Představení jedinečných možností a funkcí produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC), mezi které patří jednotné modelovací prostředí, pracovní postupy sestavy, funkce pro úpravy a integrované nástroje pro komunikaci a spolupráci. Vysvětlení výhod použití produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual k tvorbě konceptů návrhů. Využití schopností jednotného modelovacího prostředí a funkcí pro úpravy k eliminaci omezení při předběžném plánování struktury modelů. Použití nástrojů pro spolupráci a komunit k zapojení všech zainteresovaných na projektu do vývoje návrhu, zatímco se rozvíjí jeho koncept.
Lesson
3 roků před
ENG
Některé položky v uživatelském rozhraní SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) jsou sdíleny s jinými aplikacemi platformy 3DExperience. Patří mezi ně kompas, pole pro hledání a tlačítka služeb na horním panelu. Mezi prvky, které jsou jedinečné pro práci s SWMC patří: panel akcí, strom návrhu, záložky, drobečková navigace, dialogová okna a panel úloh. Vysvětlení výhod použití produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual k tvorbě konceptů návrhů. Využití schopností jednotného modelovacího prostředí a funkcí pro úpravy k eliminaci omezení při předběžném plánování struktury modelů. Použití nástrojů pro spolupráci a komunit k zapojení všech zainteresovaných na projektu do vývoje návrhu, zatímco se rozvíjí jeho koncept.
Lesson
4 roků před
ENG
Představení konceptů práce s jedním modelovacím prostředím a struktura stromu návrhu. Dozvíte se, jak rychle přecházet mezi prvky a součástmi sestavy a restrukturalizovat svůj koncept návrhu. Vysvětlení konceptů jednotného modelovacího prostředí. Struktura stromu návrhu, když produkt obsahuje kombinaci prvků, těl a součástí. Jak převádět prvky na součást sestavy.
Lesson
4 roků před
ENG
SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) lze použít k vývoji konceptů s použitím různé úrovně detailu. Mechanismy konceptů si lze prohlížet s použitím jednoduchých 2D skic, primitivních 3D tvarů, kompletních 3D parametrických návrhů nebo s použitím kombinace postupů. Použití objektů skici k otestování konceptů ve 2D. Použití primitiv k rychlému vývoji součástí, pokud je potřeba jednoduchá 3D reprezentace. Použití parametrických modelů k vytváření detailních modelů konceptů návrhu. Výkonné funkce umožňující kombinovat parametrické prvky s postupy přímých úprav a pružně tak měnit návrh.
Lesson
4 roků před
ENG
Booleovské objekty skici lze generovat pomocí sečtení, odečtení nebo průsečíků překrývajících se objektů skici. Původní geometrie použitá při vytváření booleovského objektu skici zůstane zachována ve stromu návrhu a lze ji zobrazit v pracovní oblasti. Booleovské objekty skici lze rovněž odstranit a vrátit původní geometrii. Vytváření booleovských objektů skici pomocí sečtení, odečtení a použití průsečíku existujících objektů skici. Použití příkazu Zobrazit skrytou geometrii k zobrazení základních objektů skici. Použití příkazu Odstranit booleovský objekt k vrácení zpět na původní geometrii skici.
Lesson
4 roků před
ENG