Preview   |   SOLIDWORKS User Forum

 Sheet Metal Exam - Error
Joao Ferrao   |  1 rok temu
Open in Forum   

Wystarczy SOLIDWORKS ID lub nowy/istniejący 3DEXPERIENCE ID.

Hello guys!

Yesterday I did the sheet metal exam, and there is a question that has an error in the description that prevents the result of multiple choice from being obtained. 

Who can i speak to present this situation ?

Regards,

João Ferrão.

SolidworksDocumentation, Certification, And TrainingNie masz upoważnienia do wyświetlania tej strony Nie znaleziono wyników! Sugestie: sprawdź pisownię, spróbuj innego wyszukiwania lub przejrzyj tematy poniżej.