Katalog školení
Prepare for the Certified Additive Manufacturing exam. Learn about the SLA, SLS, and FDM processes of 3D printing, and how it’s rapidly changing the manufacturing world. This learning path will cover the basics of setting up and running successful parts from your FDM or SLA printer. Once you’re done with the learning path, head over to SOLIDWORKS.com/Certification for information on how to take the CSWA-AM exam so you can demonstrate your knowledge of this technology.
Learning Path
11 dnů před
Understand various software options for creating designs for use with 3D printers. Learn about the different tools that SOLIDWORKS offers to make 3D printing easy. Learn about Augmented Intelligence tools that can help design complicated parts. Learn about products like 3DXpert to assist in printing assemblies. Learn about new 3D printing technology.
Lesson
11 dnů před
ENG
Learn how to put the finishing touches on a 3D printed part. Understand how to clean and finish parts. Learn how to assemble parts into one larger part. Understand how to cure parts after printing.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand what to do when a 3D printing job is complete. Learn the safest ways to remove a part from the machine. Understand how to prepare the machine for future jobs.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand some steps you can take to ensure a successful 3D printing job. Learn ways to send a file to a 3D printer. Learn what to watch for when a print begins to make sure the part prints correctly. Learn different ways to monitor the machine while it is printing.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand how to prepare a 3D printer to achieve the best results. Learn how to prepare the build plate to ensure correct part adhesion. Learn how to handle and load materials into the machine.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand how export settings impact the quality of the 3D printed model. Learn about the different file types supported by todays 3D printers. Learn how to change file settings in SOLIDWORKS for better print results.
Lesson
11 dnů před
ENG
Learn how to prepare a model before 3D printing. Understand how to orient the part for the best printing results. Understand the implication of infill, wall thickness, shrinkage, and more on part strength and material usage.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand the materials used in 3D printing processes. Learn about the advantages of Polylactic Acid (PLA) and Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) materials that are used in FDM printers. Learn about the differences in the resins used SLA printers.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand the differences between various 3D printing processes. Learn about the common 3D printing processes: Fused Deposition Modeling (FDM) and Stereolithography (SLA). Learn about more advanced processes: Selective Laser Sintering (SLS) and Selective Laser Melting (SLM) Understand why some 3D printers are “open” or “closed” and why some machines are larger than others.
Lesson
11 dnů před
ENG
Understand the basics of additive manufacturing. Understand the differences between subtractive and additive manufacturing processes. Learn about the costs and capabilities of various 3D printing processes.
Lesson
11 dnů před
ENG
Informace o vybraných nástrojích, které můžete používat se svařováním v dílech SOLIDWORKS. Jak vytvářet konstrukční prvky pro model svařování. Komplexní oříznutí a prodloužení modelů svařování. Jak používat systém mřížky jako referenční geometrii. Detailování výkresu svařování s použitím funkcí specifických pro svařování. Vytvoření plechového prvku ve svařovaném dílu.
Learning Path
12 dnů před
Základy použití svařování v dílech SOLIDWORKS. Úvod do návrhu svařovaných dílů. Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Vytváření zaoblených housenek a svarových housenek v dílu. Prvky konstrukčních prvků v modelech svařování využívají profily konstrukčních prvků ke generování těl dílu.
Learning Path
12 dnů před
Informace o používání povrchů v SOLIDWORKS. Představení konceptů práce s povrchy. Vytvoření tenkostěnného modelu s použitím nejrůznějších postupů pro povrchy. Vytváření komplexních prolnutí na průsečících povrchů. Prolnutí mezi prvky modelu s použitím povrchových prvků. Použití povrchových nástrojů k opravě geometrie importované z jiného CAD softwaru. Úprava importované geometrie s použitím nástrojů pro povrchy. Použití prvku Volný tvar k vytvoření a přizpůsobení organických tvarů. Představení dostupných nástrojů pro analýzu geometrie dílů.
