Katalog školení
Learn the basics of SOLIDWORKS design, and build a SOLIDWORKS feature-based, parametric, solid model using sketches and features. Create a new sketch. Sketch geometry like lines and circles. Add relations and dimensions. Revolve and extrude sketches to create features. Shell to create a thin walled model. Test the design with dimensional changes.
Lesson
15 dnů před
ENG
Learn the basics of SOLIDWORKS assembly design, by opening an assembly and adding components and mates. Open an existing assembly. Insert components into an assembly. Mate components using common types. Understand degrees of freedom and show assembly motion. Open components from the assembly. Hide and show components.
Lesson
15 dnů před
ENG
Learn the basics of SOLIDWORKS drawings, and add drawing views, annotations, BOM tables, and balloons. Add drawing views using the View Palette. Create section and detail views. Insert model dimensions from the part. Add a Bill of Materials table. Automatically generate balloons.
Lesson
15 dnů před
ENG
Use Modify Configurations options to create and manage configurations in user-defined tables. Configure sketch and feature dimensions with Configure Dimension. Use Configure Feature to configure suppression of features. Configure the part material with Configure Materials. And, use Configure Component to configure the component suppression, fixed state, and configuration.
Lesson
15 dnů před
ENG
Get familiar with the Structural Designer role and understand the user interface of the Linear Structural Validation app. Learn how to access the Linear Structural Validation app from the 3DEXPEREINCE platform. Learn how to access the Linear Structural Validation app directly from the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Understand the key assumptions of the Linear Structural Validation app.
Lesson
15 dnů před
ENG
The Linear Structural Validation app is used to perform a linear static analysis on a simple part. The simulation is then run and the results are analyzed. Learn how to set up the linear static study. Apply fixtures, materials and loads. Run the simulation and analyze the model for stress and displacement. Generate and review the simulation report.
Lesson
15 dnů před
ENG
The Linear Structural Validation app is used to perform a linear static analysis on an assembly. The simulation is then run and the results are analyzed. Learn how to set up the linear static study on an assembly. Learn how to define connections. Refine the mesh. Run the simulation and analyze the assembly for stress and displacement.
Lesson
15 dnů před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Learning Path
15 dnů před
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
15 dnů před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
15 dnů před
ENG
This content is obsolete. It will not be updated and will be removed in the future when bookmarks have been updated. Please refer to the lessons in the Getting Started with the Structural Designer Role learning path for current content on simulation roles in the 3DEXPERIENCE Works portfolio.
Lesson
15 dnů před
ENG
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
18 dnů před
In this course, you will learn about what types of dynamic environments exist and the tools available for their simulation. Dynamic problems can be computationally intensive. For that reason, dynamic loads are divided into several basic types. Each will call for a different simulation tool to treat it efficiently.
eCourse
22 dnů před
ENG
Learn multiple methods for creating SOLIDWORKS part and assembly Configurations, and related assembly Display States.
Learning Path
1 měsíc před
Vybrané základy modelování dílů v SOLIDWORKS. Vysvětlení významu výběru správné roviny skici pro začátek dílu. Přehled různých možností ukončení pro prvky vysunutí. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání hodnot kót. Použití konfigurací k reprezentaci verzí dílu. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci kót a prvků. Úprava dílu pomoci změny pořadí prvků a úpravy skic. Analýza a oprava chyb souvisejících se skicou. Přidání materiálů k dílům pro výpočet fyzikálních vlastností, pro použití se SOLIDWORKS Simulation a úpravu vzhledu dílu. Nástroje Měření a Fyzikální vlastnosti umožňují zjišťovat velikost, hmotnost a další vlastnosti modelu.
Learning Path
1 měsíc před
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
2 měsíců před
Přidání záslepek pro uzavření otvorů na koncích konstrukčních prvků. Vytvoření záslepky v souboru svařovaného dílu. Nastavení hodnot odsazení a tvaru záslepky.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Přidání vyztužení pro zvýšení pevnosti a stability svařovaných modelů. Vysvětlení možností prvků vyztužení, mezi které patří prvky vyztužení, jako je tvar profilu, tloušťka atd. Přidání vyztužení mezi dvěma konstrukčními prvky.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Jak používat systém mřížky, což je typ referenční geometrie, k reprezentaci skeletu konstrukčních prvků. Vytvoření systému mřížky k reprezentaci středových čar konstrukčních prvků.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Detailování modelu svařování pomocí tabulky přířezů a import údajů svařování z modelu do pohledu výkresu. Přidání a úprava tabulky přířezů. Import údajů svařování z modelu do výkresu.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Naučíte se vytvářet konstrukční prvky a potrubí pro modely svařování z existující skici. Jak správně oříznout přilehlé prvky a vytvářet ohyby nebo svařená kolena. Vytváření svařovaných potrubí z existující skici. Jak správně seskupit potrubí a vytvořit řádné oříznutí v rozích. Zobrazení vlastností tabulky přířezů pro konkrétní potrubí.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Jak zkrátit, prodloužit nebo přidat zpracování rohů k modelům svařování s použitím příkazu Oříznout/Prodloužit. Jak oříznout a prodloužit konstrukční prvky v modelu svařování. Jak optimalizovat výběry pro oříznutí a minimalizovat dobu obnovy a problémy s kolizemi. Přidání zpracování rohů na místech, kde se dva prvky dotýkají v modelu svařování.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Vytváření zaoblených housenek a svarových housenek v dílu. Výhody a rozdíly mezi oběma prvky. Kdy použít který typ svaru. Vytváření zaoblených housenek a svarových housenek. Vysvětlení výhod a nevýhod každého prvku a jak je používat. Použití přerušovaných a střídavých svarů.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN
Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Přidání uživatelských vlastností k součástem svařované konstrukce, aby se vlastnosti zobrazovaly v tabulce přířezů. Podobně jako kusovník v sestavě obsahuje tabulka přířezů podrobnosti o prvcích svařování. Vytvoření a úprava tabulky přířezů. Úprava uživatelských vlastností. Úprava materiálu těl v dílu svařování.
Lesson
2 měsíců před
ENG
JPN