Preview   |   SOLIDWORKS User Forum

 Save AS?
Steve Frank   |  13 roků před
Open in Forum   

Stačí vám SOLIDWORKS ID nebo nové či stávající 3DEXPERIENCE ID.

I've got a project going here where I want to use asubstantial portion of my original design's parts/assemblies anddrawings in my new design. Save as copy right? Great. But fordocumentation purposes, ALL of my new design has to have ALL newdifferent names for each part and I need to keep the previousproject intact with its parts, assemblies, drawings etc.

Example: I have an assembly called AD2400 that has 10 parts, and 10drawings associated with it. I now want to use that same assembly,parts, and drawings in my new project called the AD 2500, but Ihave to have all new names for each part, assembly and drawing thatreflect the new AD2500 nomenclature.

I dont want to have to do a SAVE AS COPY for every single last partand remate them all into my new assembly - create new drawings etcif I dont have to.

Any suggestions?SolidworksSolidworks ExplorerNemáte oprávnění zobrazit tuto stránku Nenalezeny žádné výsledky! Návrhy: Zkontrolujte správnost zadání, zkuste jiné hledání nebo si projděte následující témata.