Learning Path
12 dnů před
Navrhování a marketing vašich produktů budou snazší, když zhmotníte své nápady prostřednictvím působivého obsahu a prezentace. SOLIDWORKS Visualize umožňuje každému vytvářet profesionální fotorealistické obrázky, animace a další 3D obsah nejrychlejším a nejsnazším možným způsobem. Vysvětlení procesu importu a nastavení projektu Visualize. Jak používat uživatelské rozhraní a běžně používané funkce. Vytváření, přizpůsobení a přidávání nových vzhledů. Správa prostředí, světel a pozadí. Použití přednastavených filtrů kamery nebo vytvoření vlastních nastavení kamery. Tvorba fotorealistického obsahu s použitím funkcí pro tvorbu obrázků a výstup videa v SOLIDWORKS Visualize.
Learning Path
12 dnů před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Vyhledání a úprava nebo potlačení prvků. Analýza modelu a zjištění potenciálních problémů s topografií. Výběr libovolného typu prvku modelu. Správa a vyhledání zpráv vytvořených nástroji SolidWorks Utilities. Ověření symetrie modelu.
Learning Path
12 dnů před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Porovnání dvou podobných kusovníků. Vyhledání a nahrazení textu v popisech výkresu. Rozpoznání rozdílu v prvcích mezi dvěma podobnými díly. Rozpoznání rozdílu v geometrii mezi dvěma podobnými díly. Kopírování vlastností prvků do jiných prvků.
Learning Path
12 dnů před
Lekce v tomto výukovém modulu poskytují rychlé představení dílů, sestav a výkresů v SOLIDWORKS. Prozkoumání dílu s použitím vrácení změn, abyste pochopili, jak byl vytvořen. Změna pořadí prvků a úprava prvků, skic a rovin skici. Vytváření sestav pomocí přidání a orientace existujících dílů v sestavě. Přidání vazeb k propojení součástí. Vytvoření výkresu z existujícího souboru dílu, vložení základních pohledů a vložení a manipulace s kótami a popisy.
Learning Path
12 dnů před
Více informací o SOLIDWORKS MBD. Přehled SOLIDWORKS MBD. Úvod do nástrojů DimXpert. Pokročilé postupy použití nástroje DimXpert k organizaci informací o výrobku a výrobě (PMI). Použití nástroje DimXpert v sestavách. Použití funkce Automatické kótovací schéma. Definování modelu ve 3D s použitím nástrojů PMI. Použití popisových pohledů k organizaci dat PMI. Vytváření 3D pohledů v dílech a sestavách. Použití nástroje Editor šablon 3D PDF. Publikování a využívání souborů 3D PDF a eDrawings. Pokročilé funkce 3D PDF. Použití SOLIDWORKS MBD ve třech studiích.
Learning Path
12 dnů před
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
12 dnů před
Naučte se základy práce s výkresy SOLIDWORKS. Úvod do výkresů a detailování (kótování). Odvození pohledů výkresu od existujících pohledů výkresu. Vytvoření více typů řezů ve výkresu. Vytvoření popisů a bloků ve výkresu. Přidání a úprava kót ve výkresu. Vytvoření formátů listu a šablon pro zajištění konzistence výkresu. Přidání obecných tabulek a tabulek děr do výkresů.
Learning Path
12 dnů před
Informace o nástroji SOLIDWORKS Costing a jeho použití k výpočtu výrobních nákladů vybraných dílů. Použití nástroje Costing k určení nákladů obráběných dílů. Použití nástroje Costing k určení nákladů plechových dílů.
Learning Path
12 dnů před
Learn about some of the key features of SOLIDWORKS Composer.
Learning Path
12 dnů před
Learn more about SOLIDWORKS CAM, which is a fully integrated, Knowledge Based technology that allows you to integrate design and manufacturing processes under one system.
Learning Path
12 dnů před