Katalog školení
Analýza různých oblastí na dílu a určení, které části dílu mají cílovou tloušťku, a v kterých oblastech může ve formě docházet k problémům. Použití nástroje Analýza tloušťky k zobrazení oblastí dílu, které nemají cílovou tloušťku. Uložení a zobrazení zprávy nástroje Analýza tloušťky.
Lesson
6 měsíců před
ENG
JPN
SOLIDWORKS obsahuje množství nástrojů pro vyhodnocení geometrie dílů. Za pomoci analýzy zakřivení křivek dílů a povrchů můžete vyhodnotit kvalitu přechodů mezi prvky a vlastními povrchy. Vysvětlení pojmu křivost. Zobrazení křivosti s použitím barev k vyhodnocení povrchů modelu. Použití vrcholů křivosti k vyhodnocení křivek skici. Dozvíte se, jak zobrazit minimální poloměr a inflexní body křivky. Použití zebřích pruhů k simulaci odrazů na plochách modelu. Vysvětlení, jak používat nástroje pro vyhodnocení k rozpoznání podmínek tečnosti a spojité křivosti.
Lesson
6 měsíců před
ENG
JPN
Seznam Od/Do je tabulka Excelu, která definuje data elektrického připojení pro každý vodič vedený v sestavě kabelu a součásti, jako jsou konektory, svorkovnice a koncovky, kterými se připojují vodiče. Seznamy Od/Do umožňují importovat data připojení a součástí do podsestavy trasy. Vytvoření knihovny součástí s použitím Průvodce knihovnou součástí. Vytvoření knihovny kabelů a vodičů s použitím Průvodce knihovnou kabelů/vodičů. Použití knihovny součástí a knihovny kabelů a vodičů k vytvoření seznamu Od/Do v Průvodci seznamem Od-Do. Umístění konektorů a zahájení trasy. Použití režimu tvorby trasy "Vodicí čáry" k vytvoření geometrie pro trasu. Použití režimu tvorby trasy "Znovu určit trasu splajnu" k úpravě trasy, aby procházela předem určenými úchytkami.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
Vytvoření a úprava trasy pevné instalační trubky a tras vodičů pro spojení dvou elektrických rozvodných skříní. Vysvětlení, jak středová čára instalační trubky definuje trasu elektroinstalační trubky. Vysvětlení, že součásti elektrické trasy vyžadují hybridní součásti obsahující připojovací body. Použití prvku Automatické trasování ke generování čar trasy. Úprava existující trasy a přidání požadovaných součástí.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
The goal of this course is to teach you to create Weldment parts and drawings in SOLIDWORKS. Weldment functions are designed for modeling structural members and are especially useful for creating frames and woodworking projects.
eCourse
2 roků před
ENG
The goal of this course is to explore many of the surfacing features inside SOLIDWORKS. Along with how to create and apply these surfacing features, additional features and methods commonly used in ergonomic and industrial designed models are also introduced.
eCourse
2 roků před
ENG
The goal of this course is to teach you how to use the Mold Tools in SOLIDWORKS. In addition, manual surface modeling techniques will be introduced which can assist with solving mold making problems.
eCourse
2 roků před
ENG
In this course you will learn how to solve fluid flow and heat transfer problems using SOLIDWORKS Flow Simulation. SOLIDWORKS Flow Simulation is an easy to use computational fluid dynamics software package.
eCourse
2 roků před
ENG
In this course, you will learn about what types of dynamic environments exist and the tools available for their simulation. Dynamic problems can be computationally intensive. For that reason, dynamic loads are divided into several basic types. Each will call for a different simulation tool to treat it efficiently.
eCourse
5 měsíců před
ENG
In this course, you will learn how to use SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
eCourse
1 rok před
ENG
The following course relates to the features found in SOLIDWORKS Electrical Schematic, each modules provides insight into how to best leverage the available tools to achieve results.
eCourse
3 roků před
ENG
Zavření rohů plechového dílu pomocí prodloužení a oříznutí ploch. Vysvětlení různých typů zavřených rohů. Prodloužení ploch jednoho lemu a spojení s úhlovými plochami jiného lemu.
Lesson
6 měsíců před
ENG
Tento modul představuje koncept konvergence sítě na tom, jak velikost prvků ovlivňuje napětí, deformace a posunutí. Jak změna globální velikosti prvku ovlivňuje výsledky. Jak použít zjemnění sítě na konkrétních místech. Jak mohou ostré rohy způsobovat koncentraci napětí.
