Katalog školení
In this course, you will learn the fundamentals of the SOLIDWORKS PDM Professional Application Programming Interface (API). The API is used to automate tasks as well as to add functionality to a SOLIDWORKS PDM Professional vault through the creation of standalone programs and add-in applications.
eCourse
6 roků před
The goal of this course is to explore many of the surfacing features inside SOLIDWORKS. Along with how to create and apply these surfacing features, additional features and methods commonly used in ergonomic and industrial designed models are also introduced.
eCourse
3 roků před
The goal of this course is to teach you the fundamental skills and concepts of routing including how to create piping, tubing, electrical ducting, cable tray, and HVAC routes.
eCourse
3 roků před
The goal of this course is to introduce you to the SOLIDWORKS Application Programming Interface (API). The API is used to automate redundant and lengthy design tasks using SOLIDWORKS software and to create completed engineering applications that can run both inside and outside of the SOLIDWORKS application.
eCourse
3 roků před
Jak importovat sestavu do SOLIDWORKS Treehouse a pak provést úpravy sestavy. Úprava uživatelských vlastností, množství a stavu potlačení součástí v sestavě. Přidání podsestavy a dílů k sestavě v SOLIDWORKS Treehouse. Otevření sestav v SOLIDWORKS a přezkoumání provedených změn v SOLIDWORKS Treehouse.
Lesson
3 roků před
Import 2D PDFs or 2D/3D CAD Files to start creating your inspection reports: Import additional files. Navigate between all the files of your project. Organize your project.
Lesson
3 roků před
Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them: Manually edit tolerance value. Set default tolerances.
Lesson
3 roků před
Customize your inspection projects balloons to highlight different aspect of your parts or different classifications: Change the color, text size, and balloon shape. Add/Remove prefix and suffix. Set balloon customization at the document level or in a template.
Lesson
3 roků před
Generování a interpretace výsledků analýzy CFD s použitím FloXpress. Použití stejného nastavení na různých konfiguracích modelu. Interpretace tras proudění, které demonstrují chování tekutiny v uzavřeném objemu modelu.
Lesson
3 roků před
Co je to DFMXpress a jak kontrolovat vyrobitelnost dílů pro určité výrobní procesy. Nastavení parametrů geometrických pravidel pro každý typ dílu. Rozpoznání prvků, které mohou bránit vyrobení dílu. Přehled obráběných, plechových a lisovaných dílů.
Lesson
3 roků před
Nástroj Digger je patentovaná technologie obsažená v aplikaci SOLIDWORKS Composer: umožňuje vám přiblížit díl, vytvořit detailní pohledy a zeslabit aktory tak, aby bylo možné zobrazit vnitřní součásti nebo mechanizmy. Uživatelé mohou nástroj Digger využívat ke snadnému vytváření detailních pohledů na vnitřní součásti sestavy bez toho, že by museli ručně skrývat aktory v sestavě. Tento nástroj dále napomáhá lepšímu pochopení aktorů a sestav, protože umožňuje přiblížit jakoukoli konkrétní část dílu nebo sestavy. V této lekci uvidíte, jak lze nástroj Digger využít k vytváření většího počtu detailních pohledů na vnější i některé vnitřní oblasti sestavy.
Lesson
3 roků před
Jelikož škálování vektorové grafiky probíhá bez zkreslení obrazu, je velmi užitečné při vkládání obrázků do jiných dokumentů, jako je například soubor PDF nebo dokument aplikace Word. Vektorové obrázky rovněž umožňují dosáhnout čistého, profesionálního vzhledu pro marketingové účely. V této lekci uvidíte přidání detailních pohledů k tomuto rozloženému pohledu a vytvoření vektorového obrázku z obou pohledů.
Lesson
3 roků před
Use the New Avoid Area command on an operation to designate an area not to be machined. Create avoid areas on a face mill operation using the 2D sketches in the part. Examine the avoid areas by expanding the face mill operation.
Lesson
3 roků před
Use the Coordinate System command to define and assign a Fixture Coordinate System for the active machine. Select the method for defining coordinate system. Define and select a coordinate system. Examine the option for creating a SOLIDWORKS coordinate system.
Lesson
3 roků před
Create operation plans to define the tools and operations for machining the parts features. Generate operation plans for all machinable features. Review the operations in the CAM Operation Tree. Examine an individual operation strategy, tool selection and operation information. Review and resolve operation warnings.
Lesson
3 roků před
Create operation plans to define the tools and operations for machining the parts features. Generate operation plans for all machinable features. Review the operations in the CAM Operation Tree. Examine an individual operation strategy, tool selection and operation information. Review and resolve operation warnings.
Lesson
3 roků před
Run a toolpath simulation to examine material removal. Run a toolpath simulation. Control the toolpath simulation. Utilize display options.
Lesson
3 roků před
Reorder operations manually to optimize the machining workflow. Perform manual operation reordering via drag and drop. Reorder multiple features using multiselect.
Lesson
3 roků před
Use the Sort Operations command to automatically reorder operations. Examine sort operations process options. Set sort by order for operation type.
Lesson
3 roků před
Use the Edit Definition command to modify roughing operations. Change pocketing pattern. Set side parameters. Set depth parameters.
Lesson
3 roků před
Duplicate dimensions are often grouped together on a drawing but might need to be inspected separately: Extract and identify the quantity. Change the quantity. List characteristics separately.
Lesson
3 roků před
It is important, when creating an inspection report, that the items are ballooned in the correct order. Also numbering schemes can help quickly identify characteristics: Change the order of the characteristics. Define balloon sequences. Manually change a balloon number.
Lesson
3 roků před
Tento modul se věnuje Editoru šablon 3D PDF. Mezi součásti patří: Typy textu, tabulky kusovníku, oblast modelu a záložka miniatur 3D pohledy PDF. U dílů: Změna loga šablony. Mapování uživatelské vlastnosti z Editoru šablon do SOLIDWORKS. U sestav: Přidání existující složky Motiv do dialogu Publikovat do 3D PDF. Publikování a využívání souborů 3D PDF a eDrawings.
Lesson
3 roků před
Use the Edit Definition command to optimize a roughing operation to increase toolpath efficiency and reduce machine cycle time. Modify the optimization of a rough mill operation. Set optimization method to shortest path. Set start point options. Simulate the toolpath to examine results.
Lesson
3 roků před