydajnością lub błędów podczas ewaluacji?

 • Należy sprawdzić jakość połączenia internetowego przy użyciu www.speedtest.net.
 • Skorzystaj z przewodowego połączenia Ethernet zamiast połączenia bezprzewodowego.
 • Spróbuj skorzystać z innej obsługiwanej przeglądarki internetowej.
 • Spróbuj połączyć się ponownie później.

Co w przypadku chęci dalszego korzystania z SOLIDWORKS w wersji w przeglądarce po dokonaniu zakupu?

Obecnie SOLIDWORKS wymaga przeprowadzenia instalacji lokalnej na komputerze z systemem Windows. Wymagania systemowe można zobaczyć tutaj.

Obecnie nie oferujemy żadnych narzędzi SOLIDWORKS za pośrednictwem platformy przeglądarkowej – ogranicza się ona wyłącznie do bezpłatnych wersji ewaluacyjnych i próbnych.