Katalog školení
Prozkoumání dílu s použitím vrácení změn, abyste pochopili, jak byl vytvořen. Změna pořadí prvků a úprava prvků, skic a rovin skici. Rolování dopředu na existujícím dílu. Změna pořadí prvku ve stromu FeatureManager. Vysvětlení vztahů rodič/potomek. Úprava skic a prvků.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Uživatelské rozhraní SOLIDWORKS si můžete upravit a přizpůsobit vašim potřebám pomocí zobrazení nástrojů, které používáte nejčastěji. Můžete změnit uspořádání zobrazení panelů nástrojů a panelu CommandManager a přidat vlastní klávesové zkratky a gesta myši. Vypnutí a zapnutí záložek na panelu CommandManager. Jak ukotvit a uvolnit panely nástrojů a podokna. Přidání příkazů k panelům nástrojů. Přidání klávesových zkratek. Přizpůsobení gest myši.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Instance jednoho a více prvků nebo těl je možné kopírovat pomocí zrcadlení podél referenční roviny nebo rovinné plochy. Výsledná kopie je zrcadlově obrácená při zachování symetrie. Vytváření zrcadlení polí prvků a těl. Ovládání výsledků s použitím možnosti geometrie pole.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Vytváření pole jednoho nebo více prvků nebo těl v jednom nebo dvou kruhových směrech. Kruhový směr je založen na válcové nebo kónické ploše, kruhové nebo lineární hraně, středové nebo jiné ose. Rozestupy mezi instancemi je možné určovat různými způsoby. Vytvoření kruhových polí existujících prvků. Variace rozestupů a rozsahů.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Vytváření pole jednoho nebo více prvků nebo těl v jednom nebo dvou lineárních směrech. Nežádoucí instance je možné v poli vynechat. Rozestupy a další kóty se mohou lišit. Vytvoření obousměrných lineárních polí existujících prvků. Vynechání instancí v poli. Variace parametrů instancí pole.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Prvek Průvodce dírami vytváří díry standardizované velikosti podle norem ANSI, ISO a dalších mezinárodních norem. Typ díry, velikost a místo umístění určuje uživatel. Vytváření děr průvodce dírami. Prvky a možnosti průvodce dírami. Vytváření více děr ve stejném prvku.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Vytváření zaoblení a zkosení pro úpravu geometrie ve skice. Nastavení velikosti a možností pro zaoblení skici a zkosení skici. Vytváření zaoblení a zkosení ve skice. Vysvětlení možností pro vytváření zaoblení a zkosení skici.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
S použitím konfiguračních tabulek můžete rychle vytvářet množství konfigurací, které mění stavy potlačení součástí, vazeb a prvků sestavy. Konfigurační tabulky lze také použít k nakonfigurování kót vazeb a prvků sestavy. Vysvětlení možností při vytváření konfigurační tabulky. Použití ověření dat k omezení hodnot zadaných do konfigurační tabulky. Nastavení vlastností konfigurace k ovládání nových vazeb a součástí. Změna konfigurace součástí v konfigurační tabulce návrhu.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
S použitím konfiguračních tabulek můžete rychle vytvářet množství konfigurací, které mění hodnoty kót a stavy potlačení prvků. Nakonfigurování modelu, aby účinně využíval konfigurační tabulky. Vysvětlení možností při vytváření konfigurační tabulky. Přidání sloupců do konfigurační tabulky pro řízení dalších kót a prvků. Vytvoření dalších konfigurací pomocí přidání řádků do konfigurační tabulky.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
1 měsíc před
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
2 měsíců před
Navigace na webu Certifikačního centra SOLIDWORKS a prohlížení dokončených certifikátů, vyhodnocení výsledků zkoušek a mnoho dalšího. Nástroje dostupné v Certifikačním centru SOLIDWORKS. Nastavení uživatele. Hledání certifikovaných uživatelů, certifikovaných prodejců a školicích center.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Při certifikačních zkouškách můžete uplatnit poukazy a kupóny. Poukazy můžete uplatnit v Certifikačním centru SOLIDWORKS nebo v softwaru na testy. Poukazy můžete předat jiným lidem včetně členů týmu.
Lesson
2 měsíců před
ENG
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
3 měsíců před
Create a cut list to organize the bodies in a structure part. Add custom properties to the components of a structure so the properties appear in the cut list. Create and edit a cut list. Edit custom properties. Edit the material of the bodies in a structure.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Learn to shorten, extend, or add corner treatments to a structure using the Corner Management tool. Learn to trim and extend structural members. Add simple and complex corner treatments.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
3 měsíců před
In this course, you will learn about what types of dynamic environments exist and the tools available for their simulation. Dynamic problems can be computationally intensive. For that reason, dynamic loads are divided into several basic types. Each will call for a different simulation tool to treat it efficiently.
eCourse
3 měsíců před
ENG
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
4 měsíců před
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
4 měsíců před
要查看每个视频的 中文 文本,请激活课程屏幕左下角的字幕。对于每个课程,都必须执行此操作。 了解 SOLIDWORKS 设计的基础知识,并使用草图和特征构建基于 SOLIDWORKS 特征的参数实体模型。 在本课程中,您将: 创建新草图。 绘制线和圆等几何图形。 添加关系和尺寸。 旋转和拉伸草图以创建特征。 抽壳以创建薄壁模型。* 使用尺寸更改测试设计。
Lesson
4 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
Review additional resources available to SOLIDWORKS users and platform administrators. Access platform help topics. Connect to SOLIDWORKS specific communities. Explore resources provided in the SOLIDWORKS community wiki.
Lesson
4 měsíců před
ENG
Explore and configure the platform settings for revision and lifecycle control. Understand revision naming rules. Examine the settings used to configure revision schemes. Review access rules for lifecycle and collaboration commands. Explore a SOLIDWORKS lifecycle scenario using the default revision scheme.
Lesson
4 měsíců před
ENG