Katalog školení
Prepare for the Certified Additive Manufacturing exam. Learn about the SLA, SLS, and FDM processes of 3D printing, and how it’s rapidly changing the manufacturing world. This learning path will cover the basics of setting up and running successful parts from your FDM or SLA printer. Once you’re done with the learning path, head over to SOLIDWORKS.com/Certification for information on how to take the CSWA-AM exam so you can demonstrate your knowledge of this technology.
Learning Path
5 roků před
The goal of this course is to explore many of the surfacing features inside SOLIDWORKS. Along with how to create and apply these surfacing features, additional features and methods commonly used in ergonomic and industrial designed models are also introduced.
eCourse
3 roků před
ENG
The goal of this course is to teach you the fundamental skills and concepts of routing including how to create piping, tubing, electrical ducting, cable tray, and HVAC routes.
eCourse
3 roků před
ENG
The goal of this course is to introduce you to the SOLIDWORKS Application Programming Interface (API). The API is used to automate redundant and lengthy design tasks using SOLIDWORKS software and to create completed engineering applications that can run both inside and outside of the SOLIDWORKS application.
eCourse
3 roků před
ENG
Navrhování a marketing vašich produktů budou snazší, když zhmotníte své nápady prostřednictvím působivého obsahu a prezentace. SOLIDWORKS Visualize umožňuje každému vytvářet profesionální fotorealistické obrázky, animace a další 3D obsah nejrychlejším a nejsnazším možným způsobem. Vysvětlení procesu importu a nastavení projektu Visualize. Jak používat uživatelské rozhraní a běžně používané funkce. Vytváření, přizpůsobení a přidávání nových vzhledů. Správa prostředí, světel a pozadí. Použití přednastavených filtrů kamery nebo vytvoření vlastních nastavení kamery. Tvorba fotorealistického obsahu s použitím funkcí pro tvorbu obrázků a výstup videa v SOLIDWORKS Visualize.
Learning Path
3 roků před
Complete this learning path to learn more about the fundamentals of 3D Modeling and 2D Constraints functionalities available in the DraftSight Premium and Enterprise Plus products exclusively. Learn more at: https://www.draftsight.com
Learning Path
3 roků před
Learn about some of the basic functionalities of SOLIDWORKS Electrical. Become familiar with the SOLIDWORKS Electrical user interface, learn how to work with projects, create different types of schematic drawings, add symbols and components, connect them using wires and cables, and use macros and black boxes to expedite your design work.
Learning Path
3 roků před
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation, which enables anyone to simulate a wide range of real world problems involving dynamics of fluids. Understand how to setup a Flow Simulation project, get familiar with the user interface, prepare assemblies for fluid simulations, define boundary conditions, goals and other important parts of the project, mesh geometries using both automated and manual approaches, postprocess results, and much more.
Learning Path
3 roků před
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the nonlinear static structural behavior of your part and assembly models. Review the basic functionality, review the difference between small linear displacement and large nonlinear displacement, use force control and displacement control methods, and see the effects of material nonlinearity and mesh quality on the stress results.
Learning Path
3 roků před
This learning path is designed to help new administrators get started with SOLIDWORKS PDM Standard. The learning path includes modules to help administrators: Understand the components that comprise PDM Standard. Install PDM Standard. Create a PDM vault and a client local view. Use PDM operations to validate the vault. Create Users and Groups, and assign permissions. Perform a complete backup of a PDM Standard vault.
Learning Path
3 roků před
Jak importovat sestavu do SOLIDWORKS Treehouse a pak provést úpravy sestavy. Úprava uživatelských vlastností, množství a stavu potlačení součástí v sestavě. Přidání podsestavy a dílů k sestavě v SOLIDWORKS Treehouse. Otevření sestav v SOLIDWORKS a přezkoumání provedených změn v SOLIDWORKS Treehouse.
Lesson
3 roků před
ENG
Import 2D PDFs or 2D/3D CAD Files to start creating your inspection reports: Import additional files. Navigate between all the files of your project. Organize your project.
Lesson
3 roků před
ENG
Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them: Manually edit tolerance value. Set default tolerances.
Lesson
3 roků před
ENG
Customize your inspection projects balloons to highlight different aspect of your parts or different classifications: Change the color, text size, and balloon shape. Add/Remove prefix and suffix. Set balloon customization at the document level or in a template.
Lesson
3 roků před
ENG
Generování a interpretace výsledků analýzy CFD s použitím FloXpress. Použití stejného nastavení na různých konfiguracích modelu. Interpretace tras proudění, které demonstrují chování tekutiny v uzavřeném objemu modelu.
Lesson
3 roků před
ENG
Co je to DFMXpress a jak kontrolovat vyrobitelnost dílů pro určité výrobní procesy. Nastavení parametrů geometrických pravidel pro každý typ dílu. Rozpoznání prvků, které mohou bránit vyrobení dílu. Přehled obráběných, plechových a lisovaných dílů.
Lesson
3 roků před
ENG
Nástroj Digger je patentovaná technologie obsažená v aplikaci SOLIDWORKS Composer: umožňuje vám přiblížit díl, vytvořit detailní pohledy a zeslabit aktory tak, aby bylo možné zobrazit vnitřní součásti nebo mechanizmy. Uživatelé mohou nástroj Digger využívat ke snadnému vytváření detailních pohledů na vnitřní součásti sestavy bez toho, že by museli ručně skrývat aktory v sestavě. Tento nástroj dále napomáhá lepšímu pochopení aktorů a sestav, protože umožňuje přiblížit jakoukoli konkrétní část dílu nebo sestavy. V této lekci uvidíte, jak lze nástroj Digger využít k vytváření většího počtu detailních pohledů na vnější i některé vnitřní oblasti sestavy.
Lesson
3 roků před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
ITA
CHS
Jelikož škálování vektorové grafiky probíhá bez zkreslení obrazu, je velmi užitečné při vkládání obrázků do jiných dokumentů, jako je například soubor PDF nebo dokument aplikace Word. Vektorové obrázky rovněž umožňují dosáhnout čistého, profesionálního vzhledu pro marketingové účely. V této lekci uvidíte přidání detailních pohledů k tomuto rozloženému pohledu a vytvoření vektorového obrázku z obou pohledů.
Lesson
3 roků před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
ITA
CHS
Use the New Avoid Area command on an operation to designate an area not to be machined. Create avoid areas on a face mill operation using the 2D sketches in the part. Examine the avoid areas by expanding the face mill operation.
Lesson
3 roků před
ENG
Use the Coordinate System command to define and assign a Fixture Coordinate System for the active machine. Select the method for defining coordinate system. Define and select a coordinate system. Examine the option for creating a SOLIDWORKS coordinate system.
Lesson
3 roků před
ENG
Create operation plans to define the tools and operations for machining the parts features. Generate operation plans for all machinable features. Review the operations in the CAM Operation Tree. Examine an individual operation strategy, tool selection and operation information. Review and resolve operation warnings.
Lesson
3 roků před
ENG
Create operation plans to define the tools and operations for machining the parts features. Generate operation plans for all machinable features. Review the operations in the CAM Operation Tree. Examine an individual operation strategy, tool selection and operation information. Review and resolve operation warnings.
Lesson
3 roků před
ENG
Run a toolpath simulation to examine material removal. Run a toolpath simulation. Control the toolpath simulation. Utilize display options.
Lesson
3 roků před
ENG
Reorder operations manually to optimize the machining workflow. Perform manual operation reordering via drag and drop. Reorder multiple features using multiselect.
Lesson
3 roků před
ENG