Preview   |   SOLIDWORKS User Forum

 how to convert a solidworks macro to add-in
Amen Allah Jlili   |  5 lata temu
Open in Forum   

All you need is a SOLIDWORKS ID, or a new or existing 3DEXPERIENCE ID.

I've written an article outlining the process of turning a solidworks macro into a solidworks add-in (vb.net)

JellyWorks: Taking your SolidWorks VBA macro to the Add-in Realm

Feel free to comment!

SolidworksApi macrosNie masz upoważnienia do wyświetlania tej strony Nie znaleziono wyników! Sugestie: sprawdź pisownię, spróbuj innego wyszukiwania lub przejrzyj tematy poniżej.