In this learning module you will enhance your xDesign skill by solving various CAD problem statements to prepare for the SOLIDWORKS 3D Creator - Associate! Learning is designed for in class assignments as well as users that want to learn more on their own. You will create sketches to apply various features like extruded bosses, cuts, revolves and sweep. You will also define mates to create assemblies of parts.
Learning Path
27 dni temu
In this learning module you will enhance your SOLIDWORKS skill by solving various CAD problem statements to prepare for the Certified SOLIDWORKS Associate Exam (CSWA)! Learning is designed for in class assignments as well as users that want to learn more on their own. You will create sketches to apply various features like extruded bosses, cuts, revolves and sweep. You will also define mates to create assemblies of parts.
Learning Path
2 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
3 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
3 miesiące temu
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content. After completing the learning path, put your knowledge to the test and showcase your experience by taking the DraftSight Associate Certification.
Learning Path
3 miesiące temu
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
4 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
4 miesiące temu
In this module, you will learn how to use 3DLean to improve team meetings animation and boost cross-team collaboration.
Learning Path
5 miesiące temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z narzędzi formy. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o pochyleniu, rdzeniu, gnieździe, powierzchniach zamknięcia stykowego, liniach neutralnych oraz innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWPA z narzędzi formy. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
6 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaboratively innovate through flexible team-based project planning and execution.
Learning Path
6 miesiące temu
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
7 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
8 miesiące temu
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
9 miesiące temu
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
9 miesiące temu
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
10 miesiące temu
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
10 miesiące temu
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
11 miesiące temu
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
11 miesiące temu
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok temu
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
1 rok temu
This learning module is designed to get you up and running with the DELMIA Shop Floor Machining app quickly. It covers all the basics from preparing the CAD data in SOLIDWORKS to generating G-Code in DELMIA Shop Floor Machining.
Learning Path
1 rok temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o szkicowaniu, podstawowych operacjach, właściwościach masy, złożeniach, geometrii odniesienia, rysunkach i innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWA.
Learning Path
1 rok temu
Learn about the basics of using a Structure System to create structures.
Learning Path
1 rok temu
Poznaj podstawowe informacje o modelowaniu części w SOLIDWORKS. Poznaj znaczenie wyboru odpowiedniej płaszczyzny szkicu do rozpoczęcia części. Zapoznaj się z różnymi opcjami statusu końca dla operacji wyciągnięcia. Twórz zmienne globalne i równania do kontroli wartości wymiarów. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji części. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania wymiarów i operacji. Edytuj części przez zmianę kolejności operacji i edycję szkiców. Analizuj i naprawiaj błędy związane ze szkicami. Dodawaj materiały do części na potrzeby obliczeń właściwości masy, do użytku z SOLIDWORKS Simulation i w celu zmodyfikowania wyglądu części. Oceniaj rozmiar, masę i inne parametry modelu za pomocą narzędzi Zmierz i Właściwości masy.
Learning Path
1 rok temu