Katalog školení
Typ výuky:
Úroveň přístupu:
Booleovské objekty skici lze generovat pomocí sečtení, odečtení nebo průsečíků překrývajících se objektů skici. Původní geometrie použitá při vytváření booleovského objektu skici zůstane zachována ve stromu návrhu a lze ji zobrazit v pracovní oblasti. Booleovské objekty skici lze rovněž odstranit a vrátit původní geometrii. Vytváření booleovských objektů skici pomocí sečtení, odečtení a použití průsečíku existujících objektů skici. Použití příkazu Zobrazit skrytou geometrii k zobrazení základních objektů skici. Použití příkazu Odstranit booleovský objekt k vrácení zpět na původní geometrii skici.
Lesson
4 roků před
ENG
SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) lze použít k vývoji konceptů s použitím různé úrovně detailu. Mechanismy konceptů si lze prohlížet s použitím jednoduchých 2D skic, primitivních 3D tvarů, kompletních 3D parametrických návrhů nebo s použitím kombinace postupů. Použití objektů skici k otestování konceptů ve 2D. Použití primitiv k rychlému vývoji součástí, pokud je potřeba jednoduchá 3D reprezentace. Použití parametrických modelů k vytváření detailních modelů konceptů návrhu. Výkonné funkce umožňující kombinovat parametrické prvky s postupy přímých úprav a pružně tak měnit návrh.
Lesson
3 roků před
ENG
Představení konceptů práce s jedním modelovacím prostředím a struktura stromu návrhu. Dozvíte se, jak rychle přecházet mezi prvky a součástmi sestavy a restrukturalizovat svůj koncept návrhu. Vysvětlení konceptů jednotného modelovacího prostředí. Struktura stromu návrhu, když produkt obsahuje kombinaci prvků, těl a součástí. Jak převádět prvky na součást sestavy.
Lesson
3 roků před
ENG
Některé položky v uživatelském rozhraní SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC) jsou sdíleny s jinými aplikacemi platformy 3DExperience. Patří mezi ně kompas, pole pro hledání a tlačítka služeb na horním panelu. Mezi prvky, které jsou jedinečné pro práci s SWMC patří: panel akcí, strom návrhu, záložky, drobečková navigace, dialogová okna a panel úloh. Vysvětlení výhod použití produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual k tvorbě konceptů návrhů. Využití schopností jednotného modelovacího prostředí a funkcí pro úpravy k eliminaci omezení při předběžném plánování struktury modelů. Použití nástrojů pro spolupráci a komunit k zapojení všech zainteresovaných na projektu do vývoje návrhu, zatímco se rozvíjí jeho koncept.
Lesson
3 roků před
ENG
Toto video ukazuje, jak mohou správci používat a instalovat platformu 3DEXPERIENCE a spravovat uživatele. Instalujte platformu 3DEXPERIENCE jako správce platformy. Spravujte aplikace 3DEXPERIENCE prostřednictvím aplikace pro správu platformy. Vytvořte si účet 3DPassport.
Lesson
2 roků před
ENG
Toto video poskytuje přehled pro uživatele, jak instalovat a používat platformu 3DEXPERIENCE. Naučíte se, jak funguje proces instalace aplikací 3DEXPERIENCE. Seznámíte se s předpoklady vyžadovanými před instalací platformy 3DEXPERIENCE. Vytvořte si účet 3DPassport. Dozvíte se, jak se používá kompas pro přístup k aplikacím na platformě 3DEXPERIENCE.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul demonstruje uživatelské rozhraní a funkce společné pro všechny aplikace 3DEXPERIENCE a některé funkce specifické pro software SOLIDWORKS Mechanical Design. Uvidíte, jak vypadá a funguje rozvržení aplikací 3DEXPERIENCE. Naučíte se, jak se používá panel akcí a strom návrhu ke spouštění oken dialogů. Dozvíte se, jak drobečková navigace zobrazuje pořadí prvků.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul obsahuje přehled, jak lze použít produkt SOLIDWORKS Industrial Design v koncepční fázi procesu navrhování. Vytvoření volně tvarovaných modelů na základě konceptuálních skic. Jak lze konceptuální fotografie použít jako základ modelu.
Lesson
2 roků před
ENG
Seznamte se s nástroji pro nápovědu a podporu, které slouží jako komplexní zdroj informací. Jak s použitím popisů nástrojů získat přehled o konkrétních funkcích. Jak získat podrobné informace z panelu asistenta uživatele. Jak používat kurzy a uživatelské průvodce, které vás naučí používat aplikace 3DEXPERIENCE.
Lesson
2 roků před
ENG
Naučíte se vytvářet 2D mechanismy s použitím aplikace Sketch Mechanism. Vytvářejte jednoduché 2D tvary a pomocí jejich propojení vytvářejte mechanismy. Aplikujte lineární a úhlové motory pro otestování rozsahu pohybu.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul demonstruje, jak funguje skicování ve 2D a 3D a také, jak používat uchopovací čáry a osový kříž. Vytváření rovin a 2D skic. Jak fungují vztahy rodič–potomek na platformě 3DEXPERIENCE. Použití osového kříže k manipulaci s geometrií skici. Přidání omezení pro ovládání entit skici.
