Katalog školení
As designers, we're constantly expected to create products faster, better... cheaper. With design requirements continually getting more complex, we have to make sure we are using the right tools and the right technology to get our jobs done. SOLIDWORKS Simulation allows you to gain valuable insights into the performance of your designs to optimize and refine your geometry early in the design process. The lessons in this short learning path introduces you to the SOLIDWORKS simulation process in 4 steps: o Simplifying Geometry: An essential step in FEA simulation to reduce the scope of the analysis and target required results o Material Selection: Take a look into the SOLIDWORKS Material Database to understand how to define materials and even create new materials from scratch o Physical Working Conditions: Add Boundary Conditions to your Simulation Model to simulate the realistic loading and fixture environment of your parts and assemblies o Reviewing Results and Driving a Design Change: Use Simulation results to drive a design change to create a stronger and lighter design. After completing these lessons, we challenge you to try SOLIDWORKS Simulation on your own, and improve your designs by having a deeper insight into their real world behavior.
intros
20 dnů před
Use Simulation results to drive a design change to create a stronger and lighter design.
Lesson
20 dnů před
ENG
Add boundary conditions to your Simulation model to simulate the realistic loading and fixture environment of your parts and assemblies.
Lesson
20 dnů před
ENG
Start here to learn what is covered in this Learning Path on SOLIDWORKS Simulation Standard.
Lesson
20 dnů před
ENG
Learn about this essential step in FEA simulation to reduce the scope of the analysis and target required results.
Lesson
20 dnů před
ENG
Take a look into the SOLIDWORKS Material Database to understand how to define materials and even create new materials from scratch.
Lesson
20 dnů před
ENG
Pro efektivní práci je potřeba pochopit proces importu do SOLIDWORKS Visualize, který lze ovládat pomocí nastavení importu a organizace původního souboru CAD. Dvě nejčastěji používaná nastavení importu pro nakonfigurování projektu Visualize na různé pracovní postupy: jeden, který umožňuje rychlou a snadnou práci s modelem a druhý umožňující živé aktualizace a více flexibility při sdružování modelů. Jak nejlépe připravit soubor CAD pro požadované použití v softwaru Visualize. Jak efektivně importovat modely do softwaru Visualize pomocí zvolení odpovídajících nastavení importu. Využití funkce živých aktualizací CAD k zajištění plynulého procesu navrhování.
Lesson
1 měsíc před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Animations provide an extra visual representation of how an assembly can be put together, taken apart, and shows the order in which parts are added. Animations compliment exploded views incredibly well and help manufacturers and assemblers understand exactly how the components come together. Animations also serve as a great marketing tool, as they can show off the complexities of the design as well as how refined the final product is. In this lesson, an Animation will be created in SOLIDWORKS Composer by exploding additional components in this assembly.
Lesson
4 měsíců před
ENG
In this course, you will learn how SOLIDWORKS Plastics can be used to solve many of the common issues that affect plastic part designers and mold makers.
eCourse
4 měsíců před
ENG
Convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks. Automate the conversion of imported parts into SOLIDWORKS features. Convert specific features interactively. Use Volume features to recognize geometry that does not match any other feature type. Convert imported sheet metal parts into SOLIDWORKS features. Convert imported assemblies and multibody parts into feature-based, parametric models.
Learning Path
5 měsíců před
Convert imported assembly and multibody geometry into SOLIDWORKS feature-based, parametric models. Recognize imported assembly geometry as multiple parts. Use Edit Feature to recognize only selected features from the part. Use child features to recognize multiple features with a single selection.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Convert imported sheet metal part geometry into SOLIDWORKS feature-based, sheet metal, parametric models. Recognize common sheet metal features such as Base Flanges and Sketched Bends. Flatten the result to view the flat pattern. Use a hybrid approach combining the automatic and interactive methods.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Use Volume features to recognize geometry that does not match any other feature type. The volume feature can be replaced with a standard SOLIDWORKS feature. Recognize volume features. Recognize boss and cut revolve features. Use the Up To Face option with cut extrudes. Replace volume features with standard cut features. Edit the mapped features.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Control the conversion of imported part geometry into a SOLIDWORKS feature-based parametric model by converting specific features interactively. Interactively convert feature types. Convert features types that cannot be used with automated methods. Recognize multiple similar features at the same time. Re-recognize geometry and change it to a different type. Add patterns from the list of recognized features.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Automate the conversion of imported part geometry into a SOLIDWORKS feature-based, parametric model. Open an imported data file in SOLIDWORKS. Use the Import Diagnostics tool to repair imported geometry. View the FeatureWorks options. Use the Automatic feature Recognition Mode. Map the features to the part model. Guide the Automatic Recognition Mode for the best results.
