DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
13 dni temu
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
1 miesiąc temu
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
3 miesiące temu
Z łatwością zarządzaj swoimi danymi i cyklem życia produktów w chmurze, zwiększając swoją elastyczność biznesową i szybciej wprowadzając na rynek innowacyjne produkty. Narzędzie Planowanie projektu służy do planowania, wykonywania i monitorowania statusu projektu w czasie rzeczywistym. Użyj narzędzia 3D Component Designer, aby połączyć program SOLIDWORKS z platformą 3DEXPERIENCE, i aplikacji Collaborative Tasks, aby zarządzać zadaniami ad hoc. Używaj zadań, aplikacji Product Explorer i Bookmark Editor, aby współpracować z członkami zespołu w celu przeglądania i udostępniania dokumentów projektowych i projektów SOLIDWORKS. Skorzystaj z aplikacji 3D Markup w celu przeglądania istniejącego projektu i dodawania do niego adnotacji oraz informowania o zmianach w projekcie. Używaj aplikacji 3DPlay, aby przejrzeć zmiany projektu, narzędzia Relational Explorer w aplikacji Product Explorer, aby zbadać wpływ zmiany projektu, 3D Component Designer, aby wprowadzić zmiany w projekcie, oraz aplikacji Porównaj, aby porównać stare i nowe wersje projektu.
Learning Path
4 miesiące temu
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
5 miesiące temu
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
5 miesiące temu
In this module, you will learn how to perform team-based planning and execution with real-time status monitoring capability to meet the key milestones.
Learning Path
6 miesiące temu
In this module, you will learn how to use 3DLean to establish team routines and boost cross-team collaboration.
Learning Path
7 miesiące temu
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
9 miesiące temu
Learn about accessing and using PartSupply Enterprise on the 3DEXPERIENCE Marketplace.
Learning Path
10 miesiące temu
Learn about selecting components from qualified suppliers, and how to subscribe to a whole supplier catalog.
Learning Path
10 miesiące temu
Learn how the 3DEXPERIENCE DraftSight role can make drawings and project information accessible to the entire team anytime and anywhere. Turn 2D CAD design and document management from isolated activities to transparent collaboration and success with the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 miesiące temu
This module gives you an overview of the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS roles that connect the SOLIDWORKS 3D CAD solution to the 3DEXPERIENCE platform, a cloud-based product development environment. You will learn the powerful capabilities of combining industry-leading CAD software with the robust collaboration and data and product lifecycle management tools of the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 miesiące temu
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for CATIA V5 role. You will learn how to securely connect CATIA V5 to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save CATIA V5 objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to manage the changes in the design, replace revisions, change maturity and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 rok temu
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for SOLIDWORKS role. You will learn how to securely connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save SOLIDWORKS objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to replace revisions and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 rok temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWA. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o szkicowaniu, podstawowych operacjach, właściwościach masy, złożeniach, geometrii odniesienia, rysunkach i innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWA.
Learning Path
1 rok temu
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the dynamic structural response of your parts or assemblies to the transient load or excitation. Review the basic functionality and available modules, understand the difference between static and dynamic responses of structures. Understand the transient time history and harmonic simulation modules.
Learning Path
1 rok temu
Learn how the 3DEXPERIENCE Platform and it's game changing online content aggregation and analysis apps help companies make better decisions faster.
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok temu
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
1 rok temu
Learn about SIMULIAworks applications in the 3DEXPERIENCE platform. Perform a simulation of a buckle using SIMULIAworks structural applications. Prepare your 3DEXPERIENCE environment to keep your simulation projects organized. Understand how SOLIDWORKS files, and assembly configurations transfer into the 3DEXPERIENCE platform. Setup basic simulation case studies, and use various SIMULIAworks features to postprocess the simulation results. Present and share SIMULIAworks results with the project stakeholders in the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
1 rok temu
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
1 rok temu
Learn about SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) to help you get your design data under control and substantially improve the way your teams manage and collaborate on product development.
Learning Path
1 rok temu
Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Simulation — rozbudowanego i intuicyjnego narzędzia analizy strukturalnej dla inżynierów produktu. Korzystając z modułów szkoleniowych online: Poznaj pakiet SOLIDWORKS Simulation. Opanuj interfejs użytkownika Simulation i zapoznaj się z procesem konfiguracji. Dowiedz się, jak przetestować złożenie z kontaktem, śrubami i odległymi obciążeniami. Testuj złożenia z hierarchią kontaktów i definicjami złączy kołkowych oraz złączy sprężynowych. Dowiedz się, jak używane są skorupy do modelowania cienkich konstrukcji. Poznaj pojęcie zbieżności siatki poprzez obserwację, jak rozmiar elementów wpływa na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Dowiedz się, jak optymalizować projekty w celu zmniejszenia masy modelu poprzez różnicowanie wymiarów modelu. Analizuj częstotliwości drgań własnych i mody struktur złożenia. Dowiedz się, jak analizować konstrukcję w powtarzających się warunkach obciążenia za pomocą modułu zmęczeniowego. Dowiedz się, jak łączyć obciążenia w różnych konfiguracjach za pomocą Menedżera przypadków obciążenia. Testuj zachowanie termiczne produktu z uwzględnieniem promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Dowiedz się, jak przeanalizować fragment większego złożenia, aby zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej dokładne wyniki metodą tworzenia podmodeli.
Learning Path
1 rok temu