Preview   |   SOLIDWORKS User Forum

 I cannot get parts on my Home version of SW to not show lines through parts
Maxwell Meyer   |  1 rok temu
Open in Forum   

Wystarczy SOLIDWORKS ID lub nowy/istniejący 3DEXPERIENCE ID.

As the title says, I cannot get my version of SW on my home computer to not show hidden lines. I will attach a picture to show what I mean. I have already tried to turn off hidden lines in the visibility settings.

SolidworksHardware And GraphicsNie masz upoważnienia do wyświetlania tej strony Nie znaleziono wyników! Sugestie: sprawdź pisownię, spróbuj innego wyszukiwania lub przejrzyj tematy poniżej.