Lesson
2 roků před
ENG
Představení jedinečných možností a funkcí produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual (SWMC), mezi které patří jednotné modelovací prostředí, pracovní postupy sestavy, funkce pro úpravy a integrované nástroje pro komunikaci a spolupráci. Vysvětlení výhod použití produktu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual k tvorbě konceptů návrhů. Využití schopností jednotného modelovacího prostředí a funkcí pro úpravy k eliminaci omezení při předběžném plánování struktury modelů. Použití nástrojů pro spolupráci a komunit k zapojení všech zainteresovaných na projektu do vývoje návrhu, zatímco se rozvíjí jeho koncept.
Lesson
2 roků před
ENG
Jak lze použít barvy a vzhledy na plochy dílů a sestavy. Jak vytvářet vlastní materiály a využít existující knihovnu materiálů. Použití vzhledů na plochy, díly a sestavy. Přizpůsobení knihovny materiálů pomocí nových barev a textur.
Lesson
2 roků před
ENG
Jak funkce Přímé úpravy umožňuje okamžitě provádět změny 3D geometrie. Manipulace s návrhem pomocí tlačení nebo tažení ploch. Ovládání konkrétní plochy za pomoci převodu individuálních prvků. Jak funkce Přímé úpravy spotřebuje podřízené prvky.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul představuje platformu SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE. Naučíte se, jak platforma 3DEXPERIENCE spravuje data CAD na cloudu. Seznamte se s funkcemi pro spolupráci a sociální komunikaci na platformě 3DEXPERIENCE.
Lesson
2 roků před
ENG
Jak používat a vytvářet splajny založené na průchozích bodech. Vytváření splajnů pro modelování organických tvarů s plynulými liniemi zakřivení. Úprava splajnů s použitím jedinečných nástrojů umožňujících získat vysokou míru kontroly.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul se zabývá splajny CV, které umožňují plynulé zakřivení a jsou ideální pro hladké a robustní křivky. Využití splajnů CV v produktu SOLIDWORKS Industrial Design. Vytváření splajnů s použitím polygonových omezení a omezení zakřivení.
Lesson
2 roků před
ENG
Jak používat funkce Přesunout, Kopírovat a Posunout v režimu přímých úprav. Použití funkce Přímé úpravy na importovaných dílech a geometrii vytvořené na platformě 3DEXPERIENCE. Manipulace s geometrií s použitím funkcí Přesunout, Kopírovat a Posunout.
Lesson
2 roků před
ENG
Jak přidat konstrukční záměr do modelů, se kterými se manipulovalo s použitím funkce přímých úprav. Přidání omezení k plochám kvůli zachování záměru návrhu. Kótování ploch za účelem omezení klíčové geometrie.
Lesson
2 roků před
ENG
Dozvíte se, jak funguje správa obsahu na platformě 3DEXPERIENCE. Vytváření prostorů pro spolupráci pro zefektivnění pracovních postupů. Přístup k datům prostřednictvím cloudové infrastruktury, která umožňuje pracovat odkudkoli. Klasifikace a označení obsahu pro snadné vyhledávání.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul se zabývá nástroji pro komunikaci a spolupráci, které jsou dostupné v komunitách SwYm na platformě SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE. Spolupráce na tématech – od vysokoúrovňových konceptů po podrobné konstrukční projekty Vytváření příspěvků, dotazů iQuestion, nahrávání souborů a vytváření wiki pro komunikaci s vaším týmem.
Lesson
2 roků před
ENG
Tento modul pokrývá základy vytváření komunity, přiřazování rolí a řízení přístupu ke komunitě. Vytváření komunit pro spolupráci s členy vašeho týmu. Přiřazení rolí vašim kolegům pro zajištění řádné komunikace. Nastavení důvěrnosti, které určuje venkovní přístup k vaší komunitě.
Lesson
2 roků před
ENG
Dozvíte se, jak ukládat, vytvářet a načítat návrhy konceptů, zatímco se postupně dostáváte k finálnímu návrhu. Rychlá a snadná navigace mezi koncepty návrhu. Svá data můžete uchovávat na cloudu a snadno sdílet soubory a zredukovat tak množství souborů na pevném disku.
Lesson
2 roků před
ENG
Dozvíte se, jak snadno importovat a exportovat geometrii na platformě 3DEXPERIENCE. Import 3D dat návrhu. Použití funkcí pro přímé úpravy na importované geometrii. Import souborů DXF a DWG pro vytvoření entit skici. Export geometrie do jiných softwarů CAD, jako je SOLIDWORKS Desktop.
Lesson
2 roků před
ENG