Convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks. Automate the conversion of imported parts into SOLIDWORKS features. Convert specific features interactively. Use Volume features to recognize geometry that does not match any other feature type. Convert imported sheet metal parts into SOLIDWORKS features. Convert imported assemblies and multibody parts into feature-based, parametric models.
Learning Path
4 miesiące temu
Lekcje z tego modułu szkoleniowego stanowią szybkie wprowadzenie do części, złożeń, i rysunków w SOLIDWORKS. Analizuj części za pomocą opcji wycofywania zmian, aby ustalić, w jaki sposób zostały utworzone. Zmieniaj kolejność operacji i edytuj operacje, szkice oraz płaszczyzny szkicu. Twórz złożenia, dodając i orientując istniejące części w złożeniu. Dodawaj wiązania w celu łączenia komponentów. Twórz rysunki na podstawie istniejącego pliku części, wstawiaj widoki podstawowe, a także wstawiaj i modyfikuj wymiary oraz objaśnienia.
Learning Path
8 miesiące temu
Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Wymodeluj część dla jednego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP. Zmodyfikuj część dla innego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP. Utwórz złożenie dla końcowego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP.
Learning Path
8 miesiące temu
Popraw projektowanie produktów i ich przygotowanie na rynek, przekształcając koncepcje w rzeczywistość z pomocą zaawansowanych rozwiązań i materiałów. SOLIDWORKS Visualize umożliwia każdemu tworzenie profesjonalnych obrazów w jakości fotograficznej, animacji i innych materiałów 3D w najszybszy i najprostszy możliwy sposób. Poznaj proces importowania i skonfiguruj projekt Visualize. Opanuj interfejs użytkownika i najczęściej używane funkcje. Twórz wyglądy, dostosowuj je i dodawaj nowe. Zarządzaj środowiskami, oświetleniem i płytami tylnymi. Używaj wstępnie zdefiniowanych filtrów kamery albo twórz własne ustawienia kamery. Twórz zawartość w jakości fotograficznej za pomocą opcji wyjściowych obrazów i filmów w SOLIDWORKS Visualize.
Learning Path
9 miesiące temu
Learn about some of the key features of SOLIDWORKS Composer.
Learning Path
10 miesiące temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z arkusza blachy. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat odgięcia bazowego, odgięcia krawędzi, szkicu zgięcia, zamkniętych narożników i innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z arkusza blachy. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
11 miesiące temu
Learn about SOLIDWORKS Product Data Management (PDM) to help you get your design data under control and substantially improve the way your teams manage and collaborate on product development.
Learning Path
11 miesiące temu
Poznaj wybrane narzędzia, które można wykorzystać z częściami arkusza blachy w SOLIDWORKS. Konwertuj zaimportowaną geometrię na operacje arkusza blachy w celu edycji i spłaszczania części. Twórz odgięcia wyciągnięte po ścieżce i przeglądaj powiązane opcje. Twórz części arkusza blachy przez wyciągnięcie po profilach między profilami szkicu. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części. Twórz operacje arkusza blachy w częściach konstrukcji spawanej. Eksportuj obiekty arkusza blachy do plików .dxf lub .dwg. Zapamiętaj, że narzędzia formowania służą do zginania, rozciągania lub formowania w inny sposób arkusza blachy. Poznaj i twórz tabele grubości oraz tabele zgięć specyficzne dla części arkusza blachy.
