Katalog školení
Typ výuky:
Úroveň přístupu:
DraftSight can generate prints for printers or plotters. A print can scale to accommodate the current paper size or to fit a defined window. Employ configurations to customize print treatment of layers by name or color to meet the most exacting requirements. Generate print previews. Import and apply a print configuration. Create a new print configuration. Carry out a quick print. Manually set up a print. Modify and use a print style
Lesson
4 dnů před
ENG
Groups of entities can act as a single named block object. Blocks are ideal for repeat content, such as standard symbols or common drawing components. DraftSight also allows the use of Dynamic blocks. Define a block from entities Paste copied entities as a block Insert Blocks Edit Components Change block Base Point Define block attributes Create a multiline attribute Edit Attribute Data
Lesson
4 dnů před
ENG
Dimensioning is a vital part of most designs; adding dimensions help realize a clear design description and evident construction interpretation. Apply linear dimensions Adjust drafting styles Create and use bounding boxes Use Smart Dimensions and widgets Use pallets to modify dimensions
Lesson
4 dnů před
ENG
Every design requires changes as it evolves; the modification commands provide ways to manipulate and create new entities to realize every type of drawing. Mirror Copy Rotate, and move entities Explode blocks Delete Stretch Power trim unwanted entities
Lesson
4 dnů před
ENG
DraftSight design tools and features are employed daily to create and adjust any drawing. Set drafting options Draw lines, circles, rectangles and polygons Copy and pattern entities Fillet and chamfer edges Load line styles Modify entity properties
Lesson
4 dnů před
ENG
Learn different ways to manage drawings in DraftSight. How to create a new drawing Create a custom template Export a drawing to a PDF Save and reserve a drawing in the 3DEXPERIENCE
Lesson
4 dnů před
ENG
Find out who DraftSight is for, what it can do to help you and your organization, and which DraftSight product will best meet your requirements. Who DraftSight is for. Why you should choose DraftSight. Which product best suits your needs.
Lesson
4 dnů před
ENG
Diagnostika a oprava problémů se skicami, mezi které patří nadbytečná geometrie, odpojené kóty a odpojené vztahy. Diagnostika problémů v dílu. Oprava problémů geometrie skici. Oprava odpojených vztahů a kót. Použití dialogu Informace o chybách. Úprava roviny používané skicou.
Lesson
24 dnů před
ENG
JPN
Vytvoření formy za použití příkazu Rozdělení formy k vytvoření propojených povrchů okolo obvodu dělicích povrchů. Uložení těl formy a vytvoření sestav forem. Vytvoření souborů sestavy pro formu ze souborů dílu. Vytvoření rozloženého pohledu sestavy formy. Vytvoření propojených povrchů na formách s použitím příkazu Rozdělení formy.
Lesson
24 dnů před
ENG
JPN
Use the Post Process command to generate NC code from the parts toolpath and operation information. Select the post processor within the machine dialog. Run the Post Process command and set a file name and location for saving. Generate the NC code and select the option to Open G-Code in the SOLIDWORKS CAM NC Editor. Review the NC code within the SOLIDWORKS CAM NC Editor.
Lesson
24 dnů před
ENG
Vytvoření pružiny s použitím prvku tažení po křivce v kontextu sestavy. Potom se pružina animuje pomocí lineárního motoru v panelu MotionManager. Vytvoření animace. Vytvoření pružiny pomocí kontextového tažení. Přidání lineárního motoru pro natažení a stlačení pružiny. Vysvětlení dopadu chyb obnovení na animace.
Lesson
1 měsíc před
ENG
JPN
Mesh the Flow Simulation geometry using manual meshing approach. Control Basic mesh settings. Apply manual mesh setting and options. Define control planes. Define and apply local mesh controls. Plot mesh on cut plots.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Mesh the Flow Simulation geometry using automated meshing approach. Understand the Basic mesh, and Initial mesh concepts. Control the Global Initial mesh refinement level. Analyze the Minimum Gap Size feature value as the project settings change. Plot mesh on cut plots.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Run SOLIDWORKS Flow simulation and monitor it. Postprocess Flow simulation results. Launch the SOLIDWORKS Flow simulation and monitor it in the solver window. Monitor execution of the simulation in the solver window. Postprocess results using cut plots, surface plots, flow trajectories. Create 2D graphs from the calculated results, extract results on desired geometrical entities.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Build the SOLIDWORKS Flow Simulation project. Use Wizard to define Flow Simulation project. Define boundary conditions. Define goals. Mesh the model geometry.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Prepare SOLIDWORKS geometry for Flow Simulation analysis. Create lids manually. Create lids using the Lid Creation tool. Check if the geometry is water tight for internal flow analysis. Detect leaks in improperly sealed geometry.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation software. View sample applications from the real world. View sample real world examples where the software was used.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Structure System is an advanced weldment environment that lets you create and modify structural members of different profiles in a single feature. Add primary members using sketches, points, edges, reference planes, and surfaces. Add secondary members using primary members and reference planes. Trim the structural members at their intersections.
Lesson
3 měsíců před
ENG
SOLIDWORKS Motion is a virtual prototyping tool for engineers and designers interested in understanding the performance of their assemblies. Perform a basic motion analysis using SOLIDWORKS Motion. Simulate the weight of a vehicle on the jack. Determine toque and power required to lift it.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Simulate a mechanism placing an object into a box and a cover on the box. Apply servo motors. Add proximity sensors. Create and run event based motion study.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Generate a cam profile based on an input follower displacement from a data set. Define a motion of a follower using Data Points. Generate a cam profile using Trace Path. Verify the generated cam profile.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Examine the motion of a catapult as it is loaded and throws a projectile. Add solid bodies contact, add a spring and apply friction. Determine torque required to rotate the crank and load the catapult. Determine the displacement of the loading spring. Study the effect of contact friction on the motion of the projectile.
Lesson
3 měsíců před
ENG
Pomocí aplikace Project Planner můžete plánovat, realizovat a monitorovat stav projektu v reálném čase. Vytvořte nový projekt pomocí úloh, závislostí a milníků. Importujte starší projektový plán. Vytvořte a sestavte projektový plán z existujících projektů. Přezkoumejte ovládací panel pro monitorování projektů.
Lesson
3 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Pomocí aplikace 3DPlay můžete zkontrolovat změnu návrhu, aplikace Relational Explorer v rámci aplikace Product Explorer vám umožní přezkoumat dopady změny návrhu, díky aplikaci 3D Component Designer změny návrhu dokončíte a s aplikací Compare porovnáte staré a nové verze návrhu. Přehled aplikace 3D Markup v aplikaci 3DPlay. Získejte informace „kde se používá“ díky aplikaci Relational Explorer obsažené v aplikaci Product Explorer. Vytvářejte a načítejte novou verzi dotčených souborů návrhu SOLIDWORKS. Vytvářejte úpravy návrhu a ukládejte je na platformu 3DEXPERIENCE. Porovnejte novou verzi se starou verzí. Vydejte aktualizovaný návrh. Proveďte úkol úpravy návrhu.
Lesson
3 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS