Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Expert. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat zaawansowanych operacji, projektowania złożeń od góry w dół, modyfikowania importowanych części, części wieloobiektowych i innych zagadnień objętych egzaminem CSWE.
Learning Path
3 lata temu
Zapoznaj się z tymi egzaminami praktycznymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania części. Zapoznaj się z fragmentem egzaminu CSWA dotyczącym modelowania złożeń
Learning Path
3 lata temu
Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do Centrum Certyfikacji SOLIDWORKS i po nim nawigować, aby podejść do egzaminów certyfikacyjnych. Skorzystaj z egzaminów certyfikacyjnych, aby ocenić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie oprogramowania SOLIDWORKS. Zainstaluj oprogramowanie testowe i użyj go, aby przygotować się do każdego egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS. Nawiguj po Centrum Certyfikacji SOLIDWORKS, aby przejrzeć uzyskane certyfikaty, zapoznać się z wynikami egzaminów itd. Korzystaj z voucherów i kuponów na egzaminy certyfikacyjne.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj niektóre podstawowe operacje wykorzystywane w częściach SOLIDWORKS. Wydłużaj profile szkicu, aby utworzyć wyciągnięcia dodania w celu dodania materiału i wyciągnięcia wycięcia w celu usunięcia materiału. Obracaj profile szkicu wokół osi w celu dodania lub usunięcia materiału. Twórz zaokrąglone lub sfazowane krawędzie za pomocą odpowiednio zaokrągleń lub sfazowań. Twórz otwory o standardowych rozmiarach za pomocą operacji z Kreatora otworów. Przenoś profil szkicu wzdłuż ścieżki, aby utworzyć operację wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj podstawowe informacje o złożeniach SOLIDWORKS. Buduj złożenia poprzez dodanie i powiązanie istniejących komponentów. Wiąż komponenty w złożeniu za pomocą standardowych wiązań, takich jak wiązania wspólne, wiązania koncentryczne itd. Zdobądź wiedzę o częściach modelu w kontekście złożenia.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj narzędzia, które pomagają m.in. kontrolować wyglądy i używać konfiguracji w złożeniach. Twórz odbicia lustrzane komponentów złożenia względem płaszczyzny lub ściany planarnej. Kontroluj właściwości wizualne za pomocą stanów wyświetlania. Naucz się stosować kolor, teksturę itp. do komponentu, ściany, operacji, obiektu albo części. Wyświetlaj, sortuj i wybieraj komponenty złożenia według właściwości. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji złożenia. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania komponentów i wiązań. Używaj konfiguracji SpeedPak do poprawy wydajności. Używaj otoczek złożenia jako komponentów odniesienia i narzędzi wyboru. Zapamiętaj, że projekt złożenia oparty na układzie służy do tworzenia pełnych złożeń opartych na blokach szkicu.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj narzędzia pomocne przy przenoszeniu komponentów, rozstrzeliwaniu i budowaniu złożeń. Przenoś i obracaj komponenty, wykrywaj kolizje i sprawdzaj prześwit. Używaj narzędzi do wykrywania potencjalnych problemów w złożeniu. Używaj polecenia Widok rozstrzelony z modelem złożenia. Zapamiętaj, że zależności dynamiczne pozwalają na interakcję komponentów w ruchu. Automatycznie dodawaj łączniki do złożenia. Monitoruj określone właściwości modelu za pomocą sensorów. Używaj zmiennych globalnych i równań do kontroli wymiarów w złożeniach.
Learning Path
3 lata temu
Zbadaj aspekty rysunków, które odnoszą się do rysunków złożeń. Twórz widoki rysunków złożeń. Twórz i modyfikuj tabele LM w rysunku złożenia. Łącz notatki z wymiarami i dostosowanymi właściwościami. Poprawiaj wydajność systemu i wydajność graficzną rysunków.
Learning Path
3 lata temu
Narzędzia wiązań w złożeniach pozwalają na wygodne i intuicyjne składanie komponentów z inteligentnymi założeniami i powtarzalnymi opcjami. Automatyzuj wiązania podczas dodawania komponentu do złożenia. Używaj inteligentnych wiązań do wiązania istniejących komponentów. Używaj inteligentnych wiązań z krawędziami kołowymi do generowania wielu wiązań jednocześnie. Twórz wiele wiązań ze wspólnym odniesieniem w trybie wielowiązania w ramach polecenia Wiązanie. Poznaj różne techniki edycji operacji wiązań. Używaj polecenia Kopiuj z wiązaniami do tworzenia nowych wystąpień komponentów wraz z ich wiązaniami. Zapamiętaj, że niektóre odniesienia wiązania dla skopiowanych wiązań są powtarzane. Zapamiętaj, że niektóre skopiowane wiązania wymagają nowych odniesień wiązania.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj podstawy tworzenia animacji w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z koncepcjami pracy z animacjami. Twórz i dodawaj animacje sprężyny. Twórz i dodawaj animacje odwijania kabla z bębna. Twórz animacje złożenia z perspektywy pierwszej osoby.
Learning Path
3 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o szkicowaniu, operacjach, równaniach, właściwościach masy, złożeniach, wiązaniach i innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWP.
Learning Path
3 lata temu