Katalog szkoleniowy
Analizuj części za pomocą opcji wycofywania zmian, aby ustalić, w jaki sposób zostały utworzone. Zmieniaj kolejność operacji i edytuj operacje, szkice oraz płaszczyzny szkicu. Przewijaj do przodu przez istniejącą część. Zmieniaj kolejność operacji w drzewie operacji FeatureManager. Poznaj związki rodzic/potomek. Edytuj szkice i operacje.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Interfejs użytkownika (UI) SOLIDWORKS można dostosować do swoich potrzeb, zapewniając wyświetlanie najczęściej używanych narzędzi. Można zmienić sposób wyświetlania pasków narzędzi i menedżera poleceń CommandManager oraz dodać własne skróty klawiaturowe i gesty myszy. Włączaj i wyłączaj karty w menedżerze poleceń CommandManager. Dowiedz się, jak zadokować i oddokować paski narzędzi oraz okienka. Dodawaj polecenia do pasków narzędzi. Dodawaj skróty klawiaturowe. Dostosowuj gesty myszy.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Kopiuj wystąpienia operacji lub obiektów przez utworzenie ich odbicia lustrzanego w całej płaszczyźnie odniesienia lub ścianie planarnej. Uzyskana kopia zostanie odwrócona, jakby była widziana w lustrze, przy zachowaniu symetrii. Twórz lustra szyku operacji i obiektów. Kontroluj wyniki za pomocą opcji szyku geometrii.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Twórz szyki złożone z co najmniej jednej operacji / jednego obiektu w jednym lub dwóch kierunkach kołowych. Kierunek kołowy jest oparty na ścianie cylindrycznej lub stożkowej, kołowej lub liniowej krawędzi, linii środkowej albo osi. Odstępami wystąpień można sterować na różne sposoby. Twórz szyki kołowe istniejących operacji. Różnicuj odstępy i zakres.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Twórz szyki złożone z co najmniej jednej operacji / jednego obiektu w jednym lub dwóch kierunkach liniowych. Zbędne wystąpienia można pozostawić poza szykiem, a odstępy i inne wymiary można zróżnicować. Twórz dwukierunkowe szyki liniowe istniejących operacji. Pomijaj wystąpienia w szyku. Różnicuj parametry wystąpień szyku.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Operacja z Kreatora otworów tworzy otwory standardowej wielkości według norm ANSI, ISO i innych norm międzynarodowych. Typ, rozmiar i umieszczenie otworu są określane przez użytkownika. Twórz otwory za pomocą Kreatora otworów. Poznaj elementy i opcje Kreatora otworów. Twórz wiele otworów w tej samej operacji.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Twórz zaokrąglenia i sfazowania w celu zmodyfikowania geometrii w szkicu. Konfiguruj rozmiar i opcje dla zaokrągleń szkicu i sfazowań szkicu. Twórz zaokrąglenia i sfazowania w szkicu. Poznaj opcje tworzenia zaokrągleń szkicu i sfazowań szkicu.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Używaj tabel konfiguracji do szybkiego tworzenia wielu konfiguracji, które zmieniają stany wygaszenia komponentów, wiązań i operacji złożenia. Można również używać tabel konfiguracji do skonfigurowania wymiarów wiązań i operacji złożenia. Poznaj opcje dostępne przy tworzeniu tabeli konfiguracji. Używaj funkcji sprawdzania poprawności danych w celu ograniczenia wartości wprowadzanych do tabeli konfiguracji. Ustawiaj właściwości konfiguracji tak, aby sterować nowymi wiązaniami i komponentami. Zmieniaj konfigurację komponentów w tabeli konfiguracji złożenia.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Używaj tabel konfiguracji do szybkiego tworzenia wielu konfiguracji, które zmieniają wartości wymiarów i stany wygaszenia operacji. Konfiguruj modele, aby skutecznie używać tabel konfiguracji. Poznaj opcje dostępne przy tworzeniu tabeli konfiguracji. Dodawaj kolumny do tabeli konfiguracji dla dodatkowych wymiarów i operacji do sterowania. Dodawaj wiersze do tabeli konfiguracji dla dodatkowych konfiguracji do utworzenia.
Lesson
1 miesiąc temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Easily manage your data and product lifecycle in the cloud, helping you to increase business agility and bring innovative products to market faster.
Learning Path
1 miesiąc temu
Explore the Cloud Services learning module to understand how to connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform, providing an easy way to collaborate with anyone.
Learning Path
2 miesiące temu
Nawiguj po Centrum Certyfikacji SOLIDWORKS, aby przejrzeć uzyskane certyfikaty, zapoznać się z wynikami egzaminów itd. Poznaj narzędzia dostępne w Centrum Certyfikacji SOLIDWORKS. Zapoznaj się z ustawieniami użytkownika. Wyszukaj certyfikowanych użytkowników i certyfikowanych dystrybutorów oraz ośrodki szkoleniowe.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Korzystaj z voucherów i kuponów na egzaminy certyfikacyjne. Wykorzystaj vouchery w Centrum Certyfikacji SOLIDWORKS lub w oprogramowaniu testowym, aby uzyskać dostęp do egzaminów. Przypisz vouchery innym osobom, w tym członkom swojego zespołu.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
Get started with the 3D Creator role. Understand the basics of the xDesign app and create a simple part and assembly.
Learning Path
3 miesiące temu
Create a cut list to organize the bodies in a structure part. Add custom properties to the components of a structure so the properties appear in the cut list. Create and edit a cut list. Edit custom properties. Edit the material of the bodies in a structure.
Lesson
3 miesiące temu
ENG
Learn to shorten, extend, or add corner treatments to a structure using the Corner Management tool. Learn to trim and extend structural members. Add simple and complex corner treatments.
Lesson
3 miesiące temu
ENG
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes.
Lesson
3 miesiące temu
ENG
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
3 miesiące temu
In this course, you will learn about what types of dynamic environments exist and the tools available for their simulation. Dynamic problems can be computationally intensive. For that reason, dynamic loads are divided into several basic types. Each will call for a different simulation tool to treat it efficiently.
eCourse
3 miesiące temu
ENG
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
4 miesiące temu
Learn the basics of using the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS role, with the SOLIDWORKS Connected app, to creating new, open existing, and saving documents to the platform.
Learning Path
4 miesiące temu
Lesson
4 miesiące temu
ENG
FRA
DEU
JPN
KOR
CHS
Review additional resources available to SOLIDWORKS users and platform administrators. Access platform help topics. Connect to SOLIDWORKS specific communities. Explore resources provided in the SOLIDWORKS community wiki.
Lesson
4 miesiące temu
ENG
Explore and configure the platform settings for revision and lifecycle control. Understand revision naming rules. Examine the settings used to configure revision schemes. Review access rules for lifecycle and collaboration commands. Explore a SOLIDWORKS lifecycle scenario using the default revision scheme.
Lesson
4 miesiące temu
ENG