Poznaj unikatowe możliwości i funkcje SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC), takie jak pojedyncze środowisko modelowania, toki prac złożenia, możliwości edycji i wbudowane narzędzia z zakresu komunikacji oraz współpracy. Dowiedz się, jakie korzyści zapewnia SOLIDWORKS Mechanical Conceptual w przypadku projektowania koncepcyjnego. Wykorzystaj możliwości pojedynczego środowiska modelowania i funkcje edycji, aby wyeliminować ograniczenia wiążące się z tworzeniem z wyprzedzeniem strategii dla konstrukcji modeli. Używaj narzędzi współpracy i komunikacji do zaangażowania wszystkich uczestników projektu w jego opracowywanie — wraz z etapami zmiany koncepcji.
Lesson
3 lata temu
ENG
Niektóre elementy interfejsu użytkownika SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) są współdzielone z innymi aplikacjami platformy 3DExperience. Należą do nich: kompas, pole wyszukiwania i przyciski usług na pasku górnym. Inne elementy — między innymi pasek akcji, drzewo operacji, karty, funkcja nawigacji, okna dialogowe i panel zadań — są unikatowe dla SWMC. Dowiedz się, jakie korzyści zapewnia SOLIDWORKS Mechanical Conceptual w przypadku projektowania koncepcyjnego. Wykorzystaj możliwości pojedynczego środowiska modelowania i funkcje edycji, aby wyeliminować ograniczenia wiążące się z tworzeniem z wyprzedzeniem strategii dla konstrukcji modeli. Używaj narzędzi współpracy i komunikacji do zaangażowania wszystkich uczestników projektu w jego opracowywanie — wraz z etapami zmiany koncepcji.
Lesson
4 lata temu
ENG
Poznaj pojęcia związane z pracą w ramach pojedynczego środowiska modelowania i strukturę drzewa operacji. Dowiedz się, jak szybko przechodzić między operacjami i komponentami złożenia, aby zmienić strukturę projektu koncepcyjnego. Poznaj pojęcia związane z pojedynczym środowiskiem modelowania. Zapoznaj się ze strukturą drzewa operacji, gdy produkt zawiera kombinację operacji, obiektów i komponentów. Dowiedz się, jak przekonwertować operacje na komponenty złożenia.
Lesson
4 lata temu
ENG
Oprogramowania SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) można używać do opracowywania koncepcji z wykorzystaniem szeregu szczegółów. Koncepcje można przedstawiać z użyciem prostych szkiców 2D, pierwotnych kształtów 3D, pełnych parametrycznych projektów 3D lub kombinacji różnych technik. Używaj obiektów szkicu do testowania koncepcji w 2D. Wykorzystuj elementy pierwotne do szybkiego opracowywania komponentów, jeśli wymagane jest proste odwzorowanie 3D. Używaj modeli parametrycznych do tworzenia szczegółowych modeli odzwierciedlających koncepcję projektu. Przekonaj się, jak możliwość łączenia operacji parametrycznych z technikami bezpośredniej edycji wpływa na elastyczność zmieniania projektu.
Lesson
4 lata temu
ENG
Operacje Boole'a dla szkicu można generować przez dodawanie, odejmowanie lub przecinanie zachodzących na siebie obiektów szkicu. Oryginalna geometria użyta przy tworzeniu operacji Boole’a dla szkicu jest zachowywana w drzewie operacji i może być wyświetlana w obszarze roboczym. Operacje Boole'a dla szkicu można również usunąć, aby przywrócić oryginalną geometrię. Twórz operacje Boole'a dla szkicu, dodając, odejmując i przecinając istniejące obiekty szkicu. Używaj polecenia pokazywania ukrytej geometrii do wyświetlania podstawowych obiektów szkicu. Używaj polecenia usuwania operacji Boole'a, aby przywrócić oryginalną geometrię szkicu.
Lesson
4 lata temu
ENG