Learning Path
1 rok temu
Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Simulation — rozbudowanego i intuicyjnego narzędzia analizy strukturalnej dla inżynierów produktu. Korzystając z modułów szkoleniowych online: Poznaj pakiet SOLIDWORKS Simulation. Opanuj interfejs użytkownika Simulation i zapoznaj się z procesem konfiguracji. Dowiedz się, jak przetestować złożenie z kontaktem, śrubami i odległymi obciążeniami. Testuj złożenia z hierarchią kontaktów i definicjami złączy kołkowych oraz złączy sprężynowych. Dowiedz się, jak używane są skorupy do modelowania cienkich konstrukcji. Poznaj pojęcie zbieżności siatki poprzez obserwację, jak rozmiar elementów wpływa na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Dowiedz się, jak optymalizować projekty w celu zmniejszenia masy modelu poprzez różnicowanie wymiarów modelu. Analizuj częstotliwości drgań własnych i mody struktur złożenia. Dowiedz się, jak analizować konstrukcję w powtarzających się warunkach obciążenia za pomocą modułu zmęczeniowego. Dowiedz się, jak łączyć obciążenia w różnych konfiguracjach za pomocą Menedżera przypadków obciążenia. Testuj zachowanie termiczne produktu z uwzględnieniem promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Dowiedz się, jak przeanalizować fragment większego złożenia, aby zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej dokładne wyniki metodą tworzenia podmodeli.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj SOLIDWORKS MBD. Zacznij od informacji podstawowych na temat SOLIDWORKS MBD. Zapoznaj się z narzędziami DimXpert Wymiarów. Poznaj zaawansowane techniki pracy z DimXpert Wymiarów i naucz się porządkować informacje o produkcji i produktach (PMI). Używaj DimXpert Wymiarów w złożeniach. Używaj schematu autowymiarowania. Definiuj modele w 3D przy użyciu narzędzi PMI. Używaj widoków adnotacji do porządkowania informacji PMI. Twórz widoki 3D w częściach i złożeniach. Zapoznaj się z Edytorem szablonów 3D PDF. Publikuj i wykorzystuj pliki 3D PDF oraz eDrawings. Dowiedz się więcej o zaawansowanych możliwościach formatu 3D PDF. Zapoznaj się z trzema badaniami dotyczącymi używania SOLIDWORKS MBD.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj FloXpress i dowiedz się, jak obliczyć przepływ płynu przez modele. Naucz się wykonywać we FloXpress analizę pierwszego przepływu płynu przez model w oparciu o metodę obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dowiedz się, jak skonfigurować analizę CFD we FloXpress. Generuj i interpretuj wyniki analizy CFD z wykorzystaniem FloXpress.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj DriveWorksXpress w celu zautomatyzowania procesu projektowania. Odkryj DriveWorksXpress i dowiedz się, jak zautomatyzować proces projektowania. Przechwytuj wymiary, operacje, dostosowane właściwości i konfiguracje na potrzeby sterowania dostosowanym modelem wyjściowym. Używaj panelu formularzy do tworzenia pól wprowadzania danych, w których można wprowadzić dane liczbowe lub tekstowe na potrzeby sterowania przechwyconymi pozycjami. Używaj panelu reguł do łączenia przechwyconych modeli z formularzami utworzonymi do wprowadzania danych.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj narzędzia, które pomagają m.in. kontrolować wyglądy i używać konfiguracji w złożeniach. Twórz odbicia lustrzane komponentów złożenia względem płaszczyzny lub ściany planarnej. Kontroluj właściwości wizualne za pomocą stanów wyświetlania. Naucz się stosować kolor, teksturę itp. do komponentu, ściany, operacji, obiektu albo części. Wyświetlaj, sortuj i wybieraj komponenty złożenia według właściwości. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji złożenia. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania komponentów i wiązań. Używaj konfiguracji SpeedPak do poprawy wydajności. Używaj otoczek złożenia jako komponentów odniesienia i narzędzi wyboru. Zapamiętaj, że projekt złożenia oparty na układzie służy do tworzenia pełnych złożeń opartych na blokach szkicu.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur cienkościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Twórz ortogonalne trasy rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami ze standardowymi łącznikami. Twórz i edytuj trasy elastycznych rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami. Twórz rysunki rur cienkościennych z odpowiednimi adnotacjami.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj dodatkowe narzędzia pozwalające użyć wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur grubościennych między komponentami. Edytuj geometrię trasy i łączniki. Twórz trasy w określonej odległości od istniejącej powierzchni. Twórz dostosowane szablony złożenia wyznaczania trasy. Twórz i stosuj szablony specyfikacji trasy. Twórz nowe łączniki za pomocą Kreatora komponentów wyznaczania trasy. Naucz się importować pliki schematu technologicznego P i ID.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur grubościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Generuj automatycznie geometrię trasy instalacji z rur grubościennych. Twórz ręcznie naszkicowane w 3D trasy, aby zdefiniować przebieg instalacji z rur grubościennych. Dodawaj i orientuj łączniki rur grubościennych w linii. Dodawaj punkty złącza do trasy za pomocą narzędzia Podziel trasę. Twórz rysunki instalacji z rur grubościennych na podstawie złożeń instalacji z rur grubościennych.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki kabli elektrycznych między komponentami. Zapoznaj się z procesem rozpoczynania trasy elektrycznej. Wstawiaj i wykorzystuj uchwyty do wyznaczenia trasy. Twórz rysunki 2D trasy na podstawie złożeń 3D trasy elektrycznej. Zapamiętaj, że funkcja spłaszczania trasy służy do opracowywania rysunków 2D trasy na podstawie złożeń 3D. Importuj dane do podzespołu trasy elektrycznej za pomocą list od-do. Naucz się tworzyć sztywny kanał kablowy i trasę przewodów.
