Katalog školení
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWA. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, základních prvcích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, referenční geometrii, výkresech a dalších tématech zkoušky CSWA.
Learning Path
5 dnů před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku Certified SOLIDWORKS Professional. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, prvcích, rovnicích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, vazbách a dalších tématech zkoušky CSWP.
Learning Path
5 dnů před
Jak používat SOLIDWORKS Simulation – výkonný a intuitivní nástroj pro pevnostní analýzu pro produktové konstruktéry. Tyto výukové moduly poskytují: Seznámení se sadou produktů SOLIDWORKS Simulation. Začneme představením uživatelského rozhraní Simulation a provedeme vás procesem nastavení. Jak provádět zkoušku sestavy s kontakty, šrouby a vzdálenými zatíženími. Dále se naučíte testovat sestavu s definováním hierarchie kontaktů, kolíkových konektorů a pružinových spojek. Jak použít skořepiny k modelování tenkých struktur. Vysvětlení konceptu konvergence sítě na tom, jak velikost prvků ovlivňuje napětí, deformace a posunutí. Jak optimalizovat návrhy a snížit hmotnost modelu prostřednictvím variace rozměrů modelu. Analýza přirozených frekvencí a režimy struktur sestavy. Naučíte se analyzovat konstrukci vystavenou opakovanému zatížení s použitím modulu pro analýzu únavy. Jak zkombinovat zatížení v různých konfiguracích s použitím Správce případů zatížení. Analýza teplotního chování výrobku při zohlednění vyzařování, vedení a konvekce. Jak analyzovat část větší sestavy a tím ušetřit čas a získat přesnější výsledky za použití dílčího modelování.
Learning Path
5 dnů před
Navrhování a marketing vašich produktů budou snazší, když zhmotníte své nápady prostřednictvím působivého obsahu a prezentace. SOLIDWORKS Visualize umožňuje každému vytvářet profesionální fotorealistické obrázky, animace a další 3D obsah nejrychlejším a nejsnazším možným způsobem. Vysvětlení procesu importu a nastavení projektu Visualize. Jak používat uživatelské rozhraní a běžně používané funkce. Vytváření, přizpůsobení a přidávání nových vzhledů. Správa prostředí, světel a pozadí. Použití přednastavených filtrů kamery nebo vytvoření vlastních nastavení kamery. Tvorba fotorealistického obsahu s použitím funkcí pro tvorbu obrázků a výstup videa v SOLIDWORKS Visualize.
Learning Path
5 dnů před
Use Automatic Feature Regognition (AFR) to automatically extract the machinable features to be machined. Set options to define feature types to extract. Review the hole recognition and feature groups options. Review options to automatically generate operations and toolpaths. Extract machineable features and review the features in the CAM Feature Tree.
Lesson
20 dnů před
ENG
Use the Coordinate System command to define and assign a Fixture Coordinate System for the active machine. Select the method for defining coordinate system. Define and select a coordinate system. Examine the option for creating a SOLIDWORKS coordinate system.
Lesson
20 dnů před
ENG
Use the Stock Manager to define the material, stock type and size to machine the part from. Select the stock material. Select stock type to define size and shape. Set the stock size options. View the stock preview.
Lesson
20 dnů před
ENG
Use the Machine dialog to define the parameters of the machine tool used to manufacture the part. Set machine properties to select machine type and duty for manufacturing. Select tool crib to be used by machine. Select the post processor used to generate NC code. Set posting parameters for post processor.
Lesson
20 dnů před
ENG
It is important, when creating an inspection report, that the items are ballooned in the correct order. Also numbering schemes can help quickly identify characteristics: Change the order of the characteristics. Define balloon sequences. Manually change a balloon number.
Lesson
20 dnů před
ENG
Enter measurement data directly in the SOLIDWORKS Inspection project and compare them with the part specifications: Enter measurements. Quickly identify defects with color-coded information. Export an inspection report that inclodes color-coded data.
Lesson
20 dnů před
ENG
Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them: Manually edit tolerance value. Set default tolerances.
Lesson
20 dnů před
ENG
Streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs. Introduction to SOLIDWORKS Inspection. Import 2D PDFs or 2D/3D CAD Files to start creating your inspection reports. Setup your SOLIDWORKS Inspection project. Navigate through all the documents of your inspection project. Generate a Bill of Characteristics. Extract information from your 2D drawings using the "Optical Character Recognition" or OCR tool. Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them. Duplicate dimensions are often grouped together on a drawing but might need to be inspected separately. Customize your inspection projects balloons to highlight different aspect of your parts or different classifications. Change the order of characteristics and define balloon sequences. Export your inspection project in various formats and ensure the manufactured part is properly inspected for every detail of the model. Enter measurement data directly in the SOLIDWORKS Inspection project and compare them with the part specifications.
Learning Path
20 dnů před
Use the New Contain Area command on an operation to restrict toolpaths to a specific area. Copy the face mill operation containing the avoid areas and delete the avoid areas from the copy. Create contain areas on the copied face mill operation using the 2D sketches in the part. Generate a toolpath for the copied face mill operation. Examine the contain areas of the face mill operation.
Lesson
20 dnů před
ENG
SOLIDWORKS CAM is a fully integrated, Knowledge Based technology that allows you to integrate design and manufacturing processes under one system. Use the Machine dialog to define the parameters of the machine tool used to manufacture the part. Use the Stock Manager to define the material, stock type and size to machine the part from. Use the Coordinate System command to define and assign a Fixture Coordinate System for the active machine. Use Automatic Feature Recognition (AFR) to automatically extract the machinable features to be machined. Create operation plans to define the tools and operations for machining the parts features. Run a toolpath simulation to examine material removal. Reorder operations manually to optimize the machining workflow. Use the Sort Operations command to automatically reorder operations. Use the Edit Definition command to modify roughing operations. Use the Edit Definition command to modify contouring (finish) operations. Use the Edit Definition command to modify contouring operation leadin and leadout parameters. Use Interactive Feature Recognition (IFR) to manually create a machinable feature. Use the Edit Definition command to optimize a roughing operation to increase toolpath efficiency and reduce machine cycle time. Use the Combine Operations and Link Operation commands to combine like operation types. Use the New Avoid Area command on an operation to designate an area not to be machined. Use the New Contain Area command on an operation to restrict toolpaths to a specific area. Use the Post Process command to generate NC code from the parts toolpath and operation information.
Learning Path
20 dnů před
Use the Post Process command to generate NC code from the parts toolpath and operation information. Select the post processor within the machine dialog. Run the Post Process command and set a file name and location for saving. Generate the NC code and select the option to Open G-Code in the SOLIDWORKS CAM NC Editor. Review the NC code within the SOLIDWORKS CAM NC Editor.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the New Avoid Area command on an operation to designate an area not to be machined. Create avoid areas on a face mill operation using the 2D sketches in the part. Examine the avoid areas by expanding the face mill operation.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the Combine Operations and Link Operation commands to combine like operation types. Combine operations for all like rough and contour mill operations. Drag and drop a hole feature from one center drill operation to a like center drill operation. Link like contour mill operations between two different setups.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the Edit Definition command to optimize a roughing operation to increase toolpath efficiency and reduce machine cycle time. Modify the optimization of a rough mill operation. Set optimization method to shortest path. Set start point options. Simulate the toolpath to examine results.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use Interactive Feature Regognition (IFR) to manually create a machinable feature. Create a corner slot feature using the 2.5 axis feature command. Review geometry selection options to define the feature. Set the feature end condition. Modify the machining strategy for the feature.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the Edit Definition command to modify contouring operation leadin and leadout parameters. Modify leadin type. Modify leadin amount and overlap. Modify arc radius and arc angle.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the edit definition command to modify contouring (finish) operations. Review contour operation parameters. Review side parameters settings. Review feeds and speeds tab.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the Edit Definition command to modify roughing operations. Change pocketing pattern. Set side parameters. Set depth parameters.
Lesson
23 dnů před
ENG
Use the Sort Operations command to automatically reorder operations. Examine sort operations process options. Set sort by order for operation type.
Lesson
23 dnů před
ENG
Reorder operations manually to optimize the machining workflow. Perform manual operation reordering via drag and drop. Reorder multiple features using multiselect.
Lesson
23 dnů před
ENG