Nowości na

Forum użytkowników SOLIDWORKS

Miejsce, w którym użytkownicy SOLIDWORKS zdobywają informacje, dyskutują i dzielą się wiedzą na temat 3DEXPERIENCE Works — od oprogramowania SOLIDWORKS na komputery stacjonarne poprzez rozwiązania częściowo korzystające z chmury aż po rozwiązania całkowicie oparte na chmurze.

Zaloguj się przy użyciu identyfikatora 3DEXPERIENCE ID.

Hi Gents... If i'm in a place to check the Design received by a contractor and I need to know who was the actual designer and how many users involved in this design, How may I know this? It's SolidWorks 2016. Please Advice?
SOLIDWORKS User Forum
4 lata temu
When building a Custom Property check using a Text type andthe List operator, the only way I can enter a comma delimited listin the Value field is to paste it in from notepad. None of thenon-alphanumeric keys work inside this field. Has anybody else seenthis behavior? Thanks, ScottSolidworksDesign Checker
SOLIDWORKS User Forum
15 lata temu