Preview   |   SOLIDWORKS User Forum

 Moving a Library?
Solidworks Forum   |  13 lata temu
Open in Forum   

Wystarczy SOLIDWORKS ID lub nowy/istniejący 3DEXPERIENCE ID.

I have a Component Library that exists on the root directoryof a workstation left by my predecessors.
I want to move it, but how do I do that without breaking the links?

I work in two locations and I would like to move my SolidworksLibraries between two servers. Is there a way to move to thetoolbox and the libraries without breaking the links?


SolidworksToolboxNie masz upoważnienia do wyświetlania tej strony Nie znaleziono wyników! Sugestie: sprawdź pisownię, spróbuj innego wyszukiwania lub przejrzyj tematy poniżej.