Katalog szkoleniowy
Explore and configure the platform settings for content access rules and maturity. Understand the lifecycle of SOLIDWORKS content. Examine the settings to configure access to content. Add a transition to a maturity graph. Add a control rule to a transition.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Configure platform options and settings used for naming and numbering SOLIDWORKS platform content when saved. Turn on the platform Auto-name setting and understand its interaction with specific SOLIDWORKS Save options. Configure the platform Content Naming Rules used for naming SOLIDWORKS content. Understand and configure an Enterprise Item Number. Set an Enterprise Item Number in SOLIDWORKS. Map the SOLIDWORKS property ‘Engineering Partnumber’ to a SOLIDWORKS drawing title block.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Configure the SOLIDWORKS specific platform configuration options and settings. Explore the SOLIDWORKS Save options. Understand the SOLIDWORKS Open options.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Create platform attributes and map SOLIDWORKS properties to platform content. Review platform content types generated from SOLIDWORKS files. Add and deploy attributes to platform content. Map SOLIDWORKS properties to content attributes. Validate attribute mappings.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Use the platform administrator tools to create and configure a design environment for SOLIDWORKS users. Review the administrator dashboards and platform manager role. Add to a custom administrator dashboard. Create a user group. Create a 3DSwym community and add members. Create a collaborative space and add members. Create and share a dashboard.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Get started with the Structural Mechanics Engineer role. Understand the basics of the role and perform a simple structural analysis of a part and an assembly.
Learning Path
4 miesiące temu
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
5 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
5 miesiące temu
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
5 miesiące temu
Utwórz nazwaną LM, wyprowadzoną z obliczonej LM. Zmodyfikuj pozycje w tabeli i dodaj nowe. Zaewidencjonuj nową nazwaną LM w przechowalni. Porównaj ją z oryginalną obliczoną LM.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Dowiedz się, w jaki sposób SOLIDWORKS PDM wyświetla typy LM w interfejsie Eksploratora Windows.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Zademonstruj, w jaki sposób skopiować wszystkie pliki CAD i inne niż CAD z jednego folderu do innego. Przedstaw różnicę między plikami skopiowanymi a plikiem oryginalnym. Pokaż, jak przenieść jeden plik do innego, zachowując odniesienia.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Pokaż, jak wyczyścić lokalną pamięć podręczną w przypadku pojedynczych plików i całych folderów w przechowalni.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Poznaj funkcje wyszukiwania z użyciem narzędzia, które nie są dostępne w zintegrowanym wyszukiwaniu Eksploratora Windows. Modyfikowanie ulubionych wyszukiwań Eksportowanie wyników wyszukiwania do programu MS Excel Wyszukiwanie użytkowników w przechowalni
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Pokaż, jak utworzyć ulubione wyszukiwanie związane z odnajdywaniem dokumentów wyewidencjonowanych przez określonego użytkownika. Pokaż, co trzeba zrobić, aby inni użytkownicy widzieli ulubione wyszukiwanie. Dowiedz się, jak korzystać z ulubionego wyszukiwania po zalogowaniu jako inny użytkownik.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Pokaż, jak używać narzędzia Pełne wyszukiwanie. Szybko wyszukuj pliki za pomocą kart w interfejsie. Przygotuj się do omówienia funkcji przeszukiwania zawartości, używając indeksowania zawartości.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Zademonstruj tworzenie odniesienia między nowo utworzonym plikiem MS Word a złożeniem. Usuwaj odniesienia przy użyciu funkcji dostosowanych odniesień.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Poznaj narzędzie historii pliku. Uzyskuj dostęp do wcześniejszej wersji części. Uzyskuj dostęp do ostatniej wersji części.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Modyfikuj pliki za pomocą Eksploratora Windows, aby je ewidencjonować i wyewidencjonowywać. Naucz się wyewidencjonować plik z przechowalni. Naucz się zaewidencjonować plik w przechowalni.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Poznaj trzy typy klientów SOLIDWORKS PDM i naucz się je rozróżniać. Editor Może współpracować ze wszystkimi typami plików. Obsługuje dodatki CAD. Contributor Może współpracować ze wszystkimi typami plików. Nie obsługuje dodatków. Viewer Zapewnia dostęp tylko do odczytu w przechowalni. Nie pozwala dodawać ani modyfikować plików.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Informacje ogólne o programie SOLIDWORKS PDM do zarządzania danymi z użyciem środowiska Microsoft SQL Server i o jego funkcjach. Naucz się logować do przechowalni. Wyświetlaj pliki znajdujące się w przechowalni. Ewidencjonuj i wyewidencjonowuj pliki części SOLIDWORKS. Modyfikuj części. Naucz się wylogowywać z przechowalni.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Navigate through all the documents of your inspection project: Move between pages. Zoom In/Out. Hide or show extracted annotations.
Lesson
7 miesiące temu
ENG
Lesson
8 miesiące temu
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
Lesson
8 miesiące temu
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS