Přístup do MySolidWorks - registrace licence Student License

Studenti: Zaregistrujte se pro přístup do MySolidWorks!

  • Přístup ke stovkám online produktových kurzů
  • Online přípravné kurzy certifikovaných partnerů SOLIDWORKS (CSWA)
  • Služby online ukládání pro sdílení a prohlížení návrhů

Informace o účtu

× Jste úspěšně zaregistrováni! Nyní máte přístup k MySolidWorks for Students.
× Úspěšně jste aktualizovali informace o vašem účtu.

Aktuální předplatné

Guest

Standard

Professional

Student

{{activeUser.licenseActiveDate}}

{{activeUser.joinDate}}

{{activeUser.expirationDate}}

Aktivní

***********This is debug only section, user will not see this part UI*************

activeUser data: {{activeUser | json}}

student data: {{student | json}}

***********This is debug only section, user will not see this part UI*************

× Úspěšně jste aktualizovali svoje Student Serial #
× Sériové číslo, které jste zadali, není platné. Zadejte nové sériové číslo nebo kontaktujte vašeho profesora.

Zaregistrujte své Student Serial #