DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content.
Learning Path
14 gün önce
In this module, you will learn how to collaborate across disciplines with full flexibility and traceability to define and develop innovative products.
Learning Path
1 ay önce
3D Sculptor is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xShape app for 3D modeling. Create complex surfaces using intuitive push-pull interaction. Use images and sketches as templates to create 3D surface modeling. Automatically convert subdivision surfaces to geometry when finished.
Learning Path
3 ay önce
Veri ve ürün yaşam döngünüzü bulutta kolayca yönetin. Böylece bulut, işletme çevikliğini artırmanıza ve yenilikçi ürünleri pazara daha hızlı sunmanıza yardımcı olur. Proje planlamak, yürütmek ve proje durumunu gerçek zamanlı olarak izlemek için Project Planner'ı kullanın. SOLIDWORKS'ü 3DEXPERIENCE Platform'a bağlamak için 3D Component Designer'ı, anlık görevleri yönetmek için Collaborative Tasks uygulamasını kullanın. Proje belgelerini ve SOLIDWORKS tasarımlarını inceleyip yayımlamak için ekip üyeleriyle ortaklaşa çalışırken görevler, Product Explorer ve Bookmark Editor uygulamalarını kullanın. Mevcut bir tasarımı inceleyip detaylandırmak ve tasarım değişikliklerini aktarmak için 3D Markup uygulamasını kullanın. Bir tasarım değişikliğini incelemek için 3DPlay uygulamasını, tasarım değişikliğinin etkisini keşfetmek için Product Explorer içerisindeki Relational Explorer uygulamasını, tasarım değişikliklerini tamamlamak için 3D Component Designer'ı ve eski ile yeni tasarım revizyonlarını karşılaştırmak için Compare uygulamasını kullanın.
Learning Path
4 ay önce
3D Creator is a role on the 3DEXPERIENCE platform that contains the xDesign app for 3D modeling. You can quickly get started with creating a new physical product, sketching, adding features, creating reference geometry, using patterns, editing models, and creating assemblies. In addition, you can learn about the flexibility of super features, working with multibody parts, and using direct editing tools.
Learning Path
5 ay önce
SOLIDWORKS includes a suite of specialized tools for surfacing, sheet metal, weldments, mold design, and routing. This learning path provides a brief introduction to these additional areas of the software.
Learning Path
5 ay önce
In this module, you will learn how to perform team-based planning and execution with real-time status monitoring capability to meet the key milestones.
Learning Path
6 ay önce
In this module, you will learn how to use 3DLean to establish team routines and boost cross-team collaboration.
Learning Path
7 ay önce
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
9 ay önce
Learn about accessing and using PartSupply Enterprise on the 3DEXPERIENCE Marketplace.
Learning Path
10 ay önce
Learn about selecting components from qualified suppliers, and how to subscribe to a whole supplier catalog.
Learning Path
10 ay önce
Learn how the 3DEXPERIENCE DraftSight role can make drawings and project information accessible to the entire team anytime and anywhere. Turn 2D CAD design and document management from isolated activities to transparent collaboration and success with the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 ay önce
This module gives you an overview of the 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS roles that connect the SOLIDWORKS 3D CAD solution to the 3DEXPERIENCE platform, a cloud-based product development environment. You will learn the powerful capabilities of combining industry-leading CAD software with the robust collaboration and data and product lifecycle management tools of the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
10 ay önce
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for CATIA V5 role. You will learn how to securely connect CATIA V5 to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save CATIA V5 objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to manage the changes in the design, replace revisions, change maturity and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 yıl önce
This learning module provides you with a guided and systematic approach to learn about the Collaborative Designer for SOLIDWORKS role. You will learn how to securely connect SOLIDWORKS to the 3DEXPERIENCE platform. You will modify and save SOLIDWORKS objects on the 3DEXPERIENCE platform. You will also learn how to replace revisions and review properties of objects saved on the platform.
Learning Path
1 yıl önce
Bu öğrenme modüllerini CSWA sınavı için hazırlanmak üzere gözden geçirin. SOLIDWORKS yazılımının sınava girmeden önce gözden geçirmeniz gereken alanları hakkında bilgi edinin. CSWA sınavı için çizim yapma, temel unsurlar, kütlesel özellikler, montajlar, referans geometri, teknik resimler ve diğer konular hakkında bilgi edinin.
Learning Path
1 yıl önce
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the dynamic structural response of your parts or assemblies to the transient load or excitation. Review the basic functionality and available modules, understand the difference between static and dynamic responses of structures. Understand the transient time history and harmonic simulation modules.
Learning Path
1 yıl önce
Learn how the 3DEXPERIENCE Platform and it's game changing online content aggregation and analysis apps help companies make better decisions faster.
Learning Path
1 yıl önce
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 yıl önce
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
1 yıl önce
Learn about SIMULIAworks applications in the 3DEXPERIENCE platform. Perform a simulation of a buckle using SIMULIAworks structural applications. Prepare your 3DEXPERIENCE environment to keep your simulation projects organized. Understand how SOLIDWORKS files, and assembly configurations transfer into the 3DEXPERIENCE platform. Setup basic simulation case studies, and use various SIMULIAworks features to postprocess the simulation results. Present and share SIMULIAworks results with the project stakeholders in the 3DEXPERIENCE platform.
Learning Path
1 yıl önce
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
1 yıl önce
Learn about SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) to help you get your design data under control and substantially improve the way your teams manage and collaborate on product development.
Learning Path
1 yıl önce
SOLIDWORKS Simulation hakkında bilgi edinin; üretim mühendisleri için güçlü ve sezgisel bir yapısal analiz aracı. eLearning modülleri ile: SOLIDWORKS Simulation üretim paketini keşfedin. Simulation kullanıcı arabirimine giriş yaparak başlayın ve kurulum işlemini gözden geçirin. Temas, cıvatalar ve uzak yüklerle bir montajı nasıl test edeceğinizi öğrenin. Temas hiyerarşisi, pim bağlantı elemanları ve yay bağlantı elemanları tanımı ile montaj testinde daha da ileriye gidin. İnce yapıları modellemek için kabukları kullanmayı öğrenin. Eleman boyutlarının gerilimler, gerinimler ve yer değiştirmeleri nasıl etkilediğini görerek mesh yakınsama konsepti hakkında bilgi edinin. Model ölçülerini değiştirerek model ağırlığını düşürmek için tasarımların nasıl optimize edileceğini öğrenin. Doğal frekansları ve montaj yapılarının modlarını analiz edin. Yorulma modülünü kullanarak tekrarlanan yükleme koşulları altında bir yapıyı nasıl analiz edeceğinizi keşfedin. Yük Durumu Yöneticisi'ni kullanarak farklı konfigürasyonlardaki yükleri nasıl birleştireceğinizi öğrenin. Radyasyon, iletim ve konveksiyonu dikkate alarak ürününüzün termal davranışını test edin. Zamandan kazanmak ve alt modelleme kullanarak daha doğru sonuçlar almak için büyük bir montajın bir kısmını nasıl analiz edeceğinizi keşfedin.
Learning Path
1 yıl önce