Bu öğrenme modüllerini Sertifikalı SOLIDWORKS Professional sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWP sınavı için çizim yapma, unsurlar, denklemler, kütlesel özellikler, montajlar, montaj ilişkileri ve diğer konular hakkında bilgi edinin.
Learning Path
5 yıl önce
SOLIDWORKS'te animasyon oluşturmanın temelleri hakkında bilgi edinin. Animasyonlarla çalışma kavramlarını keşfedin. Bir yay oluşturun ve canlandırın. Bir makaraya kablo sarımı oluşturun ve canlandırın. Bir montajı, birinci şahıs perspektifinden canlandırın.
Learning Path
5 yıl önce
Montajlardaki montaj ilişkisi araçları, akıllı varsayımlar ve tekrarlayan seçeneklerle bileşenlerin uygun ve sezgisel montajına olanak sağlar. Montaja bir bileşen eklerken montaj ilişkilerini otomatikleştirin Mevcut bileşenlere montaj ilişkisi eklemek için Akıllı Montaj İlişkilerini kullanın Birden çok montaj ilişkisini aynı anda oluşturmak için dairesel kenarlarla Akıllı Montaj İlişkilerini kullanın Montaj İlişkisi komutundaki çoklu montaj ilişkisi modunu kullanarak ortak bir referans birden çok montaj ilişkisi oluşturun Montaj ilişkisi unsurlarını düzenlemek için farklı teknikleri keşfedin Bileşenlerin yeni örneklerini montaj ilişkileriyle birlikte oluşturmak için Montaj İlişkileri ile Kopyala komutunu kullanın Kopyalanan montaj ilişkilerinin bazı montaj ilişkisi referansları tekrarlanır Kopyalanan montaj ilişkilerinden bazıları yeni montaj ilişkisi referansları gerektirir
Learning Path
5 yıl önce
Montajların teknik resimleriyle ilgili olan teknik resimleri her açıdan inceleyin. Montajların teknik resim görünümlerini oluşturun. Bir montaj teknik resminde Malzeme Listesi tabloları oluşturun ve değiştirin. Notları, ölçülendirmeler ve özelliklere ekleyin. Teknik resimlerin sistem ve grafik performansını geliştirin.
Learning Path
5 yıl önce
Bileşenleri taşımak, patlatmak ve montajlar oluşturmak için yardım edecek araçlar hakkında bilgi edinin. Bileşenleri taşıyın ve döndürün, çarpışmaları algılayın ve boşluğu kontrol edin. Bir montajdaki olası sorunları algılamak için araçlar kullanın. Bir montaj modeli ile Patlama Görünümü'nü kullanın. Fiziksel dinamikler, bileşenlerin hareket ederken etkileşime girmesine izin verirler. Bir montaja otomatik olarak bağlantı elemanları ekleyin. Bir modelin belirli özelliklerini sensörler kullanarak izleyin. Montajlardaki ölçülendirmeleri kontrol etmek için global değişkenler kullanın.
Learning Path
5 yıl önce
Görünümleri kontrol etmenize, konfigürasyonları kullanmanıza ve montajlarda daha fazlasını yapmanıza yardım eden araçlar hakkında bilgi edinin. Montaj bileşenlerini bir düzlem ya da düzlemsel yüz etrafında aynalayın. Görüntü durumları ile görsel özellikleri kontrol edin. Bir bileşen, yüz, unsur, gövde ya da parçaya renk, kaplama vb. uygulayın. Montaj bileşenlerini özelliğe göre görüntüleyin, sıralayın ve seçin. Bir montajın sürümlerini temsil etmek için konfigürasyonları kullanın. Bileşenler ve montaj ilişkilerini konfigüre etmek için tasarım tablolarını kullanın. Performansı artırmak için bir SpeedPak konfigürasyonu kullanın. Referans bileşenleri ve seçim araçları olarak montaj zarflarını kullanın. Yerleşim tabanlı montaj tasarımı, çizim bloklarına dayalı tam montajlar oluşturur.
Learning Path
5 yıl önce
SOLIDWORKS montajlarının temellerinden bazılarını öğrenin. Mevcut bileşenler ekleyerek ve aralarında montaj ilişkileri kurarak bir montaj oluşturun. Çakışık montaj ilişkileri, eşmerkezli montaj ilişkileri ve daha fazlası gibi standart montaj ilişkileri kullanarak bir montajdaki bileşenleri sınırlandırın. Parçaları bir montajın bağlamında modelleyin.
Learning Path
5 yıl önce
SOLIDWORKS'teki parçalarda kullanılan temel unsurlardan bazıları hakkında bilgi edinin. Malzeme eklemek için ekstrüze yükseklikler ve malzemeyi kaldırmak için ekstrüze kesmeler eklemek üzere çizim profillerini uzatın. Malzeme eklemek ya da kaldırmak için bir eksen etrafında çizim profillerini döndürün. Sırasıyla, radyuslar ya da pahlar kullanarak yuvarlak veya şevli kenarlar oluşturun. Delik Sihirbazı unsuru ile standart boyutlu delikler oluşturun. Bir süpürülmüş unsur oluşturmak için bir yol boyunca çizimi taşıyın.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini Sertifikalı SOLIDWORKS Exper sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWE sınavı için gelişmiş unsurlar, yukarıdan aşağıya montaj tasarımı, içe aktarılmış parçaları değiştirme, çok gövdeli parçalar ve diğer konular hakkında bilgi edinin.
Learning Path
5 yıl önce
Sertifikalı SOLIDWORKS Professional sınavına hazırlanmak için örnek sınav sorularını gözden geçirin. CSWP örnek sınavının tek bir kısmı için bir parça modelleyin. CSWP örnek sınavının diğer kısmı için parçayı değiştirin. CSWP örnek sınavının son kısmı için bir montaj oluşturun.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWPA – Teknik Resim Araçları sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWPA – Teknik Resim Araçları sınavı için teknik resim görünümleri, ölçülendirmeler, detaylandırmalar ve Malzeme Listeleri ve diğer konular hakkında bilgi edinin. Örnek sınav sorularını gözden geçirin.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWPA – Kalıp Araçları sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWPA – Kalıp Araçları sınavı için draft, maça, kapatma yüzeyler, ayrım hatları ve diğer konular hakkında bilgi edinin. Örnek sınav sorularını gözden geçirin.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWPA – Sac Levha sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWPA – Sac Levha sınavı için taban flanşı, kenar flanşı, çizgiden bükme, kapalı köşeler ve diğer konular hakkında bilgi edinin. Örnek sınav sorularını gözden geçirin.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWPA – Yüzey Oluşturma sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWPA –Yüzey Oluşturma sınavı için yüzleri karıştırma, uzatma, budama ve silme, sınır yüzeyleri ve diğer konular hakkında bilgi edinin. Örnek sınav sorularını gözden geçirin.
Learning Path
5 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWPA – Kaynaklı Montajlar sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWPA –Kaynaklı Montajlar sınavı için yapısal elemanlar, bayraklar, profil kapamalar, radyus ve kaynak parçaları ve diğer konular hakkında bilgi edinin. Örnek sınav sorularını gözden geçirin.
Learning Path
5 yıl önce
Kenarları ve köşeleri yuvarlatmak için kullanılabilecek çeşitli radyus unsuru tipleri hakkında bilgi edinin. Seçili kenarlar boyunca sabit yarıçaplı radyuslar oluşturun. Seçili bir kenar boyunca yarıçapı değiştirmek için değişken yarıçaplı radyuslar kullanın. Yüz radyusları oluşturun ve seçeneklerini keşfedin. Kenarların birleştiği yerlerde tepe noktalarını karıştırmak için girinti radyuslarını kullanın. İstenen radyusları oluşturmak için farklı gövdeleri unsurlara ayırın. Yüzey unsurları kullanarak bir modelin yüzleri arasında karışım oluşturun. Sabit bir yarıçaplı radyusdaki geometriyi kontrol etmek için seçenekleri kullanın.
Learning Path
5 yıl önce
Çoğaltmalar, bir dizideki seçili unsurları, yüzleri ya da gövdeleri tekrarlar. Bir ya da iki doğrusal yönde unsurların kopyalarını oluşturun. Bir ya da iki dairesel yönde unsurların kopyalarını oluşturun. Bir düzlem ya da düzlemsel yüz etrafında unsurlar veya gövdeler aynalayın. Çizim bağımlı, tablo bağımlı, eğri bağımlı ve dolgu çoğaltmaları keşfedin.
Learning Path
5 yıl önce
Süpürme unsurları ve bu unsurların kontrol edilmesi için çeşitli seçenekler hakkında bilgi edinin. Bir süpürülmüş unsur oluşturmak için bir yol boyunca çizimi taşıyın. Süpürme profili çizimleri oluşturmak için temel uygulamaları öğrenin. Süpürme profilinin yönelimini ve bükülmesini yol boyunca kontrol edin. Bir süpürmenin yolu boyunca profilin bükülmesini kontrol edin. Bir süpürmenin yolu olarak bir değişken açılı helis kullanıp bir yay modelleyin.
Learning Path
5 yıl önce
Learn how to convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks.
Learning Path
5 yıl önce
SOLIDWORKS'teki kalıp tasarım araçları hakkında bilgi edinin. Kaynaklı montaj parçalarının tasarımına giriş yapın. Bir kaynaklı montaj parçasındaki gövdeleri düzenlemek için bir kesim listesi oluşturun. Olası hataları tanımlamak için parça kalınlığını analiz edin. Kalıplı parçalarda ters açı alanlarını tanımlayın. Bir parça üzerinde bir ayrım hattı unsuru oluşturun. Açık kalıp alanlarını kapatmak için kapatma yüzeylerini kullanın. Ayrım hatlarını kullanarak ayrım yüzeyleri oluşturun. Kalıplar ve kalıpların montajlarında kenetlenme yüzeyleri oluşturun. Sıkışmış alanları bulunan kalıpların yan maşaları için maça komutunu kullanın.
Learning Path
5 yıl önce
SOLIDWORKS'te parça tasarımını kolaylaştırmak için çok gövdeli araçları kullanın. Katı gövde hacimlerini birleştirmek için Birleştir aracını kullanın. Maça ve çoğaltma aracını modelleyerek bir parça tasarlayın. İstenen radyusları oluşturmak için farklı gövdeleri unsurlara ayırın. Çok gövdeli bir parçanın patlatma görünümünü oluşturun. İç kesimleri katı unsurlar olarak modelleyip ardından çıkarın. Çok gövdeli sac levha parçası, tek bir parça dosyası içindeki potansiyel olarak farklı malzemelerin oluşturulmasına olanak sağlar.
Learning Path
5 yıl önce
Düzlemler, noktalar ve eğriler de dahil olmak üzere referans geometri hakkında bilgi edinin. Mevcut düzlemler ya da model geometrisine dayalı düzlemler oluşturun. Unsurların oluşturulmasına ve ölçüm araçlarının kullanımına yardımcı olacak noktalar, eksenler ve koordinat sistemleri oluşturun. 3B bir eğri oluşturmak için bir çizim ya da yüz üzerine bir çizim yansıtın. Bir modelin yüzlerinin kesiştiği yerlerde 2B ya da 3B çizimler oluşturun. Merkeze göreceli olarak bir X, Y ve Z konumları seti üzerinden bir eğri oluşturun. Bir matematik denklemi ile tanımlanmış bir eğri oluşturun. Bir süpürmenin yolu olarak bir değişken açılı helis kullanıp bir yay modelleyin.
Learning Path
5 yıl önce
Bileşenler arasında elektrik kablolarının bir yolunu modellemek için SOLIDWORKS'te tesisat kullanmanın temelleri hakkında bilgi edinin. Bir elektrik tesisatına başlama işlemini öğrenin. Bir tesisata yol göstermek için klipsler ekleyin ve kullanın. 3B elektrik tesisatı montajlarından 2B tesisat teknik resimleri oluşturun. Tesisat yassılaştırma, 3B montajlardan 2B tesisat teknik resimleri geliştirir. Bundan-Buna Listeleri kullanarak verileri bir elektrik tesisatı alt montajına içe aktarın. Sert bir kanal ve tel tesisatı oluşturmayı öğrenin.
Learning Path
5 yıl önce
Bileşenler arasında boruların bir yolunu modellemek için SOLIDWORKS'te tesisat kullanmanın temelleri hakkında bilgi edinin. Tesisat ile borular, tüp ve elektrik kabloları oluşturun. Boru tesisat geometrisini otomatik olarak oluşturun. Bir boru yolu tanımlamak için 3B çizilmiş bir tesisatı manuel olarak oluşturun. Hat içi boru bağlantı elemanlarını ekleyin ve yönlendirin. Tesisatı Ayır Aracı'nı kullanarak bir tesisata birleşim noktası ekleyin. Boru montajlarından boru teknik resimleri oluşturun.
Learning Path
5 yıl önce