Lesson
6 měsíců před
ENG
Vytvoření bočního jádra s úkosem ze skic na formách se zachycenými oblastmi formy. Použití rolety zmrazení prvku k vyloučení prvků z obnovení. Vytvoření bočních jader na formách. Vyloučení prvků z obnovení.
Lesson
6 měsíců před
ENG
JPN
Examine the motion of a catapult as it is loaded and throws a projectile. Add solid bodies contact, add a spring and apply friction. Determine torque required to rotate the crank and load the catapult. Determine the displacement of the loading spring. Study the effect of contact friction on the motion of the projectile.
Lesson
6 měsíců před
ENG
Použití nástroje Rozdělit trasu k přidání křižovatek k existujícím trasám. Vytvoření geometrie v bodě J a orientace přímé tvarovky. Použití nástroje Rozdělit trasu k přidání křižovatky k existující trase. Vytvoření 3D geometrie v bodě křižovatky. Použití 3D geometrie k orientaci přímé tvarovky.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
Využití vlastností tabulky přířezů pro vícetělové plechové díly. Přiřazení uživatelských vlastností individuálním plechovým tělům. Vytvoření přizpůsobené tabulky přířezů pro plechový díl.
Lesson
6 měsíců před
ENG
Staňte se profesionálem v používání nástroje SOLIDWORKS Visualize a naučte se práci s rozhraním a často používanými funkcemi. Poznejte čtyři hlavní části rozhraní a jak využít možnosti fotorealistického vykreslování pomocí sledování paprsku. Čtyři hlavní části uživatelského rozhraní. Jak fungují režimy vykreslování v softwaru Visualize. Seznámení s klávesovými zkratkami pro manipulaci s kamerou. Jak používat integrovanou knihovnu Visualize Cloud.
Lesson
8 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Mapované textury jsou skvělý nástroj pro přidání další úrovně realističnosti k vzhledům. Tato lekce boří tajemství okolo mapování textur, ukazuje, jak je přesně ovládat, a umožní každému stát se expertem přes textury. Naučte se čtyři typy mapovaných textur v softwaru Visualize: Barva, Alfa, Odlesk a Struktura povrchu. Přidání map textur a jak s nimi manipulovat pomocí několika režimů mapování textur. Přidání bezplatných profesionálních předem otexturovaných vzhledů do vašeho projektu Visualize pomocí jejich stažení v knihovně Visualize Cloud, která je integrovaná do rozhraní.
Lesson
6 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
SOLIDWORKS Visualize to nejsou jen statické obrázky – můžete vytvářet videa s výstupem animací. Naučte se používat nastavení časové osy animace a vytvářet animace pro díly, modely, kamery, vzhledy a další. Časová osa animace a příslušné možnosti. Různé způsoby přidávání a manipulace s klíčovými snímky. Použití možností dialogu Nástroje pro výstup při vytváření videí z animací softwaru Visualize. Dostupné v aplikaci Visualize Professional.
Lesson
6 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Tento modul se zabývá použitím popisových pohledů k organizaci informací o výrobku a výrobě (PMI). Zobrazení PMI s použitím nástroje Dynamické popisové pohledy. Vložení ortogonálních popisových pohledů a přidání vlastního popisového pohledu s použitím možnosti Podle výběru. Opětovné přiřazení PMI různým popisovým pohledům k organizování zobrazení. Použití pohledů k zobrazení modelu z více perspektiv současně.
Lesson
2 roků před
ENG
The goal of this course is to teach you how to create animations using SOLIDWORKS assemblies. Animations are used to show how something works by adding motion and enhance the assembly appearance with visual effects.
eCourse
2 roků před
ENG
Funkce narovnání a detailování trasy vytváří výkresy 2D trasy ze sestav 3D elektrické trasy. Existují 2 metody, jak to udělat, pomocí popisového a výrobního stylu. Lekce v tomto modulu je věnována výrobnímu stylu. Přizpůsobení zakřivení a orientace narovnaných tras vodičů. Narovnání tras vodičů.
Lesson
8 měsíců před
ENG
JPN
The goal of this course is to teach you to create sheet metal parts, flat patterns and drawings in SOLIDWORKS. Sheet metal design functions and techniques are useful for creating sheet metal parts to enclose or house product designs.
eCourse
2 roků před
ENG