Katalog školení
Tento seriál se věnuje hierarchii kontaktů, kolíkovým konektorům a pružinovým spojkám. Pevnostní analýza prostřednictvím použití materiálu na kolíkové konektory. Vytvoření pružin s předpětím pro zohlednění napětí pružiny. Použití hierarchie kontaktů k ovládání kontaktů.
Lesson
9 měsíců před
ENG
Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Přidání uživatelských vlastností k součástem svařované konstrukce, aby se vlastnosti zobrazovaly v tabulce přířezů. Podobně jako kusovník v sestavě obsahuje tabulka přířezů podrobnosti o prvcích svařování. Vytvoření a úprava tabulky přířezů. Úprava uživatelských vlastností. Úprava materiálu těl v dílu svařování.
Lesson
9 měsíců před
ENG
JPN
Use the New Contain Area command on an operation to restrict toolpaths to a specific area. Copy the face mill operation containing the avoid areas and delete the avoid areas from the copy. Create contain areas on the copied face mill operation using the 2D sketches in the part. Generate a toolpath for the copied face mill operation. Examine the contain areas of the face mill operation.
Lesson
1 rok před
ENG
Určení, zda lisovaný díl má správný úkos. Bez správného úkosu může být problém s úspěšným vyhazováním z formy. Vyhodnocení úkosu na lisovaném dílu. Různé třídy ploch s úkosem.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Vyprávějte celý příběh vašich CAD dat a naučte se snadno vytvářet animace kamery v SOLIDWORKS Visualize. Tato lekce se zaměřuje na vytváření a manipulaci s klíčovými snímky s použitím naší jedinečné lišty animace – 3D reprezentace pohybů kamery ve scéně. Vytvoření jednoduchého průletu kamerou při zapnuté automatické tvorbě klíčových snímků. Přizpůsobení rychlosti animace a umístění klíčových snímků pomocí přímé manipulace s lištou animace. Využití dvou výřezů k získání co největší kontroly nad konečnou trasou animace. Dostupné v aplikaci Visualize Professional.
Lesson
1 rok před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Vytvoření plechového dílu prostřednictvím vytvoření skici a spojení profilů mezi dvěma profily skici. Vysvětlení požadavků na profily skici a prvek spojení profilů. Vytvoření skici profilů pro plechový díl tvořený spojením profilů. Vysvětlení požadavků na plechový díl tvořený spojením profilů. Nastavení tloušťky možností čáry ohybu.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Provádění úprav souboru s použitím Průzkumníka Windows k vyzvednutí a odevzdání souboru. Vyzvednutí souboru z úschovny. Odevzdání souboru do úschovny.
Lesson
6 měsíců před
ENG
Použití nástrojů pro vícetělové díly k návrhu dílů v SOLIDWORKS. Použití nástroje Kombinovat ke zkombinování objemů objemových těl. Návrh dílu pomocí modelování jádra a nástroje pole. Vytvoření požadovaných zaoblení s pomocí rozdělení prvků na samostatná těla. Vytvoření rozloženého pohledu vícetělového dílu. Modelování interních odebrání jako objemových prvků a jejich následné odečtení. Návrh vícetělového plechového dílu umožňuje vytvoření více těl plechových dílů z potenciálně odlišných materiálů v jednom souboru dílu.
Learning Path
5 roků před
Můžete vytvářet kružnice a oblouky jako entity ve skice. Více informací o nejrůznějších nástrojích, které můžete používat k vytváření kružnic a oblouků. Vysvětlení vhodnosti použití různých nástrojů pro kružnice a oblouky v závislosti na bodech ve středu nebo po obvodu kružnice nebo oblouku.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras trubic mezi součástmi. Vytváření potrubí, trubic a elektrických kabelů pomocí vyznačení trasy. Vytváření ortogonálních tras trubic mezi existujícími součástmi se standardními tvarovkami. Vytváření a úprava tras ohebných trubek mezi existujícími součástmi. Vytváření výkresů trubic s odpovídajícími popisy.
Learning Path
5 roků před
Understand how to validate a newly created PDM vault by performing standard PDM operations. Add and share files and folders via the Windows Explorer vault view. Version a SOLIDWORKS part file and transition through a workflow to release.
Lesson
1 rok před
ENG
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
5 roků před
Když jsou hrany dílu příliš blízko na to, aby umožnily řádné vytvoření zaoblení, často pomůže vytvoření samostatných objemových těl. Rozdělení prvků do samostatných těl dílů. Použití zaoblení na jednotlivá těla. Použití příkazu Kombinovat k opětovnému sloučení těl. Použití dalších zaoblení na díl pro dokončení modelu.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Průvodce procesem zahájení elektrické trasy pomocí přetažení součástí elektrické trasy do sestavy. Využití automatického trasování k připojeným součástem. Vytvoření trasy vodičů s použitím příkazu "Začít přetažením". Vytvoření trasy mezi dvěma koncovými body čar koncovek s použitím režimu "Automatické trasování". Použití příkazu "Upravit vodiče" k přidání elektrických atributů k trase.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
Vytváření a úprava splajnů pomocí bodů splajnu, vztahů, ovládacích polygonů a ovladačů splajnu. Splajny mohou mít více bodů splajnu nebo jen dva body splajnu. Skica se splajny. Úprava počtu bodů splajnu. Úprava tvaru splajnů se vztahy, ovládací polygony a ovladače splajnu.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Vytvoření a úprava trasy pevné instalační trubky a tras vodičů pro spojení dvou elektrických rozvodných skříní. Vysvětlení, jak středová čára instalační trubky definuje trasu elektroinstalační trubky. Vysvětlení, že součásti elektrické trasy vyžadují hybridní součásti obsahující připojovací body. Použití prvku Automatické trasování ke generování čar trasy. Úprava existující trasy a přidání požadovaných součástí.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
U plechových dílů můžete vytvářet složené obruby pro zpevnění dílů a eliminaci ostrých okrajů. Použití nástroje Obruba k úpravě velikosti, typu, směru a délky obrub. Přidání složených obrub k plechovým dílům. Cvičení ve vytváření obrub s úpravou typu a kót.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Learn different ways to manage drawings in DraftSight. How to create a new drawing Create a custom template Export a drawing to a PDF Save and reserve a drawing in the 3DEXPERIENCE
Lesson
9 měsíců před
ENG
Navigate through all the documents of your inspection project: Move between pages. Zoom In/Out. Hide or show extracted annotations.
Lesson
7 měsíců před
ENG
Enter measurement data directly in the SOLIDWORKS Inspection project and compare them with the part specifications: Enter measurements. Quickly identify defects with color-coded information. Export an inspection report that inclodes color-coded data.
Lesson
9 měsíců před
ENG
Find out who DraftSight is for, what it can do to help you and your organization, and which DraftSight product will best meet your requirements. Who DraftSight is for. Why you should choose DraftSight. Which product best suits your needs.
Lesson
9 měsíců před
ENG
Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them: Manually edit tolerance value. Set default tolerances.
Lesson
3 roků před
ENG
Extract information from your 2D drawings using the "Optical Character Recognition" or OCR tool: Read and interpret notes, dimensions and GD&T. Define the operation, classification or method. Highlight key characteristics.
Lesson
9 měsíců před
ENG
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation software. View sample applications from the real world. View sample real world examples where the software was used.
Lesson
1 rok před
ENG