Použití úchytek pro vytváření tras. Vedení trasy s použitím existujících úchytek a přidání nových úchytek během vytváření nové trasy. Vedení trasy s použitím existujících úchytek v sestavě. Přidání nových úchytek z knihovny návrhů během vytváření nové trasy. Použití klávesových zkratek k umístění a orientaci úchytek.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Použití nástroje Rozdělit trasu k přidání křižovatek k existujícím trasám. Vytvoření geometrie v bodě J a orientace přímé tvarovky. Použití nástroje Rozdělit trasu k přidání křižovatky k existující trase. Vytvoření 3D geometrie v bodě křižovatky. Použití 3D geometrie k orientaci přímé tvarovky.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Přidání redukční odbočky k existující trase a její orientace s použitím klávesových zkratek a osového kříže. Použití nástroje Automatické trasování k připojení potrubí vycházejícího z přídavného prvku. Přidání přímých tvarovek k existujícím trasám. Použití klávesových zkratek a osového kříže k orientaci a umístění přímých tvarovek.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Ruční vytváření 3D skic s použitím nakloněných vodítek, čar, kolen a příkaz pro sloučení pro případ, že funkce Automatické trasování není účinná. Použití nakloněných vodítek, čar, kolen a příkazu Sloučit pro vytváření 3D skici. Použití 3D skici k ručnímu vytváření trasy.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Vytvoření spojek trasy s použitím Průvodce součástí vyznačení trasy. Vytvoření tvarovky s použitím Průvodce součástí vyznačení trasy. Vybrání a vytvoření připojovacích bodů a bodů trasy. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci tvarovek. Uložení vytvořených tvarovek do Knihovny návrhů.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN
Vytvoření a použití vlastních šablon pro specifikaci trasy s použitím nástroje Routing Library Manager. Určení velikosti a plánu úseků potrubí. Výběr trubek a kolen z databáze potrubí a trubic. Vložení součástí trasy s použitím šablon pro specifikaci trasy.
Lesson
1 rok před
ENG
JPN