Review additional resources available to SOLIDWORKS users and platform administrators. Access platform help topics. Connect to SOLIDWORKS specific communities. Explore resources provided in the SOLIDWORKS community wiki.
Lesson
4 měsíců před
Explore and configure the platform settings for revision and lifecycle control. Understand revision naming rules. Examine the settings used to configure revision schemes. Review access rules for lifecycle and collaboration commands. Explore a SOLIDWORKS lifecycle scenario using the default revision scheme.
Lesson
4 měsíců před
Explore and configure the platform settings for content access rules and maturity. Understand the lifecycle of SOLIDWORKS content. Examine the settings to configure access to content. Add a transition to a maturity graph. Add a control rule to a transition.
Lesson
4 měsíců před
Configure platform options and settings used for naming and numbering SOLIDWORKS platform content when saved. Turn on the platform Auto-name setting and understand its interaction with specific SOLIDWORKS Save options. Configure the platform Content Naming Rules used for naming SOLIDWORKS content. Understand and configure an Enterprise Item Number. Set an Enterprise Item Number in SOLIDWORKS. Map the SOLIDWORKS property ‘Engineering Partnumber’ to a SOLIDWORKS drawing title block.
Lesson
4 měsíců před
Configure the SOLIDWORKS specific platform configuration options and settings. Explore the SOLIDWORKS Save options. Understand the SOLIDWORKS Open options.
Lesson
4 měsíců před
Create platform attributes and map SOLIDWORKS properties to platform content. Review platform content types generated from SOLIDWORKS files. Add and deploy attributes to platform content. Map SOLIDWORKS properties to content attributes. Validate attribute mappings.
Lesson
4 měsíců před
Use the platform administrator tools to create and configure a design environment for SOLIDWORKS users. Review the administrator dashboards and platform manager role. Add to a custom administrator dashboard. Create a user group. Create a 3DSwym community and add members. Create a collaborative space and add members. Create and share a dashboard.
Lesson
4 měsíců před
Zlepšení výkonu systému a grafického výkonu výkresů. Použití zjednodušených modelů, režimu velkých sestav, oddělených výkresů a dalších možností, které sníží nároky na prostředky systému. Použití zjednodušených modelů a režimu velkých sestav ke zlepšení výkonu. Otevření výkresů bez souborů modelů v paměti s použitím oddělených výkresů. Náprava problémů se zobrazením za pomoci vyřešení problémů s kolizemi sestav.
Lesson
10 měsíců před
Vytvoření formátů a šablon listu. Formáty listu určují vzhled listu výkresu, což zahrnuje velikost listu, rohové razítko a další vlastnosti. Šablona výkresu je počáteční bod pro všechny výkresy, což zahrnuje vlastnosti výkresu, předdefinované pohledy a další vlastnosti. Vysvětlení rozdílu mezi formátem listu a šablonou výkresu. Vytvoření vlastní šablony výkresu. Přizpůsobení a uložení standardního formátu listu. Vložení objektu OLE, jako je logo, do formátu listu. Propojení popisů s uživatelskými vlastnostmi výkresu nebo modelu, na který výkres odkazuje.
Lesson
10 měsíců před