Learning Path
2 lata temu
Używaj narzędzi wieloobiektowych, aby ułatwić sobie projektowanie części w SOLIDWORKS. Używaj narzędzia Połącz do łączenia objętości obiektów bryłowych. Projektuj części przez modelowanie rdzenia i tworzenie szyku. Rozdzielaj operacje na osobne obiekty w celu utworzenia wymaganych zaokrągleń. Twórz rozstrzelone widoki części wieloobiektowych. Modeluj wewnętrzne wycięcia jako operacje bryłowe, a następnie je odejmuj. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj narzędzia projektowania form w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Analizuj grubość części, aby zidentyfikować możliwe wady. Identyfikuj obszary podcięcia na formowanych częściach. Twórz operacje linii neutralnej w części. Używaj powierzchni zamknięcia stykowego do zamykania otwartych obszarów formowania. Twórz powierzchnie neutralne za pomocą linii neutralnych. Twórz powierzchnie blokujące na formach i złożeniach form. Używaj polecenia Rdzeń do tworzenia rdzeni bocznych dla form w obszarach uwięzionych.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj wybrane narzędzia, które można wykorzystać z konstrukcjami spawanymi w częściach SOLIDWORKS. Naucz się tworzyć człony konstrukcyjne dla modelu konstrukcji spawanej. Zapoznaj się ze złożonym przycinaniem i wydłużaniem modeli konstrukcji spawanych. Naucz się używać układu siatki jako geometrii odniesienia. Opisuj szczegóły rysunku konstrukcji spawanej przy użyciu funkcji charakterystycznych dla konstrukcji spawanych. Twórz operacje arkusza blachy w częściach konstrukcji spawanej.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj podstawy używania konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Twórz spoiny pachwinowe i ściegi spoin w części. Zapamiętaj, że operacje członów konstrukcyjnych w modelach konstrukcji spawanych wykorzystują profile członów konstrukcyjnych do generowania obiektów części.
Learning Path
2 lata temu
Poznaj SimulationXpress i naucz się wykonywać wstępną analizę naprężeń dla części. Zapoznaj się z SimulationXpress, aby być w stanie wykonywać analizy naprężeń dla części. Opanuj kroki analizy części. Używaj SimulationXpress, aby dostosować siatkę, a także wykonać, zinterpretować i zapisać symulację. Optymalizuj wymiary modelu w oparciu o wyniki analiz.
Learning Path
2 lata temu
Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Costing, aby móc obliczać koszty produkcji określonych części. Używaj narzędzia Costing do określania kosztu części obrabianych. Używaj narzędzia Costing do określania kosztu części arkusza blachy.
Learning Path
2 lata temu
Dowiedz się więcej na temat geometrii odniesienia, w tym płaszczyzn, punktów i krzywych. Twórz płaszczyzny oparte na istniejących płaszczyznach lub na geometrii modelu. Twórz punkty, osie i układy współrzędnych jako pomoc przy tworzeniu operacji i przy korzystaniu z narzędzi pomiarowych. Rzutuj szkic na szkic lub na ścianę, aby utworzyć krzywą 3D. Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu się przecinają. Twórz krzywe przez zestaw lokalizacji X, Y i Z względem początku układu współrzędnych. Twórz krzywe wyznaczone przez równanie matematyczne. Modeluj sprężynę za pomocą helisy o zmiennym skoku jako ścieżki dla wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
2 lata temu