Katalog školení
Learn the fundamentals of SOLIDWORKS xDesign. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
7 dnů před
Understand where geometry needs to be to achieve your design goal based on given loads and fixtures. Design Guidance will give you an insight of what geometry satisfies those conditions. Use sketches or 3D geometry to define the connection points and force conditions. Select existing geometry to avoid or leave intact. Choose the resolution required to optimize for time or result. Use the results as a guide to create the design, or automatically smooth the output.
Lesson
7 dnů před
ENG
The following course relates to the features found in SOLIDWORKS Electrical Schematic, each modules provides insight into how to best leverage the available tools to achieve results.
eCourse
27 dnů před
ENG
SOLIDWORKS Routing is a unique application that combines the power of standard SOLIDWORKS files and features, such as parts, assemblies, drawings, and 3D sketches with routing-specific files like routing components and route sub-assemblies, to model 3D routed systems. This course focuses on the fundamental skills, concepts, and techniques central to creating and editing electrical routes.
eCourse
1 měsíc před
ENG
Learn more about the SOLIDWORKS Business Innovation role on the 3DEXPERIENCE platform. Use the 3DCompass to explore 3DDashboard, 3DDrive, 3DPlay, and other exciting apps.
Learning Path
1 měsíc před
Get started with Social Collaboration Services by watching this brief overview of the offering.
Lesson
1 měsíc před
ENG
Více informací o pokročilých funkcích 3D PDF pro lepší komunikaci záměru 3D návrhu do následné výroby, kde nemusí být instalován software SOLIDWORKS. Přiložení souborů SOLIDWORKS nebo STEP k souboru 3D PDF pomocí bezplatného programu Adobe Reader. Vložení více listů. Vložení více pohledů. Vložení více tabulek. Zobrazení obrysu objemu a režimy ilustrace. Zobrazení rovnoběžných poznámek a tabulek. Přiložení souborů k souboru 3D PDF s použitím bezplatného programu Adobe Reader.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to chat with members Access 3DMessaging Search contacts Create group of contacts Delete contacts or groups of contacts Review status options Share 3DSwym content thru chat window Clear and download chat history Initiate audio / video calls
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to preview, annotate CAD files and share annotations Preview files Explode assemblies and move components Create section views Measure entities Hide and show components Create annotations Share annotations
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to collaborate using communities Create communities Review settings for communities Determine the community layout Create content Comment on content Follow activity
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to manage your files Store files Manage files Share files Preview files
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to install and use the 3DEXPERIENCE Platform add-in for SOLIDWORKS Install the add-in Access your 3DDrive files from SOLIDWORKS Access your local 3DEXPERIENCE Drive folder Upload parts and assemblies Open parts and assemblies Insert parts
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to create and manage a dashboard Create dashboard and tabs Drag and drop widgets Position and size widgets Share dashboards and tabs
Lesson
2 měsíců před
ENG
Learn how to access your roles and apps Review 3DCompass Access roles, apps and services Review My Favorites Apps
Lesson
2 měsíců před
ENG
As a platform administrator, learn how to manage your platform and members Watch a platform overview Invite members Assign roles Review platform settings (members, content, and community)
Lesson
2 měsíců před
ENG
Tento modul se zabývá použitím popisových pohledů k organizaci informací o výrobku a výrobě (PMI). Zobrazení PMI s použitím nástroje Dynamické popisové pohledy. Vložení ortogonálních popisových pohledů a přidání vlastního popisového pohledu s použitím možnosti Podle výběru. Opětovné přiřazení PMI různým popisovým pohledům k organizování zobrazení. Použití pohledů k zobrazení modelu z více perspektiv současně.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Tento modul se věnuje dalším nástrojům pro informace o výrobku a výrobě (PMI) a jejich použití k definování modelu ve 3D. Použití referenčních kót a opětovné využití kót prvků. Použití a přizpůsobení vztažných bodů. Přidání výchozích poznámek z Knihovny návrhů a přidání 3D poznámek. Vytvoření a uložení stylu tolerance pro opětovné použití. Přidání symbolů opracování povrchu a svařování.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Existující entity skici můžete zrcadlit s použitím nástroje Zrcadlení entit nebo pomocí přidání symetrických vztahů. Nebo můžete entity skici zrcadlit dynamicky, když je přidáváte. Zrcadlení předtím vytvořených entit skici. Dynamické zrcadlení entit, když je přidáváte. Zrcadlení entit skici pomocí přidání symetrických vztahů.
Lesson
2 měsíců před
ENG
DEU
JPN
Vytváření zaoblení a zkosení pro úpravu geometrie ve skice. Nastavení velikosti a možností pro zaoblení skici a zkosení skici. Vytváření zaoblení a zkosení ve skice. Vysvětlení možností pro vytváření zaoblení a zkosení skici.
Lesson
2 měsíců před
ENG
DEU
JPN
Představení části modelování dílu zkoušky CSWA. Postupy modelování dílu demonstrované na ukázce zkoušky CSWA. Seznámíte se s ukázkou zkoušky CSWA.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Vytvoření poznámky s textem, který je propojen s existujícími kótami a uživatelskými vlastnostmi. Propojení poznámky s kótou. Úprava rohového razítka výkresu s přidáním poznámek propojených s vlastnostmi modelu. Přidání údajů vlastností výkresu obsažených v rohovém razítku.
Lesson
2 měsíců před
ENG
DEU
JPN
S použitím nástrojů Přesunout plochu a Odstranit plochu můžete měnit neparametrickou importovanou geometrii. Zvětšení velikosti modelu přesunutím ploch těla. Odstranění zaoblených ploch a plátů na zaoblených plochách modelu prostřednictvím odstranění ploch. Zvětšení průměru válcového výstupku prostřednictvím odsazení válcové plochy.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Součásti v podsestavě můžete přesouvat prostřednictvím flexibilních podsestav. Úprava vlastností součástí podsestavy – změna z pevné na flexibilní podsestavu. Přetažení součástí flexibilní podsestavy do hlavní sestavy a sledování jejich pohybu. Jaký dopad mají flexibilní podsestavy na celkový výkon sestavy.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Vytvoření 2D nebo 3D skic na místech, kde se plochy modelu protínají s rovinou skici nebo vzájemně. Skici můžete používat k určení úhlů úkosu, analýze křivosti, jako trasu tažení po křivce a dalším účelům. Vytvoření entit 2D skici na místech, kde vybrané plochy protínají rovinu skici. Vytvoření entit 3D skici na místech, kde se vybrané plochy vzájemně protínají.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN