DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
13 dnů před
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
1 měsíc před
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
3 měsíců před
Snadno spravujte svá data a životní cyklus produktů v cloudu, což napomáhá zvyšování obchodní pružnosti a podnikavosti a přispívá k rychlejšímu uvádění produktů na trh. Pomocí aplikace Project Planner můžete plánovat, realizovat a monitorovat stav projektu v reálném čase. Aplikace 3D Component Designer vám umožní připojit aplikaci SOLIDWORKS k platformě 3DEXPERIENCE a pomocí aplikace Collaborative Tasks můžete spravovat nahodilé úlohy. Pomocí úloh, aplikace Product Explorer a aplikace Bookmark Editor můžete rozvíjet spolupráci s členy týmu na kontrole a vydávání projektových dokumentů a návrhů z programu SOLIDWORKS. Aplikace 3D Markup vám umožní provádět kontrolu a popisovat existující návrhy a komunikovat o změnách návrhu. Pomocí aplikace 3D Play můžete zkontrolovat změnu návrhu, aplikace Relational Explorer v rámci aplikace Product Explorer vám umožní přezkoumat dopady změny návrhu, díky aplikaci 3D Component Designer změny návrhu dokončíte a s aplikací Compare porovnáte staré a nové verze návrhu.
Learning Path
4 měsíců před
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
5 měsíců před
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
5 měsíců před
In this module, you will learn how to perform team-based planning and execution with real-time status monitoring capability to meet the key milestones.
Learning Path
6 měsíců před
In this module, you will learn how to use 3DLean to establish team routines and boost cross-team collaboration.
Learning Path
7 měsíců před
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
9 měsíců před
Learn about accessing and using PartSupply Enterprise on the 3DEXPERIENCE Marketplace.
Learning Path
10 měsíců před
Learn about selecting components from qualified suppliers, and how to subscribe to a whole supplier catalog.
Learning Path
10 měsíců před
Learn how the 3DEXPERIENCE DraftSight role can make drawings and project information accessible to the entire team anytime and anywhere. Turn 2D CAD design and document management from isolated activities to transparent collaboration and success with the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 měsíců před
This module gives you an overview of the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS roles that connect the SOLIDWORKS 3D CAD solution to the 3DEXPERIENCE platform, a cloud-based product development environment. You will learn the powerful capabilities of combining industry-leading CAD software with the robust collaboration and data and product lifecycle management tools of the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 měsíců před
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for CATIA V5 role. You will learn how to securely connect CATIA V5 to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save CATIA V5 objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to manage the changes in the design, replace revisions, change maturity and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 rok před
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for SOLIDWORKS role. You will learn how to securely connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save SOLIDWORKS objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to replace revisions and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 rok před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWA. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, základních prvcích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, referenční geometrii, výkresech a dalších tématech zkoušky CSWA.
Learning Path
1 rok před
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the dynamic structural response of your parts or assemblies to the transient load or excitation. Review the basic functionality and available modules, understand the difference between static and dynamic responses of structures. Understand the transient time history and harmonic simulation modules.
Learning Path
1 rok před
Learn how the 3DEXPERIENCE Platform and it's game changing online content aggregation and analysis apps help companies make better decisions faster.
Learning Path
1 rok před
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok před
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
1 rok před
Learn about SIMULIAworks applications in the 3DEXPERIENCE platform. Perform a simulation of a buckle using SIMULIAworks structural applications. Prepare your 3DEXPERIENCE environment to keep your simulation projects organized. Understand how SOLIDWORKS files, and assembly configurations transfer into the 3DEXPERIENCE platform. Setup basic simulation case studies, and use various SIMULIAworks features to postprocess the simulation results. Present and share SIMULIAworks results with the project stakeholders in the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
1 rok před
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
1 rok před
Learn about SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) to help you get your design data under control and substantially improve the way your teams manage and collaborate on product development.
Learning Path
1 rok před
Jak používat SOLIDWORKS Simulation – výkonný a intuitivní nástroj pro pevnostní analýzu pro produktové konstruktéry. Tyto výukové moduly poskytují: Seznámení se sadou produktů SOLIDWORKS Simulation. Začneme představením uživatelského rozhraní Simulation a provedeme vás procesem nastavení. Jak provádět zkoušku sestavy s kontakty, šrouby a vzdálenými zatíženími. Dále se naučíte testovat sestavu s definováním hierarchie kontaktů, kolíkových konektorů a pružinových spojek. Jak použít skořepiny k modelování tenkých struktur. Vysvětlení konceptu konvergence sítě na tom, jak velikost prvků ovlivňuje napětí, deformace a posunutí. Jak optimalizovat návrhy a snížit hmotnost modelu prostřednictvím variace rozměrů modelu. Analýza přirozených frekvencí a režimy struktur sestavy. Naučíte se analyzovat konstrukci vystavenou opakovanému zatížení s použitím modulu pro analýzu únavy. Jak zkombinovat zatížení v různých konfiguracích s použitím Správce případů zatížení. Analýza teplotního chování výrobku při zohlednění vyzařování, vedení a konvekce. Jak analyzovat část větší sestavy a tím ušetřit čas a získat přesnější výsledky za použití dílčího modelování.
Learning Path
1 rok před