Lesson
5 měsíců před
ENG
In this course, you will learn the fundamentals of the SOLIDWORKS PDM Professional Application Programming Interface (API). The API is used to automate tasks as well as to add functionality to a SOLIDWORKS PDM Professional vault through the creation of standalone programs and add-in applications.
eCourse
5 měsíců před
ENG
SOLIDWORKS Visualize to nejsou jen statické obrázky – můžete vytvářet videa s výstupem animací. Naučte se používat nastavení časové osy animace a vytvářet animace pro díly, modely, kamery, vzhledy a další. Časová osa animace a příslušné možnosti. Různé způsoby přidávání a manipulace s klíčovými snímky. Použití možností dialogu Nástroje pro výstup při vytváření videí z animací softwaru Visualize. Dostupné v aplikaci Visualize Professional.
Lesson
5 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Vytvářejte úchvatné obrázky a animace s použitím přednastavených filtrů kamery nebo vytvořte vlastní nastavení následného zpracování kamery. Vašim obrázkům mohou dodat další úroveň fotorealistické efekty kamery s použitím efektů, jako je přesvětlení a hloubka ostrosti. Rychlé přidání filtrů kamery, které dodají vašemu obsahu šťávu. Vytváření uživatelských filtrů kamery pomocí nastavení následného zpracování kamery. Přidání pokročilých efektů kamery jako je přesvětlení a hloubka ostrosti. Použití funkce Oblast vykreslení k vybrání pouze části pohledu pro vykreslení.
Lesson
5 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Konfigurace umožňují porovnávat několik různých směrů návrhu v jednom projektu Visualize. Tato lekce ukazuje, jak lze snadno vytvářet konfigurace s různými vzhledy, nastaveními kamery, scénami nebo viditelností dílů, a získat tak několik směrů návrhu, čímž se výrazně usnadní výběr konečného řešení. Vytváření více konfigurací pro různé směry návrhu. Použití základní konfigurace k provedení změn všech existujících konfigurací. Vykreslení všech konfigurací jedním kliknutím tlačítka. Dostupné v aplikaci Visualize Professional.
Lesson
5 měsíců před
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Vysvětlení rozdílů mezi zahájením skici na rovině a na rovinné ploše. Vytvoření prvního profilu 2D skici na referenční rovině. Vytvoření dalších profilů 2D skici na rovinných plochách modelu určitého dílu.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Použití vztahů skici a kót k plnému určení skici. Vysvětlení stavu skici: podurčená, plně určená nebo přeurčená. Analýza skici a zjištění, zda je podurčená.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Přidání úkosu k litým a lisovaným dílům. Vysvětlení různých typů vytvářených prvků úkosu. Provádění analýzy úkosu pro určení, které plochy potřebují přidat úkos.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Vyhloubení objemových těl s použitím prvku Skořepina. Použití různých tlouštěk stěny na vybrané plochy. Výběr více ploch pro odstranění při operaci vytvoření skořepiny. Vysvětlení, jak operace vytvoření skořepiny ovlivňuje zaoblené a zakulacené hrany.
Lesson
5 měsíců před
ENG
Použití minimální geometrie skici k vytváření prvků žebra pro vyztužení tenkostěnných dílů. Vysvětlení různých možností při vytváření prvku žebra. Použití jednoduchých a složitých skic k vytvoření prvků žebra.
Lesson
5 měsíců před
ENG